Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Sert Çekirdekli Bazı Meyve Türlerinin Erkencilik Sağlamak Amacıyla Saksıda Yetiştiriciliği", BAP Doktora, 2010.03.0121.013, Yönetici, 2015
"Melezleme ile Elde Edilen Olgunlaşmamış Turunçgil Tohumlarında Embriyo Kurtarma Amacıyla Uygun Embriyo Aşamasının ve GA3 Konsantrasyonunun Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, 2009.02.0121.010, Yönetici, 2010
"Gemlik Zeytin Çeşidinde Meyveye Yatma Üzerine Farklı Sıklıkta Dikim, Budama ve Bazı İçsel Bitkisel Hormonların Değişiminin Etkilerinin Araştırılması", BAP Doktora, 2008.03.0121.012, Yönetici, 2015
"Yabani nohut türlerinde (Ciger sp) kuraklığa dayanıklılıkla ilgili biyokimyasal seleksiyon kriterlerinin belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, TOVAG- 107O713, Araştırmacı, 2008
"Sık Dikim Zeytin ve Nar Yetiştiriciliğinde Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları", BAP Arastırma Projesi, 2006.01.0104.007, Yönetici, 2009
"Jojaba (Simmondsia chinensis L.)’nın Çoğaltımında Uygun Aşılama Yöntemiyle Aşılama Zamanlarının Saptanması ve Aşı Yerlerinin Anatomik Yapılarının İncelenmesi", BAP Doktora, 2004.03.0121.001, Yönetici, 2007
"Bazı Kiraz Anaçlarının Doku Kültüründe Klonal Olarak Çoğaltılması", BAP Y.Lisans, 2004.02.0121.026, Yönetici, 2005
"Antalya Florasında Bulunan Üç Dianthus (Karanfil) Türünün Kültüre Alınması ve Biyoteknolojik Yöntemlerle Genetik Uzaklıklarının Belirlenmesi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 2001K120150, Araştırmacı, 2003
"Antalya’da Örtü Altında Erkenci Şeftali Yetiştirme Olanaklarının Araştırılması. Akd. Üniv. Bilimsel Araştırmalar Yönetim Birimi", BAP Y.Lisans, 20.02.0121.01, Yönetici, 2002
"Farklı Nohut (Cicer arietinum L.) Genotiplerinde İçsel Hormonlar, Malik ve Oksalik Asit Seviyelerinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 20.01.0104.06, Araştırmacı, 2002
"Batı Akdeniz Bölgesinde İncir (Ficus carica L.) Seleksiyonu", TÜBITAK Projesi, TARP-2527, Araştırmacı, 2003
"Büyüme Düzenleyici Uygulamalarının Zeytinlerde Çiçek Tomurcuğu Oluşumu, Döllenme, Meyve Tutumu, İçsel Hormon ve Karbonhidrat Değişimleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, TARP-2484, Yönetici, 2002
"Bazı Yerli ve Yabancı Zeytin (Olea europaea L.) Çeşitlerinin RAPD (Random Ampllified Polymorphic DNA)-PCR Tekniği Kullanılarak Tanımlanması", TÜBITAK Projesi, TARP-2559, Araştırmacı, 2002
"Zeytinlerde İlk Uyartı, Fizyolojik ve Morfolojik Uyarım Dönemlerinde Saptanan İçsel Bitki Hormonları, Karbonhidratlar ve Bitki Besin Maddelerinin Periyodisite ve Çiçek Tomurcuğu Oluşumu Üzerine Etkilerinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 20.01.0104.05, Yönetici, 2002
"Asma Sürgün Uçlarında İçsel Hormon ve Fenolik Madde Değişimleri ve Bu Değişimlerin Sürgün Ucu Kültüründe Başarı Üzerine Etkileri", TÜBITAK Projesi, TARP-2598, Araştırmacı, 2002
"Zeytinlerde Endogen Hormonların Mevsimsel Değişiminin Saptanarak Periyodisite Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, TOGTAG-1243, Araştırmacı, 1996
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi