Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"EHÂBİŞ KABİLELERİ VE KUREYŞ İLE İLİŞKİLERİ", BAP Arastırma Projesi, SBA-2018-3951, Araştırmacı, 2020
"DİNİ İLİMLERDE KİTAP YAZIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER", BAP Arastırma Projesi, SBA-2018-3920, Araştırmacı, 2020
"İMAM MÂTURÎDÎNİN DÜŞÜNCESİNDE HADİS", BAP Doktora, SDK-2018-3124, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Hadis İlminde Yöntemsel Bir Tartışma: Tarihçi Bakış", BAP Arastırma Projesi, SBA-2018-2454, Araştırmacı, 2020
"TÜRKİYE'DE MEDFÛN SAHABÎLERDEN CERîR B. ABDULLAH VE RİVAYET ETTİĞİ HADİSLER", BAP Arastırma Projesi, SBA-2018-3617, Araştırmacı, 2020
"Kırsal Yaşam ve Tarımsal Faaliyet Uygulamalarında Dinsel Tutum ve Davranışların Analizi", TÜBITAK Projesi, 215K173, , 2018
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi