Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Bilimsel Faaliyetler
BİLİMSEL DERGİLERDEKİ GÖREVLER
Türk Akademik Araştırmalar Dergisi, Editörler Kurulu Üyesi, 01.01.2018 - Devam Ediyor
BİLİMSEL, DERNEK ORGANİZASYON ve KURULUŞLARDAKİ ÜYELİKLER / GÖREVLER
Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipliner Kongresi, Düzenleme Kurulu, Üye, 01.08.2018 - 14.10.2018
KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE / SEMPOZYUM ve BİLİMSEL TOPLANTILAR
2. Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipliner Kongresi, Sarajevo, Ekim 2019
Türkiye İlahiyat Fakülteleri Çalıştayı (TDV İSAM), İstanbul, Temmuz 2018
Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipliner Kongresi , Antalya, Ekim 2018
İLELÜ'L-HADÎS VE TAHRÎC ATÖLYESİ, İstanbul, Şubat 2018
V. Hadis İhtisas Toplantısı ve Hadis Algısı Çalıştayı, Yozgat, Kasım 2016
V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Isparta, Mayıs 2016
ETKİNLİK ORGANİZASYONU
“Uluslararası Şehzâde Korkut Sempozyumu" (The Internatıonal Symposıum On Şehzâde Korkud), Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Aralık 2019
TÜRK AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER KONGRESİ, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Aralık 2019
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi