Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ekinci B.T., "MOBBİNGİN NEDEN VE SONUÇLARI: HAVACILIK SEKTÖRÜNDE VAKA İNCELEMESİ ", Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.1, no.1, ss.39-62, 2020 (Link)
Ekinci B.T., "Asil-Vekil Arasındaki Kayırmacılığın Vekalet Maliyetleri İle İlişkisi ", Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.2, pp.73-96, 2017
Develioğlu K., Ekinci B.T., "İşlem Maliyetleri Ve B2b E-Ticaret Arasındaki İlişki: Otomotiv Sektörü Yöneticileri Üzerinde Bir Uygulama", Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, ss.1-20, 2013 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ekinci B.T., "Yönetsel Yetersı·zlı·k Sendromu: Turı·zm Sektöründe Örnek Olay İncelemesi", VI. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER SEMPOZYUMU, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-20 Nisan 2019, pp.266-266 (Link)
Ekinci B.T., "Havacılık Sektöründe Mobbı·ng: Örnek Olay İncelemesi", VI. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER SEMPOZYUMU, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-20 Nisan 2019, pp.87-87 (Link)
Ekinci B.T., "Psikolojik Baskı Altında Yöneticiye Bağlılık Olgusunun Sosyal Değişim Teorisi Kapsamında İncelenmesi: Havacılık Sektöründe Vaka İncelemesi", Proceedings of 8th SCF International Conference on "The Economic and the Social Impacts of Globalization and Liberalization", ANTALYA, TÜRKIYE, 11-13 Ekim 2019, pp.8-8 (Link)
Taş S., Ekinci B.T., "“ Üniversite Öğrencilerinin Sorunları Üzerine: Serik Meslek Yüksekokulu’nda Bir Uygulama”", 2. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, AYDIN, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2011, vol.1, no.1, pp.1-10
Güven B., Kaynakci E., Ekinci B.T., "Gıda Katkı Maddeleri Yönüyle Gıda Etiği", 4. Ulusal Gastronomi Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-17 Nisan 2010, ss.1-5
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Ekinci B.T., "İşlem Maliyetleri Bağlamında Elektronik Ticaret", Gece Kitaplığı Yayınevi, ANKARA, 2016 (Link)
Ekinci B.T., "Vekalet Teorisi ve Kayırmacılık", Gece Kitaplığı, ANKARA, 2016 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi