Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Irmak S., Ercan U., "Veri Madenciliği Yöntemleri ile Bitkisel Sıvı Yağ Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ", Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.57-79, 2017
Irmak S., Ercan U., "Karar Ağaçları Kullanılarak Türkiye Hanehalkı Zeytinyağı Tüketimi Görünümünün Belirlenmesi", Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, cilt.13, ss.535-552, 2017
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Canbazoğlu E., Ercan U., "Türkiye Hane Halklarının Balık ve Kırmızı Et Tüketimlerinin Multinomial Logit Regresyon ile Analizi", International Conference On Food And Agricultural Economics, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-28 Nisan 2017, pp.---
Ercan U., Canbazoğlu E., "Hanehalkı Kırmızı Et Tüketimine Etki Eden Sosyoekonomik ve Demografik Faktörlerin Chaid Analizi ile Belirlenmesi", International Conference On Food And Agricultural Economics, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-28 Nisan 2017, pp.---
Ercan U., Irmak S., "Türkiye Hanehalkı Tavuk Eti Tüketiminin Chaid Analizi İle İncelenmesi", 1. Uluslararası Sosyal Beşeri Ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-23 Aralık 2017, pp.---
Irmak S., Ercan U., "Veri Madenciliği Yöntemleriyle Konutlarda Doğalgaz Tüketim Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi", 1. Uluslararası Sosyal Beşeri Ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-23 Aralık 2017, pp.---
Ercan U., Irmak S., "Konutlarda Elektrik Tüketimi Düzeylerinin Regresyon Analizi ve Yapay Sinir Ağları İle Tahmin Edilmesi", International Congress On Management Economics And Business, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 7-9 Eylül 2017, pp.---
Irmak S., Ercan U., " Veri Madenciliği ile Hanehalkı Margarin Tüketimini Etkileyen Sosyoekonomik, Demografik ve Hanehalkı Karakteristiklerinin Belirlenmesi", Xth International Statistics Days Conference 2016 (ISDC'2016), GİRESUN, TÜRKIYE, 7-9 Ekim 2016, pp.---
Ercan U., Irmak S., "Türkiye Hanehalkının Balık Tüketim Düzeyleri: Tanımlayıcı Bir Çalışma ", International Academic Research Congress , ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2016, pp.---
Irmak S., Ercan U., "Türkiye Hane halkı Tereyağı Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Karar Ağaçları İle Belirlenmesi", Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-4 Aralık 2016, pp.---
Ercan U., Akar H., Koçer A., "Paralel Programlamada Kullanılan Temel Algoritmalar", Akademik Bilişim, ANTALYA, TÜRKİYE, 23-25 Ocak 2013
Kural Baykan A., Ercan U., Erdoğan M., " Barriers And Needs Regarding The Implementation Of New Measurement And Evaluation Techniques; A Review Of Research Between 2005 And 2010", I. International Congress on Curriculum Instruction, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 5-8 Ekim 2011, pp.15-25
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi