Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. TUGAY ARAT
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : İletişim Fakültesi
Bölüm : Radyo-TV Sinema Bölümü
Ana Bilm Dalı : Fotoğrafçılık ve Grafik
Sabit Telefon : -
+90 242 3103134
E Posta Adresi : taratakdeniz.edu.tr | tarat10gmail.com
Web Adresi :
Ofis : C blok 3.Kat
Eğitim Bilgileri
Doktora, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ABD.- Araştırma Yöntemleri BD., 2006-2011
Yüksek Lisans, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Teknik Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Sistemleri Eğitimi, 1999-2004
Lisans, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi , Bilgisayar Eğitimi, 1991-1996
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
İletişim Bilimleri
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
İletişim Çalışmaları
Fotoğraf
İletişim Araştırmaları
Web Of Science Araştırma Alanları
Communication
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İletişim Fakültesi, 2020 - Devam Ediyor
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İletişim Fakültesi, 2020 - 2020
Doç.Dr., SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Turizm Fakültesi, 2014 - 2020
Yrd.Doç.Dr., SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Turizm Fakültesi, 2013 - 2014
Okutman, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, 1999 - 2013
Mesleki ve İdari Deneyimler
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fotoğrafçılık ve Grafik Ana Bilimdalı, , 27.02.2020 - Devam Ediyor
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, S.Baltacioğlu, "Seyahat Acentalarında Kullanılan Tanıtım Faaliyetleri ve Satışlara Etkisi: Antalya Örneği", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği, Mayıs, 2019.
Yüksek Lisans, İ.Kazan, "Turizmde Artırılmış Gerçeklik Kullanımı", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği, Eylül, 2019.
Yüksek Lisans, N.Hasanli, "Sosyal Medyanın Tüketici Algısına Etkisi ve Konya Selçuk Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği, Mayıs, 2019.
Yüksek Lisans, Y.Çalimli, "Turizm İşletmelerinde Bilgi Teknolojileri ve Dijital Dönüşüm: Konya Örneği", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği, Eylül, 2019.
Yüksek Lisans, G.Ayhan, "Turizm Sektörünün Tanıtımında Kullanılan Bilgi İletişim Teknolojileri (Konya İli Örneği)", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği, Mayıs, 2017.
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Arat T., "İletişim Aracı Olarak Fotoğraf", Aksaray İletişim Dergisi, cilt.2, no.1, ss.40-50, 2020 (Link)
Arat T., Sarı Ş., "Turizmde Fotoğraf (Fotoğrafçı-Fotoğraflanan Etkileşimi Üzerine Bir Araştırma)", Selçuk İletişim, cilt.13, no.2, ss.898-919, 2020 (Link)
Arat T., Kazan İ., "Geleneksel Reklamcılıktan Dijital Reklamcılığa Geçiş", AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.18, pp.448-464, 2019
Arat T., Bulut H.Ç., "Turist Memnuniyetinde Turist Rehberinin Rolü: Konya’da Bir Araştırma", Turist Rehberliği Dergisi, vol.2, no.1, pp.31-43, 2019 (Link)
Arat T., Çalimli Y., "Turizm Endüstrisinde Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eko Turizmin Önemi: Konya’da Bir Araştırma", ÇATALHÖYÜK Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.3, pp.23-37, 2018 (Link)
Arat T., "TECHNOLOGY USE IN TOURISM IN TERMS OF CONSUMER BEHAVIOR", Journal of Business and Social Development, vol.6, no.1, pp.29-38, 2018 (Link)
Arat T., Uygun E., "Otel İşletmelerinde Halkla İlişkilerin Rolü Ve Önemi (Konya’da Bir Araştırma)", AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.14, pp.233-253, 2018 (Link)
Arat T., Çalimli Y., "Üniversite Öğrencilerinin Boş Zamanlarını Değerlendirme Tercihleri: Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Örneği", Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.2, ss.109-128, 2017
Arat T., Summak M.E., "Sürdürülebilir Turizm’de Konaklama İşletmeleri Çalışanlarının İletişim Becerilerinin Değerlendirilmes", Selçuk Üniversitesi Sosyal Ve Teknik Araştırmalar Dergisi, no.14, ss.219-231, 2017 (Link)
Arat T., "Kültür Turizmi Bağlamında Konya", Tarihin Peşinde, no.18, ss.367-385, 2017
Arat T., Baltacioğlu S., "Sanal Gerçeklik ve Turizm", Sosyal Bilimler MYO Dergisi, cilt.19, no.1, ss.103-118, 2016
Arat T., Dursun G., "Seyahat ve Konaklama Tercihi Açısından Sosyal Paylaşım Sitelerinin Kullanımı", Sosyal Bilimler MYO Dergisi, cilt.19, no.41.yıl, ss.111-128, 2016 (Link)
Arat T., Gürhan Y.E., "Konya nın Markalaşmasında Turistik Ürün", Sosyal Bilimler MYO Dergisi, cilt.19, no.2, ss.183-200, 2016 (Link)
Şimşek S., Arat T., "Communication Tools Used In Teaching And Their Effects An Empirical Study On The T C Selcuk University Samples", Science Direct Procedia Social and Behavioral Sciences, vol.174, no.1877-0428, pp.2639-2646, 2015
Işik M., Arat T., "E Devlet Hizmetlerinin Farkındalığı veKullanılırlığı Üzerine Bir Araştırma Konyaİli Örneği", Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, cilt.17, no.2, ss.141-159, 2015
Arat T., Köksal O., Erden A., "İletişim Teknolojileri Kullanımı Büro Yönetimi ve Sekreterlik Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma", The Journal Of Academic Social Science Studies, vol.6, no.8, pp.59-75, 2013
Arat T., "The Use of Internet for Advertising - A Reserch in Food Industry", International Journal of Multidisciplinary Thought, vol.02, no.01, pp.121-131, 2012
Erbaşi A., Arat T., "The Effect of Financial and Non Financial Incentives on Job Satisfaction An Examination of Food Chain Premises in Turkey", International Business Research, vol.5, no.10, pp.136-145, 2012
Erbaşi A., Arat T., Büyükipekci S., "The Effect of Performance Appraisal Errors on Employee Performances An Examination in Industrial Cooling Managements in Turkey in Terms of Employee Perceptions", EUROPEAN SCIENTIFIC JOURNAL, 2012 (Link)
Erbaşi A., Ünüvar O., Arat T., "Banka Çalışanlarının Performansını Etkileyen Örgütsel Stres Faktörlerinin ve Memnuniyet Düzeylerinin Tespiti", Verimlilik Dergisi, ss.97-114, 2012
Arat T., "A Research On The Evaluation Of Hotel Web Pages", International Journal of Business and Management Studies, vol.1, no.1, pp.423-431, 2012
Arat T., Bakan Ö., "Uzaktan Eğitim ve Uygulamaları", Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, cilt.14, no.1-2, ss.363-374, 2011
Sezgin M. , Arat T., "Otomobil Servislerinden Yararlanan Müşterilerin Memnuniyeti Üzerine Bir Araştırma", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.5, no.10, ss.257-274, 2008
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Arat T., "Development of Internet Television Broadcasting and Satisfaction in Internet Broadcasting", AVANCA CINEMA International Conference 2020, Avanca, PORTEKIZ, 17-24 Temmuz 2020, vol.1, no.1, pp.766-772
Arat T., Kazan İ., "The Effect of Personalized Advertising on People’s Recalling", 3rd International Conference on Tourism and Business 2019, Bangkok, TAYLAND,
Arat T., "Sosyal Medyanın Reklam Amaçlı Kullanımı (Helal Konsepli Otellerde Bir Araştırma)", 2nd International Halal Tourism Congress , ANTALYA, TÜRKIYE, 4-6 Nisan 2019, pp.142-146
Arat T., "Use Of Information Aand Communication Technologies In Hotels", International Scientific Conference On Economics And Management, Ljubljana, SLOVENYA, 19-19 Mart 2019, vol.1, pp.1-6
Arat T., "Türk Cumhuriyetleri'nden Türkiye’ye Gelen Öğrencilerin Türkiye İmajı", International Congress On Cultural Heritage And Tourism (ICCHT- 2019), BİŞKEK, KIRGIZISTAN, 17-19 Eylül 2019, pp.195-202
Arat T., "The Usage Of Social Media And Twitter In Hotels", Communication in the Millennium (CIM-2018), ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 25-28 Nisan 2018, vol.16, pp.527-533
Arat T., Hasanli N., "Festivals And Tourism", II. International Congress On Cultural Heritage And Tourism, Taşkent, ÖZBEKISTAN, 3-5 Mayıs 2018, pp.27-33
Arat T., Çinar A., "Otel İşletmelerinde Markalaşma: Turistler Üzerine Bir Araştırma", 2nd International Symposium on Humanities and Social Sciences, Komrat, MOLDOVA, 4-7 Ağustos 2018, vol.3, pp.12-12
Arat T., Yiğit B.O., "Investigation of Ethical Behaviors of Tourism Operations in Konya", II. International Congress On Cultural Heritage And Tourism , Taşkent, ÖZBEKISTAN, 3-5 Mayıs 2018, pp.389-396
Arat T., Kilinç C.Ç., Dülek C., "Seyahat Acentalarından Hac ve Umre Hizmeti Alan Müşterilerin Memnuniyeti: Ankara İlinde Alan Araştırması", 1.International Halal Tourism Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-9 Nisan 2017, pp.1212-1222
Arat T., "Use Of Technology In Tourism Aand Consumer Behaviors", Global Tourizm Conference, KUALA TERENGGANU, MALEZYA, 19-22 Temmuz 2017, pp.100-113
Şimşek S., Arat T., Uslu Y., Şimşek D., "Tüketiciyi Bilinçlendirmek Ve Uyarmak Amacıyla Yapılan Reklamlar: Karşı Reklam Uygulamaları ", International Academic Research Congress, KONYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.917-917
Arat T., Büyükipekci S., Yakut Ş., "Turizm İşletmelerinde Turistlerin Mobil Uygulamaları Kullanımı: Swarm Örneği", International Congress On Cultural Heritage And Tourism (ICCHT - 2017), KONYA, TÜRKIYE, 19-21 Mayıs 2017, pp.1221-1232
Arat T., Bayragdarov R., "Turistlerin Bakış Açısıyla Azerbaycan Turizminin Değerlendirilmesi", International Congress On Cultural Heritage And Tourism (ICCHT - 2017), KONYA, TÜRKIYE, 19-21 Mayıs 2017, pp.464-475
Arat T., "A Sudy on Travel Blogs and Word of Mouth Communication", 19th International Academic Conference Florence, Florence, ITALYA, 9-12 Şubat 2016, pp.25-32
Arat T., Baltaciğolu S., "Mobile Communication In Publicity And Marketing Strategies Of Travel Aagents ", International Academic Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2016, pp.2212-2224
Arat T., "The Role Of Social Media In Tourism", 22nd International Academic Conference , Lisbon, PORTEKIZ, 6-10 Ekim 2016, pp.15-26
Arat T., "Use Of Social Media In Higher Education", 8th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, ISPANYA, 10-12 Mart 2014, pp.56-69
Arat T., "The Use of Internet for Advertising - A Reserch in Food Industry", International Journal of Arts & Sciences, Fraiburg, ALMANYA, 26-30 Kasım 2012, pp.1-10
Arat T., "A Research On The Evaluatıon Of Hotel Web Pages", International Journal of Arts & Sciences, Boston, ABD, 27-31 Mayıs 2012, pp.423-431
Şimşek S., Arat T., "Transition From Traditional Methods to Usage of Tecnological Devices at Process of Sharing the Knowledge an Applied Study Work on Futures Entrepreneurs", 3.Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Kırgızistan, Bişkek, KIRGIZISTAN, 17-19 Mayıs 2011, pp.232-238
Arat T., "Türk Cumhuriyetinden Gelen Öğrencilerin İnternete Karşı Tutumları", Journal of Azerbaijani Studies, Bakü, AZERBAYCAN, 29-31 Mayıs 2009, pp.40-47
Arat T., "İşletmelerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Düzeyi (Temizlik İşletmeleri Konya Örneği)", 2.Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Bişkek, KIRGIZISTAN, 17-20 Mayıs 2008, vol.1, pp.100-110
Kitap ve Kitap Bölümleri
Arat T., "Fotoğrafçılık Bilgisi", Eğitim Kitabevi, Konya, 2020 (Link)
Arat T., "Tüketim Kültürü Bağlamında Kadınların Yılbaşı Alışveriş Deneyimleri Üzerine Konya İlinde Bir Araştırma", SOSYAL VE BEŞERi BiLiMLER ARAŞTIRMALARI, "Prof.Dr. Tahsin TAPUR", "Doç.Dr. Selahattin AVŞAROĞLU", Ed., Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, ss.109-117, 2018
Arat T., Erbay M., Hasanli N., "Seyahat Acentelerınde Krizlerin Etkisi", Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları 2017, Prof.Dr. Bünyamin AYHAN, Prof.Dr. Mustafa AY, Doç.Dr.Selehattin Avşaroğlu, Doç. Dr. Şerife Akpınar, Ed., ÇİZGİ KİTAPEVİ, Konya, ss.109-116, 2017
Arat T., Şimşek S., Hasanli N., "Yabancı Turistlerin Bakış Açısıyla Konya’nın Güvenlik Algısı", Sosyal Ve Beşeri Bilimler Araştırmaları 2017, Prof.Dr.Bünyamin Ayhan, Prof.Dr.Mustafa Ay, Doç.Dr.Selehattin Avşaroğlu, Doç.Dr. Şerife Akpınar, Ed., ÇİZGİ KİTAPEVİ, KONYA, ss.285-294, 2017
Arat T., Ergül N., "Temel Bilgisayar Eğitimi", Eğitim Yayınevi, KONYA, 2010 (Link)
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Sürdürülebilir Turizm’de Konaklama İşletmeleri Çalışanlarının İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi,", BAP Arastırma Projesi, 17401070, Koordinatör, 2018
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
ÇATALHÖYÜK Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Editör, 10.03.2016 - 06.01.2020
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Erasmus Ders Verme Personel Hareketlilik Programı (Bir Hafta), Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa State University, Polonya., Koszalin, Ekim 2019
Erasmus Ders Alma Personel Hareketlilik Programı (Bir Hafta), Danubius University, Romanya, Galati, Mayıs 2018
Mevlana Değişim Programı (Bir Hafta), Ivane Jawakhisvili Tbilisi Devlet Üniversitesi, Gürcistan, Tbilisi, Mayıs 2015
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi