Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çal Ü.T., Demirkaya H., "The Role and Importance of Social Studies in The Education of Gifted Students", TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, vol.9, no.2, pp.25-39, 2020 (Link)
Çal Ü.T., "Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin Çevreye Yönelik Görsel Algılarının İncelenmesi", Journal of Innovative Research in Social Studies, vol.2, no.2, pp.135-148, 2019 (Link)
Demirkaya H., Çal Ü.T., "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Dürüstlük Değerine İlişkin Metaforik Algıları ", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.3, pp.1964-1980, 2018 (Link)
Demirkaya H., Çal Ü.T., "Metaphorical Perceptions of Preservice Social Studies Teachers on the Concept of Honesty ", Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, pp.1981-1998, 2018 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Demirkaya H., Turan S., Çal Ü.T., "Okul Dışı Eğitim Kapsamında Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi", 3.ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (ICOESS), MUĞLA, TÜRKIYE, 18-21 Nisan 2019, pp.0-0
Demirkaya H., Ünal O. , Çal Ü.T., Turan S., "Filmler Yoluyla Coğrafya Öğretimi", II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi , ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 3-5 Ekim 2019, pp.455-461 (Link)
Çal Ü.T., Demirkaya H., "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilimsellik Değerine İlişkin Metaforik Algıları", International Symposium of Education and Values (ISOEVA), ANTALYA, TÜRKIYE, 17-20 Ekim 2018, pp.788-797 (Link)
Çal Ü.T., Demirkaya H., "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kültürel Mirasın Korunmasına Yönelik Görüşler", XI. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ SANATI VE KÜLTÜREL MİRASI KORUMA SEMPOZYUMU/ SANAT ETKİNLİKLERİ "TÜRKİYE BELARUS İLİŞKİLERİ", Baranavichy, BEYAZ RUSYA, 22-27 Ekim 2017, pp.61-66 (Link)
Demirkaya H., Çal Ü.T., "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Dürüstlük Değerine İlişkin Metaforik Algıları", International Symposium of Education and Values (ISOEVA), MUĞLA, TÜRKIYE, 5-8 Ekim 2017, pp.365-365
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Demirkaya H., Ünal O. , Çal Ü.T., "Use of Google Earth in Social Studies Education", in: The Reflection Technology of Social Studies Education, Erol Koçoğlu, Eds., Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.131-144, 2020 (Link)
Demirkaya H., Çal Ü.T., "Sosyal Bilgiler Eğitiminde Altı Ayakkabılı Uygulama Tekniği", Alternatif Yaklaşımlarla Sosyal Bilgiler Eğitimi, Sever R.,Aydın M., Koçoğlu E., Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.539-548, 2018
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi