Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Dilek M., Bakkal A., Erdoğan T., "Cerîr b. Abdullah’ın Rivayet Ettiği Ahkâm Hadisleri", Turkish Academic Research Review, vol.5, no.3, pp.410-437, 2020 (Link)
Dilek M., Erdoğan T., "Cerîr b. Abdullah’ın Rivayet Ettiği Hadisler", Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi – Katre International Human Studies Journal , no.9, pp.111-149, 2020 (Link)
Erdoğan T., "Bir Aidiyet Tartışması: Süleyman Hilmi Tunahan ve Muhammed İhsan Oğuz Arasında Üç Kitap", Turkish Academic Research Review, vol.4, no.6, pp.135-166, 2019 (Link)
Erdoğan T., "Hadis Usûlü Literatüründe Yerleşik Bir Kabulün Tenkidi: Bir İhtisâr Örneği Olarak İbn Hacer’in Nuhbetü’l-Fiker’i ", TURKISH ACADEMIC RESEARCH REVIEW -Türk Akademik Araştırmalar Dergisi [TARR], vol.1, pp.49-59, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Erdoğan T., "Mektuplar ve Bazı Mesâil-i Mühimme İsimli Eser ile Risâle-i Kibrît-i Ahmer ve Risâle-i İksîr-i Ulûm ve Ma'rifet’in Birlikte Basıldığı Kitapçık Kime Ait: Süleyman Hilmi Tunahan’a mı, Muhammed İhsan Oğuz’a mı? ", Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipliner Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2018, vol.-, no.-, pp.---
Erdoğan T., "Hadiste İctihad Kapısı Kapanmış mıdır?", V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (TLÇK), ISPARTA, TÜRKIYE, 12-15 Mayıs 2016, cilt.3, no.3, ss.37-55 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Erdoğan T., "İbnü's-Salâh'ın Ulûmü'l-Hadîs'ine Dayalı Yazılan Eserler", Hadis El Kitabı, Zişan Türcan, Ed., Grafiker, Ankara, ss.429-440, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi