Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yörük T., Şekerci R., "The views of shareholders on utilization of educational technologies in adult learning", World Journal on Educational Technology: Current Issues, vol.12, no.4, pp.248-257, 2020
Yörük T., Akar N., Erdoğan H., "Öğrenme Yönetim Sistemi Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde Yapısal Eşitlik Modeli ile Analizi", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.21, ss.431-449, 2020
Şekerci R., Yörük T., Karataş S., "Evaluation of the Turkish education system in the context of learning organisations according to the opinion of the candidate teachers ", African Educational Research Journal, vol.8, pp.360-365, 2020 (Link)
Karataş S., Şekerci R., Yörük T., "MOBBING” ACCORDING TO ADMINISTRATORS ANDTEACHERS WORKING AT NON-FORMAL EDUCATIONINSTITUTIONS", Ekev Akademi Dergisi, vol.24, no.83, pp.615-646, 2020 (Link)
Şekerci R., Yörük T., "Teacher Leadership and Sustainability in Adult Elderly Education", Cypriot Journal of Educational Sciences, vol.15, no.3, pp.433-445, 2020
Şekerci R., Yörük T., Karataş S., "Evaluation of the Turkish education system in the context of learning organisations according to the opinion of the candidate teachers", African Educational Research Journal, vol.8, no.2, pp.360-365, 2020 (Link)
Sünter E., Yörük T., Şekerci R., Karataş S., "Reflection of Education Administrators’ Ethical Values on Organizational Culture: Case of Plato and Kant", World Journal of Education, vol.10, no.5, pp.89-97, 2020
Günbayi İ., Yörük T., Vezne R., "Improving Technical Drawing Skills of VET Teachers: An Action Research", International Journal of Vocational Education and Training, vol.24, pp.77-91, 2017
Günbayi A., Yörük T., Günbayi İ., Orhon G., "İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN YAŞADIKLARI ÖĞRETİMSEL SORUNLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.23-37, 2017 (Link)
Günbayi İ., Yörük T., Tokel A., Özçetin S., "Managers’ Perceptions of the 18th National Education Council in Turkey", NETSOL: New Trends in Social and Liberal Sciences, vol.1, no.2, pp.55-68, 2016 (Link)
Kayikçi K., Yörük T., Özdemir İ., "İl ve İlçe Eğitim Yöneticilerinin Tabi Oldukları RotasyonUygulamasına İlişkin Görüşleri", e-İlköğretim Online (elektronik), cilt.14, ss.200-215, 2015 (Link)
Çivilidağ A., Günbayi İ., Yörük T., " Mesleki Rehberlik Çalışmalarına İlişkin Nitel Bir Analiz: Antalya Örneği", Journal of International Social Research, vol.8, pp.573-573, 2015 (Link)
Günbayi İ., Yörük T., "General high school students’ opinions on the use of project FATIH", International Journal of Contemporary Educational Research, vol.2, no.1, pp.35-45, 2015 (Link)
Günbayi İ., Yörük T., "ÖĞRETMENLERE YÖNELİK UYGULANMASI PLANLANAN ROTASYONA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.59-72, 2015 (Link)
Kayikçi K., Yörük T., "İL VE İLÇE EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN ZORUNLU YER DEĞİŞTİRME UYGULAMASINI DÜZENLEYEN YÖNETMELİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.13, pp.124-149, 2014 (Link)
Günbayi İ., Yörük T., Özçetin S., "ORTAÖĞRETİM BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN YÖNETİCİLERLE OLANİLİŞKİLERİNDEN KAYNAKLANAN STRES", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.3, pp.219-233, 2014 (Link)
Günbayi İ., Yörük T., "GENEL LİSE YÖNETİCİLERİ, ÖĞRETMENLERİ VEÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİYE KARŞI TUTUMLARI", Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, cilt.5, no.4, ss.0-0, 2014 (Link)
Günbayi İ., Yörük T., "Yönetici ve Öğretmenlerin Eğitimde Fatih Projesinin Uygulanma Düzeyine İlişkin Görüşleri(Antalya İli Muratpaşa İlçesi Örneği)", Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.189-211, 2014 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Şekerci R., Yörük T., "ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROSEDÜREL BİLGİ DÜZEYLERİNİN TEKNOLOJİK ARAÇ-GEREÇ KULLANIMINA ETKİSİ", 11. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, ,
Yörük T., Şekerci R., "EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ BAĞLAMINDA YÜKSEK ÖĞRETİMDEUZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SÜRECİNE İLİŞKİN UYGULAYICI GÖRÜŞLERİ", 11. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, ,
Yörük T., Günbayi İ., "MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA SUNULAN YÖNETİM ENFORMASYON SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: Bir Durum Çalışması", International Euroasian Educational Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.294-300 (Link)
Yörük T., Yörük T., Orhon G., "İngilizce Öğretmenlerinin Yaşadıkları Öğretimsel Sorunlara İlişkin Görüşleri: Bir Durum Çalışması", 8th International Congress on New Trends in Education, Antalya, TÜRKIYE, , vol.8, pp.98-98
Günbayi İ., Yörük T., Karataş S., "TEACHERS’ PERCEPTIONS ON CLASSROOM MANAGEMENT: A QUALITATIVE STUDY WITH METAPHORICAL ANALYSIS", Uluslararası Multidisipliner Konferans, ANTALYA, TÜRKIYE, , pp.749-760
Günbayi İ., Yörük T., Vezne R., "Improving Technical Drawing Software Skills of VET Teachers", Association For Career and Technical Education (ACTE) Vision Conference, Nevada, Las Vegas, ABD, , vol.3, pp.21-32
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi