Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Şenol Y., Özdoğan M., Oktay C., Tümtürk Yilmaz T., Bozcuk H.Ş., "Hasta Hekim İletişimi – İletişi Becerileri Eğitimi ve Eğiticilerin Rol Modelliği", Tıp Eğitimi Dünyası, cilt.31, ss.38-44, 2011
Şenol Y., Gürpinar E., Erengin K.H., Öztürk Türkmen H., Tümtürk Yilmaz T., "İletişim, Etik ve Sağlık Ocağı Konularını İçeren Probleme Dayalı Öğrenim Modülü: Öğrenci Değerlendirmes", Tıp Eğitimi Dünyası, cilt.22, ss.17-20, 2006
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Tümtürk Yilmaz T., ""Likya yolunda bilimin izinde" doğa eğitimi projesi için hazırlanan örnek yaratıcı drama programı", 2,International art education research symposium&contemporary art exhibition, ANKARA, TÜRKIYE, 6-14 Aralık 2018, vol.1, no.0, pp.324-337 (Link)
Doğru M., Tümtürk Yilmaz T., "“Fen Eğitimde Drama Yönteminin Öğrenci Tutumlarına Etkisi”", 3rd International Conference for Theory and Practice in Education „Intercultural Communication, Multicultural Education, Bekescsaba, MACARISTAN, 27-29 Mayıs 2010, vol.5, no.2 2010, pp.133-133
Mirici S., Tümtürk Yilmaz T., "“Yetişkinlere Okuma Yazma Uygulamalarında Yaratıcı Dramanın Kullanımına İlişkin Örnek Bir Çalışma ", Gaziosman Paşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi,, TOKAT, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2007, cilt.1, no.1, ss.1-1
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
San İ., Tümtürk Yilmaz T., Ed., "18. Uluslararası Eğitimde Drama Semineri "Yaratıcı Drama ile Farklılıklar ve Farkındalıklar", Pegem A, ANKARA, 2016
SANAT ESERLERİ
Tümtürk T, "Ağaç Ev - Müzikli Çocuk Oyunu", Sahne Oyunu Yazımı, Temmuz-2011.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi