Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Antalya ili Batisi Heyelan Duyarlılığının Uydu Verileri ve CBS Kullanarak Belirlenmesi", BAP Güdümlü, 2012.01.0102.009, Yönetici, 2014
"Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama teknikleri Kullanarak Antalya ili ve Çevresinde Optik Astronomi Amaçlı Gözlemevi için Yer Seçimi", BAP Alt Yapı, 2012.01.0200.005, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Aksaray – Kırşehir Bölgesi Hyperion Uydu Verileri Yardımı ile Mineral Haritalaması", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 11312, Yönetici, 2009
"Güney-Doğu Marmara Bölgesi 1/100,000 Ölçekli Heyelan Duyarlılık Haritalarının ASTER verisi ile Üretimi", Bilimsel Araştırma Projesi, 11018, Yönetici, 2006
"Uzaktan Algılama Verilerinin Heyelan Duyarlılık Haritalarının Üretilmesindeki Kullanım Potansiyeli: Kelemen ve Merer Havzaları", Bilimsel Araştırma Projesi, 10869, Araştırmacı, 2005
"Yeşilırmak Deltası Kıyı kenar Çizgisi Değişiminin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile İncelenmesi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 10612, Araştırmacı, 2004
"Jeolojik Uzaktan Algılama Projesi", Bilimsel Araştırma Projesi, 11423, Koordinatör, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi