Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Günbayi A., Yörük T., Günbayi İ., Orhon G., "İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN YAŞADIKLARI ÖĞRETİMSEL SORUNLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.23-37, 2017 (Link)
Günbayi İ., Yörük T., Vezne R., "Improving Technical Drawing Skills of VET Teachers: An Action Research", International Journal of Vocational Education and Training, vol.24, pp.77-91, 2017
Günbayi İ., Yörük T., Tokel A., Özçetin S., "Managers’ Perceptions of the 18th National Education Council in Turkey", NETSOL: New Trends in Social and Liberal Sciences, vol.1, pp.55-68, 2016 (Link)
Günbayi İ., Yörük T., "General high school students’ opinions on the use of project FATIH", Journal of Contemporary Educational Research, vol.2, pp.35-45, 2015
Çivilidağ A., Günbayi İ., Yörük T., " Mesleki Rehberlik Çalışmalarına İlişkin Nitel Bir Analiz: Antalya Örneği", Journal of International Social Research, vol.8, pp.573-573, 2015 (Link)
Kayikçi K., Yörük T., Özdemir İ., "İl ve İlçe Eğitim Yöneticilerinin Tabi Oldukları RotasyonUygulamasına İlişkin Görüşleri", e-İlköğretim Online (elektronik), cilt.14, ss.200-215, 2015 (Link)
Günbayi İ., Yörük T., "ÖĞRETMENLERE YÖNELİK UYGULANMASI PLANLANAN ROTASYONA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.59-72, 2015 (Link)
Günbayi İ., Yörük T., "GENEL LİSE YÖNETİCİLERİ, ÖĞRETMENLERİ VEÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİYE KARŞI TUTUMLARI", Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 2014
Kayikçi K., Yörük T., "İL VE İLÇE EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN ZORUNLU YER DEĞİŞTİRME UYGULAMASINI DÜZENLEYEN YÖNETMELİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.13, pp.124-149, 2014 (Link)
Günbayi İ., Yörük T., Özçetin S., "ORTAÖĞRETİM BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN YÖNETİCİLERLE OLANİLİŞKİLERİNDEN KAYNAKLANAN STRES", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.3, pp.219-233, 2014 (Link)
Günbayi İ., Yörük T., "Yönetici ve Öğretmenlerin Eğitimde Fatih Projesinin Uygulanma Düzeyine İlişkin Görüşleri(Antalya İli Muratpaşa İlçesi Örneği)", Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.189-211, 2014 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yörük T., Günbayi İ., "MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA SUNULAN YÖNETİM ENFORMASYON SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: Bir Durum Çalışması", International Euroasian Educational Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.294-300 (Link)
Yörük T., Yörük T., Orhon G., "İngilizce Öğretmenlerinin Yaşadıkları Öğretimsel Sorunlara İlişkin Görüşleri: Bir Durum Çalışması", 8th International Congress on New Trends in Education, Antalya, TÜRKIYE, , vol.8, pp.98-98
Günbayi İ., Yörük T., Vezne R., "Improving Technical Drawing Software Skills of VET Teachers", Association For Career and Technical Education (ACTE) Vision Conference, Nevada, Las Vegas, ABD, , vol.3, pp.21-32
Günbayi İ., Yörük T., Karataş S., "TEACHERS’ PERCEPTIONS ON CLASSROOM MANAGEMENT: A QUALITATIVE STUDY WITH METAPHORICAL ANALYSIS", Uluslararası Multidisipliner Konferans, ANTALYA, TÜRKIYE, , pp.749-760
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi