Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç.Dr. İFAKAT TÜLAY ÇAĞATAY
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Su Ürünleri Fakültesi
Bölüm : Su Ürünleri Temel Bil.Böl.
Ana Bilm Dalı : Deniz Biyolojisi
Sabit Telefon : +90 242 3106089
E Posta Adresi : tulaycagatayakdeniz.edu.tr
Web Adresi : http://aves.akdeniz.edu.tr/tulaycagatay/
Eğitim Bilgileri
Post Doktora, University of Canterbury, Moleküler Mikrobiyoloji, Moleküler Mikrobiyoloji, YENI ZELANDA, 2008-2008
Doktora, University of Canterbury, Animal and Life Sciences, Molecular Microbiology, YENI ZELANDA, 1998-2005
Yüksek Lisans, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, Genel Biyoloji (Mikrobiyoloji), 1993-1997
Lisans, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 1988-1992
Yaptığı Tezler
Doktora, "The Glycosylation of Dichelobacter nodosus fimbriae", University of Canterbury Animal Science Moleküler Mikrobiology Ekim, 2005.
Yüksek Lisans, "Bazı Poliaraomatik Bilesenlerin Biyodegredasyonunda Beyaz Çürükçül Fungusun Katalaz, Süreroksid Dismutaz, Lignin peroksidaz aktivitelerinin Rolü", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ocak, 1998.
Yabancı Diller
İspanyolca, Orta
İngilizce, Çok İyi
Araştırma Alanları
Mikrobiyal Biyoteknoloji
Diğer
Mikrobiyal Genetik
Bakteriyoloji
Deniz Mikrobiyolojisi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Biyoloji
Bakteriyoloji
Genetik
Biyokimya
Moleküler Genetik
Endüstriyel Mikrobiyoloji
Web Of Science Araştırma Alanları
Biotechnology & Applied Microbiology
Fisheries
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 2015 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 2007 - 2015
Yrd.Doç.Dr., AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, 2007 - 2007
Arş.Gör., HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, 1993 - 1998
Mesleki ve İdari Deneyimler
, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , , 09.05.2017 - Devam Ediyor
Akademik Kurul Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, , 24.04.2017 - Devam Ediyor
Erasmus Koordinatörü, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , , 14.11.2016 - Devam Ediyor
Akademik Kurul Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Su ürünleri Fakültesi, , 02.06.2012 - 02.02.2015
, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , , 13.05.2009 - 12.05.2015
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , , 10.05.2009 - 11.05.2010
Erasmus Koordinatörü, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , , 24.05.2007 - 15.05.2012
Farabi Koordinatörü, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , , 16.05.2007 - 16.05.2012
, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , , 15.05.2007 - 27.05.2015
, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , , 14.05.2007 - 22.05.2012
Verdiği Dersler
Sucul Ekosistemler Mikrobiyolojisi, Lisans, 2016-2017
Mesleki Uygulama I, Lisans, 2016-2017
Seminer, Yüksek Lisans, 2016-2017
Su Ürünlerinde İleri Mol. Biyol. ve Genetik Yöntemler, Yüksek Lisans, 2016-2017
Biyokimya, Lisans, 2016-2017
Genetik, Lisans, 2016-2017
Su Ürünlerinde Moleküler Biyolojik Yaklaşımlar, Yüksek Lisans, 2016-2017
Bacteriyal Diveristy in marime eco., Lisans, 2016-2017
Balık İmmunolojisi ve Serolojik Yöntemler, Yüksek Lisans, 2016-2017
Bitirme Projesi II, Lisans, 2015-2016
Mesleki Uygulama II, Lisans, 2015-2016
Aquatik Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji, Lisans, 2015-2016
Bitirme Projesi I, Lisans, 2015-2016
Aquatik Biyoteknoloji, Doktora, 2015-2016
Mesleki Yabancı Dil 4, Lisans, 2014-2015
Mesleki Yabancı Dil 2, Lisans, 2014-2015
Yönetilen Tezler
Doktora, T.Bodur, "Türkiye’de Damızlık temin edilen bazı bölgelerdeki Levrek (Dicentrarchus labrax L. 1758) balıklarında genetik varyasyonların mikrosatelit markırlar ile belirlenmesi ve Avrupa populasyonları ile karşılaştırılması.", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2012.
Yüksek Lisans, E.Şen, "Gökkuşağı alabalıklarından (Oncorhynchus mykiss) izole edilen hareketli Aeromonas türlerinde bulunan virulans genlerin tespiti üzerine bir çalışma ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2012.
Yüksek Lisans, M.Dağaşan, "Antalya körfezindeki fekal mikrobiyal kirleticilerin polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile belirlenmesi ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2011.
Yüksek Lisans, Y.Taştan, "Kerevit Vebası Etkeni Aphanomyces Astaci’ nin Coğrafi İzolatlarından Serin Proteaz Analizi ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, Y.Şen, "Arthrospira platensis’ in Bazı Balık Hastalık Etkenlerine Karşı Antimikrobiyal Etkisinin Belirlenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Fen Bilimleri Doktora Yeterlilik, Su ürünleri Fakültesi, Nisan, 2017
Tez Savunma, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans tez, Su ürünleri Fakültesi, Mart, 2012
Tez Savunma, Fen Bilimleri Enst. Yüksek Lisans Tez, Su ürünleri Fakültesi, Mayıs, 2011
Tez Savunma, Fen Bilimleri yüksek lisans tez, Su ürünleri Fakültesi, Haziran, 2008
Atama, Yabancı dil atama sınavı, Su ürünleri Fakültesi, Mayıs, 2008
Tez Savunma, Fen Bilimleri Yüksek lisans tez, Su ürünleri Fakültesi, Haziran, 2008
Tez Savunma, Fen Bilimleri Doktora Yeterlilik, Su ürünleri Fakültesi, Ağustos, 2008
Atama, Yabancı dil sınavı, Su ürünleri Fakültesi, Haziran, 2008
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Bodur T., Tsigenopoulos C. , Çağatay İ.T., "Genetic Structure of Wild European Sea Bass (Dicentrarchus labrax L, 1758) Populations in Aegean and Levantine Sea Using Microsatellite Markers", TURKİSH JOURNAL OF FİSHERİES AND AQUATİC SCİENCES, vol.1, pp.1-5, 2017
Çağatay İ.T., Sen E.B., "Detection Of Pathogenic Aeromonas Hydrophila From Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss) Farms In Turkey", INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURE AND BIOLOGY, vol.16, pp.435-438, 2014
Çağatay İ.T., "Comparison Of Four Methods To Extract Bacterial Dna From Infected Fish Tissue", RESEARCH JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.8, pp.52-55, 2013
Çağatay İ.T., "Multiplex-Pcr Markers For Detecting Faecal Water Pollution In Antalya Coast", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.21, pp.4061-4066, 2012
Çağatay İ.T., Hickford J., "Serotyping Dichelobacter Nodosus With Pcr-Sscp", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.10, pp.1678-1682, 2011
Çağatay İ.T., Hickford J.G.H., "Glycosylation Of Type-Iv Fimbriae Of Dichelobacter Nodosus", VETERINARY MICROBIOLOGY, vol.126, pp.160-167, 2008
Çağatay İ.T., Hickford J., "Characterization Of Footrot Bacteria Dichelobacter Nodosus Using Pcr Amplification And Dna Sequence Analysis", TURKISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES, vol.30, pp.53-59, 2006
Çağatay İ.T., Hickford J., "Update On Ovine Footrot In New Zealand: Isolation, Identification, And Characterization Of Dichelobacter Nodosus Trains", VETERINARY MICROBIOLOGY, vol.111, pp.171-180, 2005
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Aktop Y. , Aydin B., Çağatay İ.T., "Usability of Coriander Oil (Coriandrum sativum) as a Herbal Anesthetic on Fish", TURJAF, vol.7, pp.23-26, 2019
Çağatay İ.T., Gümüş E., "Phenotypic, Histopathologic And Genomic Diagnosis Of A Novel Fish Pathogen Vagococcus Salmoninarum In Turkey ", Journal of Pure and Applied Microbiology, vol.8, pp.119-124, 2014
Ünlüsayin M., İlhan R., Çağatay İ.T., "Balık Proteinlerinin Saflaştırılmasında Kullanilan Son Yöntemler", Journal of FisheriesSciences.com, vol.3, pp.298-309, 2009
Kolankaya M.N., Çağatay İ.T., Ergene A. , "Beyaz Çürkçül Funguslarla Bazı Düşük Kaliteli Türk Linyitlerinin Sıvılaştırılması", Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, cilt.16, ss.99-108, 1995
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Çağatay İ.T., "The Role Of Superoxide Dismutase, Catalase Activity Of Fungi On Biodegradation Of Some Polyaromatics", 33rd International Congress of Forensic Toxicology & 1st Environmental Toxicology, YUNANISTAN, - , pp.--
Çağatay İ.T., "Türkiye Bazı Linyitlerinin Mikrobiyolojik Sıvılaştırılması", 8. KÜKEM Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, - , ss.--
Çağatay İ.T., "Effects Of Diets Supplemented With Pomegranate Peel Extract On Growth Performance, Some Blood Parameters And Survival Of Carp Fry Infected With Aeromonas Hydrophila", Agribalkan, EDİRNE, TÜRKIYE, - , pp.--
Çağatay İ.T., "Bazı Poliaromatiklerin Biyodegradasyonunda Phanerochaete Chrysosporium’Un Lignin Peroksidaz, Süreoksit Dismutaz, Katalaz Aktivitelerinin Rolü", 14. Biyoteknoloji Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, - , ss.--
Çağatay İ.T., "", , ,
Çağatay İ.T., "", , ,
Çağatay İ.T., "Bacteriophages Application As Disease Control In Aqua-Biotechnology", European Biotechnology Congress, ITALYA, - , pp.--
Çağatay İ.T., "", , ,
Çağatay İ.T., Özbaş M., Satı N., Yılmaz H.E., "ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF Nannochloropsis spp. AGAINST FISH PATHOGENS ", EAS 1029, Berlin, ALMANYA, 7-10 Ekim 2019, pp.228-229
Akhan S., Çağatay İ.T., Berber S., Arli B. , Taştan Y., Çatli T., "Molecular identification of crayfısh plague (Aphanomyces astacı) fungus in Turkish crayfısh (Astacus leptodactylus) populations by PCR and its current status.", 7th International Conference on Aquaculture and Fisheries, ROMA, ITALYA, 19-21 Ekim 2017, vol.8, no.9, pp.44-44
Akhan S., Çağatay İ.T., Berber S., Arli B., Taştan Y., Çatli T., "Detection of crayfish plague (Aphanomyces astaci) diseases in major Turkish crayfish (Astacus leptodactylus) population by PCR method and distribution of crayfish plague in Turkey", International Symposium on Animal Science (ISAS) 2017, Herceg Novi, KARADAĞ, 5-10 Haziran 2017, pp.41-41
Çağatay İ.T., Şen Y., "Antimicrobial Activity of the Cyanobacteria spp. against Fish Pathogens in Aquaculture", II. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-14 Aralık 2017, pp.60-60
Çağatay İ.T., "Bacteriophages Therapy for the Control of Columnaris Diseases in Aquaculture", 7th International Conference on Aquaculture and Fisheries, Roma, ITALYA, 19-21 Ekim 2017, vol.8, no.9, pp.53-53
Çağatay İ.T., "A new tool: Phage therapy to control pathogen community in marine aqua system", 13th symposium bacterial genetics and ecology, Milan, ITALYA, 14-18 Haziran 2017, pp.1-1
Akhan S., Çağatay İ.T., Berber S., Arli B. , Taştan Y., Çatli T., "Genotyping crayfish plaque fungus Aphanomyces astaci by RAPD from Turkey", 7th International Conference on Aquaculture and Fisheries, Roma, ITALYA, 19-21 Ekim 2017, vol.8, no.9, pp.54-54
Şen Y., Çağatay İ.T., "Cyanobacteria Anabaena spp.’nın Balık Patojenlerine Karşı Antimikrobial Etkisi", International Congress of Agriculture and Environment, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-18 Kasım 2017, vol.2, pp.125-125
Taştan Y., Çağatay İ.T., Akhan S., "Tatlısu Istakozundaki (Astacus leptodactylus) hastalık etkeni Fusarium oxysporum'un teşhisi", II. ULUSLARARASI TURİZM VE MİKROBİYAL GIDA GÜVENLİĞİ KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-14 Aralık 2017, pp.61-61
Çağatay İ.T., "Application of FTA cards to diagnose fish disease", Analitica 2016, Münih, ALMANYA, 10-12 Mayıs 2016, pp.100-100
Çağatay İ.T., "APPLICATION OF CARD SYSTEM TO DIAGNOSE FISH DIASEASE", Analytica 2016, Munih, ALMANYA,
Çağatay İ.T., Ranzani N., "Bacteriophages Approach as Disease Control in Aquaculture", EMBOVoM2016, INGILTERE,
Çağatay İ.T., "Bacteriophages approach as diseases control in Aquaculture", Viruses of Microbes 2016, Liverpool, INGILTERE, 18-22 Haziran 2016, pp.55-55
Gümüş E., Kanyılmaz M., Aydin B., Kubilay A., Çağatay İ.T., "Effects of Diets Supplemented With Pomegranate Peel Extract on Growth Performance, Some Blood Parameters and Survival of Carp (Cyprinus carpio) Fry Infected with Aeromonas hydrophila.", Agribalkan Balkan Agricultural Congress, , EDİRNE, TÜRKIYE, 8-11 Eylül 2014, pp.319-319
Çağatay İ.T., "Using Bacteriophages To Control Marine Fish Pathogen", First EMBO Conference on Aquatic Microbial Ecology, Stresa, ITALYA, 8-13 Eylül 2013, pp.---
Çağatay İ.T., "Genetic Structures Of European Sea Bass Broodstock Populations In Turkish Coasts", Aquaculture conference, Grand Canaria, ISPANYA, 3-7 Ekim 2013, pp.---
Çağatay İ.T., "Use Of Bacteriophage To Control Fish Pathogen", Aquaculture Europe 2013, Trondheim, NORVEÇ, 9-12 Ağustos 2013, pp.---
Çağatay İ.T., "Balık Patojenlerine Karşı Bakteriofaj Kullanımı", 17. Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2013, ss.---
Çağatay İ.T., "Türkiye’De Levrek (Dicentrarchus Labrax L. 1758) Damızlık Adaylarının Genotipik Yapısının, Avrupa Popülasyonları İle Karşılaştırılması Ve Bazı Morfolojik Karakterlerinin İncelenmesi", 17. Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2013, ss.-----
Çağatay İ.T., "Development of DNA Based Diagnostic commercial kit for marine fish pathogens", Aqua 2012, Prag, CEK CUM., 1-5 Ekim 2012, pp.8-8
Çağatay İ.T., "A New Tool: Phage Therapy Against Fish Pathogens In Marine Aquaculture", 1. Ulusal Marine Bioteknoloji ve Genomiks Çalıştayı, MUĞLA, TÜRKIYE, 24-25 Mayıs 2012, ss.-----
Çağatay İ.T., "Determination Of Morphologic Structure Of European Sea Bass Dicentrarchus Labrax For Selective Breeding In Turkey", Aqua 2012, Prag, CEK CUM., 1-5 Eylül 2012, pp.---
Çağatay İ.T., "Virulence Markers In Aeromonas Spp. In Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss) ", Aquaculture Europe 2011, Rodos, YUNANISTAN, 18-21 Ekim 2011, pp.---
Çağatay İ.T., "Gökkuşağı Alabalığında Hastalığa Neden Olan Aeromonas Spp. Etkenlerinin Moleküler Yöntemlerle Tespiti", 16. Su Ürünleri Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2011, ss.-----
Çağatay İ.T., "Deniz Suyunda Fekal Mikrobiyal Kirleticilerin Multiplex Pcr Ile Belirlenmesi", 16. Su Ürünleri Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 24-27 Ekim 2011, ss.---
Çağatay İ.T., "Detection Of Major Fish Pathogens With Multiple Pcr In Turkey", European Science Foundation (ESF)-COST Conference on Marine Biotechnology Future Challenges, Maretea, ITALYA, 20-25 Haziran 2010, pp.---
Çağatay İ.T., "Gökkuşağı Alabalığı’Nda Hastalık Etkeni Olan Aeromonas Türlerinin Çoklu Pzr Yöntemi Ile Tespiti", 20. Biyoloji Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 21-25 Haziran 2010, ss.---
Çağatay İ.T., "Antalya Körfezinde Fekal Mikrobial Kirleticilerin Pcr Ile Belirlenmesi", Ekoloji Sempozyumu, AKSARAY, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2010, ss.---
Çağatay İ.T., "Detection Of Major Fish Pathogens In Rainbow Trout With Multiplex Pcr", 14th EAFP International Conference Diaseases of Fish and Shellfish, Prag, CEK CUM., 14-19 Eylül 2009, pp.---
Çağatay İ.T., "Dna-Based Rapid Detection Technique For Fish Pathogens In Cultured Rainbow Trout In Turkey", Genomics in Aquaculture International Symposium, Bodo, NORVEÇ, 5-7 Temmuz 2009, pp.---
Çağatay İ.T., "Major Fish Pathogens In Cultured Rainbow Trout. ", lnternational Workshop on Molecular and Genetic Research Workshop on Pathogens that affect agricultural Productivity, Santiago, ŞİLİ, 1-2 Ekim 2009, pp.---
Çağatay İ.T., "Gökkuşağı Alabalığında Karşılaşılan Balık Patojenlerinin Teşhisi", 15. Su Ürünleri Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 1-4 Temmuz 2009, ss.---
Çağatay İ.T., "Protein glycosylation in pathogenic bacteria", The meeting of society for glycobiology, Texas, ABD, 12-15 Kasım 2008, pp.43-43
Çağatay İ.T., "Type IV pilin of D. nodosus is glycosylated", 8th Annual conference of the society for glycobiology, San Diego, ABD, 3-6 Aralık 2003, pp.2-2
Çağatay İ.T., "Glycosylation Of D. Nodosus Fimbrial Subunit Proteins?,", XII. Biyoteknoloji Kongresi, BALIKESİR, TÜRKIYE, 17-22 Eylül 2001, ss.---
Çağatay İ.T., "Bazı Poliklorlu Aromatiklerin Detoksifikasyon Enzimleri Üzerine Etkisi", 13. Ulusal Biyoloji Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-20 Eylül 1996, ss.---
Çağatay İ.T., "Beyaz Çürükçül Funguslarda Kömürün Biyosolubilizasyonu", 12. Ulusal Biyoloji Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 6-8 Temmuz 1994, ss.---
Çağatay İ.T., "Biosolubilization Of Turkish Low-Rank Lignites", Sixth European Congress on Biotechnology, Floransa, ITALYA, 13-17 Haziran 1993, pp.---
Kitap ve Kitap Bölümleri
Çağatay İ.T., Adanır R. , "Balıklarda Enterohepatic Sistemde Görülen Trematod Enfeksiyonları", Veteriner Hekimlikte Parazit Hastalıkları, Özcel MA., Karaer Z., Dumanlı N., Yukarı BA., Eren H., İnci A., Aydın L., Köroğlu E., Yıldırım A, Ed., Türkiye Parazitoloji Derneği Yayını, İzmir, ss.1364-1367, 2013
Adanır R., Çağatay İ.T., "Balıklarda Enterohepatic Sistemde Görülen Cestod Enfeksiyonları", Veteriner Hekimlikte Parazit Hastalıkları, Özcel MA., Karaer Z., Dumanlı N., Yukarı BA., Eren H., İnci A., Aydın L., Köroğlu E. Yıldırım A., Ed., Türkiye Parazitoloji Derneği Yayını, İzmir, ss.1368-1372, 2013
Çağatay İ.T., "A New Tool: Phage Therapy Against Fish Pathogens In Marine Aquaculture", First National Workshop on Marine Biotechnology and Genomics, Cemal Turan, Ed., TUDAV, Ankara, ss.196-203, 2012
Çağatay İ.T., "The Glycosylation Of Dichelobacter Nodosus Fimbriae-Host Pathogen Relationship", Lambert Academic Publishing, Deutschland, 2010
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Türkiye’deki başlıca tatlısı ıstakozu (Astacusleptodactylus Eschscholtz. 1823) populasyonlarında kerevit vebasının PZR yöntemiyle teşhisi ve yayılımının belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, -, Araştırmacı, 2018
"Gökkuşağı alabalığı’nda (Oncorhynchus mykiss) Aeromonas türlerinde hastalığa neden olan (virulans) genlerin karakterizasyonu", BAP Y.Lisans, 2010.02.0121.030 , Yönetici, 2012
"Antalya körfezindeki mikrobiyal kirleticilerin PCR yöntemi ile taranması", BAP Arastırma Projesi, 2008.01.0111.002 , Yönetici, 2011
"Gökkuşağı alabalığında (Oncorhynchus Mykiss) karşılaşılan bazı hastalık etmenlerini belirlemek üzere diagnostik tanı kiti geliştirilmesi için ön araştırma", BAP Arastırma Projesi, 2012.01.0111.001 , Yönetici, 2017
"Anaç temin edilen bazı bölgelerdeki levrek (Dicentrarchus labrax L. 1758) balıklarında genetik varyasyonların mikrosatelit markırlar ile belirlenmesi", BAP Doktora, 2010.03.0121.015 , Yönetici, 2012
"Arthrospira platensis’ in Bazı Balık Hastalık Etkenlerine Karşı Antimikrobiyal Etkisinin Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2016-1928, Yönetici, 2018
"Antalya körfezindeki fekal mikrobiyal kirleticilerin Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) ile belirlenmesi", BAP Y.Lisans, 2010.02.0121.011, Yönetici, 2012
Bilimsel Hakemlikler
Zoology, Dergide Hakemlik, Ocak 2017
Journal of Zoology, Dergide Hakemlik, Temmuz 2016
Journal of Applied Animal Research, Dergide Hakemlik, Nisan 2016
Global Journal of Health Science, Dergide Hakemlik, Mart 2016
Journal of Pure and Applied Microbiology, Dergide Hakemlik, Şubat 2016
Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, Dergide Hakemlik, Ocak 2016
Science of The Total Environment, Dergide Hakemlik, Ocak 2016
Journal of Applied Animal Research, Dergide Hakemlik, Ağustos 2015
Bulletin of the European Association of Fish Pathogenists, Dergide Hakemlik, Mayıs 2014
Veterinary Microbiology, Dergide Hakemlik, Kasım 2008
Applied Microbiology and Biotechnology, Dergide Hakemlik, Nisan 2008
Journal of Veterinary Medicine Series A, Dergide Hakemlik, Aralık 2007
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 34
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi