Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
KATALOG BİLGİLERİ
Araştırma Alanları :Uzaktan Algılama, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Görüntü İşleme, Atmosferik Düzeltme, Hiperspektral Görüntüleme, Mineral Haritalama, Heyelan Duyarlılık
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Remote Sensing, Geographical Information Systems (GIS), Image Processing, Atmospheric Correction, Hyperspectral Imaging, Mineral Mapping, Landslide Susceptibility

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi