Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Sanatta Yeterlik, MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Blilimler Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı, 2007-2013
Yüksek Lisans, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı, 2003-2006
Lisans, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, 1998-2002
YAPTIĞI TEZLER
Sanatta Yeterlik, "Soyut Ekspresyonizm - Otomatizm İlişkisi", MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalı Nisan, 2013.
Yüksek Lisans, "Günümüz Resminde Kaligrafik Çağrışımlı Organik Formların Çizgi ve Renk Açısından İrdelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalı Haziran, 2006.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi