Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ülger S., Atmaca S. , Demiral S., "The effects of GA3 treatment on yield, carbohydrate, and endogenous hormone changes in Memecik olive cultivar", TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.42, pp.75-81, 2018
Cagirgan M.I., Toker C., Ülger S., Karhan M., "DETERMINATION OF ENDOGENOUS HORMONE LEVELS IN ASCOCHYTA BLIGHT [Ascochyta rabiei (Pass.) Labr.] SUSCEPTIBLE AND RESISTANT CHICKPEAS (Cicer arietinum L.)", TURKISH JOURNAL OF FIELD CROPS, vol.17, pp.5-9, 2012
Cagirgan M.I., Toker C., Karhan M., Aksu M., Ülger S., Çanci H., "ASSESSMENT OF ENDOGENOUS ORGANIC ACID LEVELS IN ASCOCHYTA BLIGHT [Ascochyta rabiei (Pass.) Labr.] SUSCEPTIBLE AND RESISTANT CHICKPEAS (Cicer arietinum L.)", TURKISH JOURNAL OF FIELD CROPS, vol.16, pp.121-124, 2011
Oezkaya M.T., Erguelen E., Ülger S., Oezilbey N., "Molecular Characterization of Some Selected Wild Olive (Olea oleaster L.) Ecotypes Grown in Turkey", TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, vol.15, pp.14-19, 2009
Ozkaya M.T., Ergulen E., Ülger S., Ozilbey N., "Molecular, morphological and oil composition variability within olive (Olea europaea L.) at semi-arid conditions", BIOTECHNOLOGY & BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT, vol.22, pp.699-704, 2008
Arslan Ç., Uzun B., Ülger S., Çağirgan M.İ., "Determination of oil content and fatty acid composition of sesame mutants suited for intensive management conditions", JOURNAL OF THE AMERICAN OIL CHEMISTS SOCIETY, vol.84, pp.914-920-, 2007
Baydar N., Ülger S., Cetin S., "Effects of endogenous phenolic compounds and hormones on in vitro shoot tip culture of grapevine", JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE, vol.81, pp.429-434, 2006
Toker C., Çağirgan M.İ., Ülger S., "Endogenous hormone variations in annual wild Cicer species", GENETIC RESOURCES AND CROP EVOLUTION, vol.53, pp.171-177-, 2006
Toker C., Karhan M., Ülger S., Çancı H., Akdeşir Ö., İnci N., et al.,"Comparison of some endogenous hormone levels in different parts of chickpea (Cicer arietium L.)", GENETIC RESOURCES AND CROP EVOLUTION, vol.52, pp.233-237-, 2005
Toker C., Ülger S., Karhan M., Çanci H., Akdesir O., Ertoy N., et al., "Comparison of some endogenous hormone levels in different parts of chickpea (Cicer arietinum L.)", GENETIC RESOURCES AND CROP EVOLUTION, vol.52, pp.233-237, 2005
Toker C., Karhan M., Ülger S., Çağirgan M.İ., "COMPARISON OF SOME ENDOGENOUS PLANT HORMONES IN ASCOCHYTA RABIEI-INFECTED SUSCEPTIBLE AND RESISTANT CHICKPEA (CICER ARIETINUM L.) GENOTYPES", ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM, vol.26, pp.135-135-, 2004
Baktir , Ülger S., Kaynak L., Himelrick D., "Relationship of seasonal changes in endogenous plant hormones and alternate bearing of olive trees", HORTSCIENCE, vol.39, pp.987-990, 2004
Toker C., Karhan M., Ülger S., "Endogenous organic acid variations in different chickpea (Cicer arietinum L.) genotypes", ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE, vol.54, pp.42-44, 2004
Toker C., Karhan M., Ülger S., "Endogenous organic acid variations in different chickpea (Cicer arietinum L.) genotypes", ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE, vol.54, pp.42-44-, 2004
Ülger S., Sonmez S., Karkacier M., Ertoy N., Akdesir O., Aksu M., "Determination of endogenous hormones, sugars and mineral nutrition levels during the induction, initiation and differentiation stage and their effects on flower formation in olive", PLANT GROWTH REGULATION, vol.42, pp.89-95, 2004
Bilgen M., Ülger S., Toker C., "INFLUENCE OF DROUGHT ON ABSCISIC ACID IN COMMON LEUCAENA [LEUCAENA LEUCOCEPHALA (LAM.) DE WIT.]", ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM, vol.26, pp.192-192, 2004
Ülger S., Baktir , Himelrick D., "Evaluation of performances of fresh market apricot cultivars and selections in coastal regions of turkey", JOURNAL OF THE AMERICAN POMOLOGICAL SOCIETY, vol.55, pp.185-188, 2001
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ülger S., Kurt Ş., "Production of Common Sour Orange x Carrizo Citrange Hybrids Using Embryo Rescue", International journal of fruit science, vol.14, pp.42-48, 2014
Ülger S., Gözlekçi S., "Determination of Some Morphological and Physiological Properties of Pollens of Blackberry (Rubus fruticosus L.) and Mulberry Morus spp) Cultivars", Journal of International Scientific Publications: Agriculture & Food, vol.1, pp.111-114, 2013
Ülger S., Atmaca S., Demiral S., "The usage possibilities of processed solid chicken manure in olive (Olea europaea) growing", ACTAHORTICULTURAE, pp.471-474, 2012
Ülger S., Yazici K., Kaynak L., "The relationship between flower development and endogenous GA3 in pomegranate (Punica granata 'Hicaznar')", Actahorticulturae, pp.341-346, 2011
Ülger S., "Örtü altı yetiştiricilikte bitki büyüme düzenleyici kullanımı", Tarım Türk, ss.22-24, 2009
Ülger S., Demiral S., "Saksıda meyve yetiştiriciliği", Hasat, ss.56-56, 2009
Ülger S., Demiral S., "Gisela 5 kiraz anacının doku kültürü ile çoğaltılması üzerine bir araştırma.", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.91-95, 2008
Ulukapi K., Demiral S., Onus A.N., Ülger S., "Bazı Origanum Türlerinde Dışarıdan Ga3 Uygulamalarının In Vivo Ve In Vitro Koşullarda Çimlenme Üzerine Etkilerinin Araştırılması.", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.123-129, 2008
Ülger S., "Bahçe bitkilerinde hormon kullanımı", Tarımın Sesi, ss.3-6, 2005
Ülger S., Ergülen E., Özkaya M.T., "Identification of some Turkish olive cultivars by using RAPD-PCR technique", actahorticulturae, vol.586, pp.91-95, 2003
Ülger S., Akdeşir Ö., "Türkiye’de jojoba yetiştiriciliğinin bugünkü durumu ve geliştirme olanaklarının araştırılması", Derim, cilt.19, ss.9-15, 2002
Ülger S., Akdeşir Ö., Baktır İ. , "Selection of Promising Jojoba ( Simmondsia chinensis L. ) Types in Terms of Yield and Oil Content", Turkish Journal of Agriculture and Forestry, cilt.26, ss.319-322, 2002
Ülger S., Uzun B., Çağırgan M.I., "Comparison of determinate and indeterminate types of sesame for oil content and fatty acids", Turkish Journal of Agriculture and Forestry, cilt.26, ss.269-274, 2002
Ülger S., Baktır İ. , Kaynak L., Ertoy N., "Determination of the effects of endogenous hormone levels on resistance to Meloidogyne incognita in resistant and susceptible tomato types", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.17-21, 2001
Ülger S., Baydar H., "Aspir (Carthamus tinctorrus L.)’de farklı büyüme dönemlerinde saptanan içsel büyüme hormonlarının çiçeklenme üzerine olan etkilerinin saptanması", ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.10, ss.56-65, 2000
Ülger S., Baktır İ. , Kaynak L., "Zeytinlerde periyodisite ve çiçek tomurcuğu oluşumu üzerine içsel büyüme hormonlarının etkilerinin saptanması", Turkish Journal of Agriculture and Forestry, cilt.23, ss.619-623, 1999
Ülger S., Baktır İ. , Spethmann W., "Determination of rooting capability of different parts of annaul shoots of Rosa glauca and Rosa pendulina in the fog house", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.43-46, 1999
Ülger S., Baydar H., "Correlations between changes in the amount of endogenous phythormones and flowering in the safflower (Carthamus tinctorius L.)", Turkish Journal of Biology, cilt.22, ss.421-425, 1998
Ülger S., Baktır İ. , Spethmann W., "Kolay ve zor köklenen Acer (Akçaağaç)çeşitlerinin sis (fog) serasında köklenebilme özelliklerinin saptanmasI", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.47-50, 1998
Ülger S., Akıllı M., "Farklı çin lahanası çeşitlerinin Antalya yöresinde yetiştiriciliği üzerine bir çalışma", Derim, cilt.11, ss.3-8, 1994
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ülger S., Akdesir O., Demiral S., Atmaca A., "Investigation of the Effects of External Daminozide Application on Endogenous Hormone Levels in 'Memecik' Olive Trees", 11th International Symposium on Plant Bioregulators in Fruit Production, Bologna, ITALYA, 20 Eylül 2009 - 23 Ocak 2016, vol.884, pp.153-156
Ülger S., Demiral S., Akdeşir Ö., Atmaca S., "Jojoba (Simmondsia chinensis) tohumlarına yapılan bazı ön işlemlerin ve büyüme ortamlarının tohum çimlenme oranı ve süresi üzerine etkileri", Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 14-17 Haziran 2011, cilt.1, ss.144-147
Ülger S., Demiral S., Atmaca S., Geçim T., "Hacı Osman Armudu Tohumlarına Yapılan Bazı Ön Uygulamaların Tohum Çimlenmesi Üzerine Etkileri", Uluslararası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 27-30 Nisan 2011, cilt.1, ss.2457-2461
Ülger S., Demiral S., "Off-season fruit production", 2th International Symposium on Sustainable Development. Science and Technology, Sareyova, BOSNA HERSEK, 8-9 Haziran 2010, vol.1, pp.154-156
Ülger S., Atmaca S., Demiral S., "Effects of chicken manure application on olive (Olea europaea) growth", 2th International Symposium on Sustainable Development. Science and Technology, Sareyova, BOSNA HERSEK, 8-9 Haziran 2010, vol.1, pp.150-153
Ülger S., Akdeşir Ö., Demiral S., Atmaca S., "Biyodizel yakıt hammaddesi olarak kullanılan jojobanın çoğaltılabilme ve Akdeniz Bölgesinde yetiştirme olanaklarının araştırılması", 1. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu, SAMSUN, TÜRKIYE, 28-31 Mayıs 2007, cilt.1, ss.415-418
Ülger S., Atmaca S., Demiral S., Akdeşir Ö., "Zakkum (Nerium Oleander) Çeliklerine Yapilan Farkli Uygulamalarin Köklenme Üzerine Etkilerinin Araştirilmasi", Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 4-7 Eylül 2007, cilt.1, ss.276-279
Ülger S., Demiral S., Atmaca S., Akdeşir Ö., Eroğlu A., "Zeytin Yetiştiriciliğinde Bombus Arısı (Bombus terrestris) Kullanımının Meyve Tutumu Üzerine Etkisi", Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 4-7 Eylül 2007, cilt.1, ss.279-281
Ülger S., Akdeşir Ö., Demiral S., Atmaca S., "Batı Akdeniz Toroslarında yetişen üç fındık çeşidinde içsel büyüme hormonlarının saptanması", Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 4-7 Eylül 2007, cilt.1, ss.740-744
Ülger S., Demiral S., "Gisela 5 kiraz anacının doku kültüründe köklendirilmesi", GAP IV. Tarım Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2005, cilt.1, ss.371-373
Bilgen M., Ülger S., Toker C., "Influence of Drought on Abscisic Acid in Common Leucaena [Leucaena Leucocephala (Lam.) De Wit.]", Federation of European Societies of Plant Biology 14. Congress, Krakow, POLONYA, 23-27 Ağustos 2004, pp.192-192
Ülger S., "Antalya ili zeytincilik durumu ve geliştirme olanakları", Türkiye I. Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 2-3 Ekim 2003, cilt.1, ss.208-210
Ülger S., Akdeşir Ö., İnci N., "Fat content and fatty acid composition of different olive cultivars grown in Antalya ecological conditions", Third International Balkan Botanical Congress, Sarejova, BOSNA HERSEK, 18-24 Mayıs 2003, pp.309-309
Ülger S., Akdeşir Ö., "Jojoba (Simmondsia chinensis L.) tohumlarının çimlenme ve gelişme özelliklerinin belirlenmesi", IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-12 Eylül 2003, cilt.1, ss.29-30
Ülger S., Ertoy N., "Antalya’da örtüaltında erkenci şeftali yetiştirme olanaklarının araştırılması", IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-12 Eylül 2003, cilt.1, ss.26-28
Ülger S., Ertoy N., Özkaya M.T., Özilbey N., "Zeytin için bodur anaç özelliğigösteren bazı kara delicelerin köklenme özelliklerinin saptanması", GAP II. Tarım Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2001, cilt.1, ss.137-143
Ülger S., Kaynak L., Baktir İ., İnci N., "Determination of endogenous hormone levels in tomato types resistant and susceptible to nematode", 17th International Conference on Plant Growth Substances, Brno, CEK CUM., 1-6 Temmuz 2001, pp.164-164
Ülger S., Baktır İ. , Akdeşir Ö., Karagüzel Ö., "Jojoba (Simmondsia chinensis L.)’nın çelikle çoğaltımı üzerine bir araştırma", GAP II. Tarım Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2001, cilt.1, ss.155-160
Ülger S., Kaynak L., Baktır İ. , "Substrat kültüründe kesme çiçek gül yetiştiriciliği", 6 Ulusal Seracılık Simpozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 3-5 Eylül 2001, cilt.1, ss.183-189
Ülger S., Kaynak L., Baktır İ. , Ertoy N., "Yağmura bağlı alanlarda zeytin yetiştiriciliğinde kullanılan sistemler ve bunların geliştirilme olanakları", GAP II. Tarım Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2001, cilt.1, ss.23-30
Ülger S., Baktır İ. , Salman A., Ertoy N., "Gemlik zeytin çeşidinde içsel büyüme hormonlarının saptanması", Türkiye 1. Zeytincilik Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 6-9 Haziran 2000, cilt.1, ss.140-145
Ülger S., Basım H., Yeğen O., Ersoy A., "Batı Akdeniz Bölgesinde zeytin ağaçlarında Pseudomonas syringae pv. savastanoi tarafından oluşturulan bakteriyel dal kanseri hastalığının yayılışı ve hastalık etmeninin tanımı", Türkiye 1. Zeytincilik Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 6-9 Haziran 2000, cilt.1, ss.310-315
Ülger S., Baktır İ. , Salman A., Ertoy N., "Yerli ve yabancı bazı zeytin çeşitlerinin Antalya koşullarında büyüme ve gelişme özelliklerinin saptanması", Türkiye 1. Zeytincilik Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 6-9 Haziran 2000, cilt.1, ss.377-381
Ülger S., Baktır İ. , "Bodur M9, J9 ve Colt kiraz anaçlarının fog serasında köklenme özelliklerinin saptanması", Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 3-6 Ekim 1995, cilt.1, ss.21-24
Ülger S., Baktır İ. , Salman A., "Yerli ve yabancı bazı zeytin çeşitlerinin Antalya koşullarında büyüme ve gelişme özelliklerinin saptanması üzerinde bir araştırma", Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 3-6 Ekim 1995, cilt.1, ss.701-705
Ülger S., Baktır İ. , "Üç değişik köklendirme ortamında IBA uygulanmış zeytin çeliklerinin köklendirilmesi", Türkiye 1. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 13-16 Ekim 1992, cilt.1, ss.179-182
Ülger S., Baktır İ. , Yayıcı Z.H., "Yabancı orijinli bazı kayısı çeşitlerinin Antalya koşullarına adaptasyonu ve gelişmeleri üzerinde bir araştırma", Türkiye 1. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 13-16 Ekim 1992, cilt.1, ss.461-464
Ülger S., Baktır İ. , "Farklı substrat ortamlarında bazı odunsu bitkilerin köklenme özellikleri", Türkiye 1. Tarımda Perlit Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 29-30 Haziran 1992, cilt.1, ss.193-198
Ülger S., Pekmezci M., Baktır İ. , Kaynak L., Akıllı M., Uzun İ. , "Bahçe Bitkilerinde hormon kullanımı ve sorunları ", Akdeniz Bölgesinde Tarımın Verimlilik ve Sorunları Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-9 Kasım 1990, no.433, ss.140-148
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi