Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Çok Özellikli Karışık Doğrusal Model Eşitlikleri Kullanarak Etlik Bıldırcın Ana ve Baba Ebeveyn Hatları Geliştirme Üzerine bir Araştırma", BAP Doktora, 2011.03.0121.005, Yönetici, 2013
"Japon Bıldırcınlarında Büyüme ve Kesim Özellikleri İçin Çok Özellikli Genetik Parametre Tahminleri", BAP Diğer, 2011.01.0104.004, Yönetici, Devam Ediyor
"Japon Bıldırcınlarında Et Kalite Özelliklerinin Farklı İstatistiksel Yöntemlerle Analizi", TÜBITAK Projesi, 101O413, Yönetici, 2012
"Antalya İlinde Satışa Sunulan Farklı Ağırlık Sınıfı Tavuk Karkaslarında Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", BAP Y.Lisans, 2010.02.0121.012, Yönetici, 2011
"Genotip, Yetiştirme Sistemi ve Mevsimin Antalya Koşullarında Etlik Piliç Refahına Etkilerinin Araştırılması", BAP Doktora, 2006.03.121.010, Yönetici, 2010
"Serbest Sistem Etlik Piliç Yetiştiriciliğinin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma", TÜBITAK Projesi, 105O432, Yönetici, 2009
"Hızlı ve Yavaş Gelişen Etlik Piliçlerin Kapalı Yetiştirme Koşullarında Karşılaştırılması: Verim Özellikleri, Kesim Sonuçları ve Akonomik Analizi", BAP Arastırma Projesi, 2005.01.0104.009, Yönetici, 2009
"Japon Bıldırcınlarında Yüksek Canlı Ağırlık İçin Yapılan Seleksiyonun Etçi ve Yumurtacı Özellikler İle Kuluçka Sonuçlarına Etkisi", BAP Y.Lisans, 2005.02.0121, Yönetici, 2004
"Antalya’da Köy Tipi Kümes Hayvanı Yetiştiriciliğinin İncelenmesi", BAP Diğer, 2001.01.0104.005, Yönetici, 2004
"Türkiye’de Hindicilik Sektörünün Analizi", BAP Arastırma Projesi, ÇOMÜ 99/02, Araştırmacı, 2000
"Sodyum Bikarbonat Katkılı Yem Kullanımının Etlik Piliçlerin Verim Özellikleri ile Yumurta Kalitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, TUAF-70, Yönetici, 1999
"Yumurta tavuklarının tüy değiştirmeye sokulmasında karmaya çinko oksit katılması ile yemin kaldırılması ve bu yöntemlerin ikinci verim yılında yumurta verimi ve kalitesine olan etkilerinin araştırılması", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK-VHAG 433, Araştırmacı, 1990
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi