Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Bilimsel Faaliyetler
KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE / SEMPOZYUM ve BİLİMSEL TOPLANTILAR
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 8 Mart Kadınlar Günü Etkinlikleri Panelist, Antalya, Mart 2017
Biricik Sanat Nesnesi İkilemi: Mona Lisa , Warszawa, Eylül 2015
Benetton ve Calvin Klein Reklamlarında Kadın İmgesi , Adana, Nisan 2015
Ontolojinin Değişimi, Sanatın Dönüşümü ve Görsel Sanatlarda Yol Haritasının Yitimi, İstanbul, Haziran 2012
İllüzyon – Gerçeğin Sorunsalı, Yeni Dünya Düzeninde Sanat 10. Ulusal Sanat Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, GSF-ANLARA, Haziran 2012
Cumhuriyet Sonrası Gelişen Çağdaş Türkiye’nin Görsel Kimlik Göstergeleri; Türk Grafik Tasarımından Örnekler, V Uluslararası Türk Kültürü ile Sanatları Kongresi-Sanat Etkinlikleri, İspanya Oryantalistler Derneği. S. Madrid- İspanya, Mayıs 2011
Yanılsama / Gerçek Mekan, VI Uluslar arası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Kültür Araştırmaları Derneği ve Kadir has Üniversitesi GSF İSTANBUL, Eylül 2011
Gazete Sayfa Tasarımı/Sayfa Düzeni/Mizanpaj ve Antalya Yerel Gazete Ana Sayfa Çözümlemeleri, Antalya, Kasım 2011
Kent İletişimde Sanatsal Bir Aykırılık: Grafiti, I. Sanat ve Tasarım Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültes İSTANBUL, Aralık 2008
Türk-İran Sinema Afişlerinde Kültürel Yaklaşımlar, Ankara, Eylül 2007
Kültürel Değişimler ve Medyada Sanatın Yansıması; Milliyet Sanat Dergisi Örneği, İstanbul, Kasım 2007
Geçmişten Günümüze Türkiye’deki Reklam Mecralarındaki Slogan Örnekleri ve Analizleri, UNESCO Mevlâna Yılında Uluslararası VII. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ve Mevlâna AUM, KONYA, Mayıs 2007
Gelişen Teknolojinin Günümüz Sanatını Belirlemesi ve Yeni Resim Teknikleri, Antalya, Eylül 2007
Çağdaş Teknolojinin Sanat Dallarına Etkileri Ve Yardımcı Yazılımlarla Bilgisayarda Resim Yapmak, GaziMagosa, Nisan 2006
Geçmişten Günümüze Türkiye’deki Reklam Mecralarındaki Slogan Örnekleri ve Analizleri, İzmir, Kasım 2006
İstanbul Bienali’nde Kimlik ve Aidiyat Sorunu, Ankara, Ekim 2006
Grafik Tasarımında Kadın İmgesi, Antalya, Mayıs 2005
ETKİNLİK ORGANİZASYONU
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 20.yıl etkinlikleri "Park Sanat&Tasarım" adlı Grafik Workshop, Düzenleme Kurulu Başkanı, , TÜRKIYE, Mart 2019
"Bir Kart da Sen Tasarla" Grafik Tasarım Workshopu, Düzenleme Kurulu Başkanı, , TÜRKIYE, Mayıs 2017
Tarihi Antalya Evleri Grafik Tasarım Çalıştayı, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 2016
Workshop "Lösemili Çocukların Renkleri" Afiş Tasarımı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Onkolojisi ve Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Etkinliği, Düzenleme Kurulu Başkanı, , TÜRKIYE, Mayıs 2015
Akdeniz Üniversitesi “13. Uluslararası Akdeniz Gençlik Şenliği”, “Fontopoly Performans Sanatı (Yazı Karakteri Oyunu), Organizatör, ANTALYA, TÜRKIYE, Mayıs 2010
“Kaleiçi – Antalya” Tanıtım Afişleri , Düzenleme Kurulu Başkanı, ANTALYA, TÜRKIYE, Nisan 2009
Akdeniz Üniversitesi Açık Hava Heykel Parkı ve Güzel Sanatlar Müzesi, 1. Uluslararası Heykel Sempozyumu Projesi, Muratpaşa Belediyesi,, Düzenleme Kurulu Üyesi, ANTALYA, TÜRKIYE, Haziran 2008
Akdeniz Üniversitesi- Tre Tasarım "Kent Mobilyaları" Tasarımı Projesi, Düzenleme Kurulu Üyesi, ANTALYA, TÜRKIYE, Haziran 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi