Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Aksu T., "The concept of quality in higher education ", Journal of Educational and Instructional Studies in the World, vol.8, no.ISSN , pp.28-35, 2018 (Link)
Aksu T., Cantürk G., "BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN YÖNETİM SÜREÇLERİNDE KULLANIMI: FENOMENOLOJİK BİR ÇALIŞMA", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching, vol.5, pp.118-134, 2016 (Link)
Bilgin-Aksu M. , Aksu T., Polat S., "School Administrators’ Level of Self-Esteem and Its Relationship to Their Trust in Teachers", Studia paedagogica, vol.20, pp.33-51, 2015 (Link)
Aksu T., Cantürk G., "Equality of Educational Opportunity: The Role of Using Technology in Education. ", International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, vol.4, pp.79-93, 2015 (Link)
Aksu M., Aksu T., Apaydin Ç., Kasalak G., Şenol Y., Tan O., "Aday Öğretmenlerin Uygulamalı Eğitim Sürecinin Akran Danışma ve Kliniksel Denetim Yoluyla Desteklenmesi ", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, cilt.21, ss.131-160, 2015 (Link)
Aksu M., Aksu T., Özyildirim G., "Theory-practice relations: the views of school administrators", Contemporary Educational Leadership, vol.2, pp.72-95, 2015 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Aksu M., Aksu T., Özyildirim G., "How Do Educational Administrators See Theory and Practice Relations?.", ENIRDELM 2013 (European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management),, Portoroz, SLOVENYA, 19 Eylül 2012 - 21 Eylül 2013, pp.1-1
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Çakmak M., Şen H.Ş., Aksu T., "Akademisyenlerin öğretim yaklaşımları konusunda nitel bir araştırma: Akademisyen ve öğretmen adaylarının görüşleri ..", Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı, DEMİREL, Ö., DİNÇER, S., Ed., Pegem Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.65-79, 2016 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Aksu T., "Denetim ve Öğretimsel Liderlik: Gelişimsel Bir Yaklaşım", Diger, ss.395-412, 2014 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi