Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Araştırmacı Kurumdan Ayrılmıştır

Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yildiz Ü., "An Investigation into European Learners' Needs with Regards to Turkish as a Foreign Language", ANTHROPOLOGIST, vol.19, pp.585-596, 2015
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Tepeli Y., Yildiz Ü., "Türkçede Zaman Isimlerinde /+da/ ve /+ø/ Bulunma Hâli Eklerinin Kullanımı", Route Educational and Social Science Journal, vol.2, pp.108-123, 2015
Yildiz Ü., "Self-Efficacy Of Student Teachers About Teaching Turkish To Foreigners Course.", Educational Research and Reviews, vol.10, pp.1039-1048, 2015
Yildiz Ü., "Assessing the Learning Needs of Turkish Language Student Teachers in Regard to Teaching Turkish as a Foreign Language", Tarih Okulu Dergisi, vol.8, pp.503-525, 2015
Yildiz Ü., "Yabancılara Türkçe Öğretimi Bağlamında Program, Yöntem, Öğretim Materyali ve Değerlendirme Yöntemleri Sorunu: Belarus Örneği ", International Journal of LanguageAcademy, vol.3, pp.94-112, 2015
Yildiz Ü., "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bağlamında Türk Dili ve Kültürü Merkezlerinin İşlevselliği ", Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.10, pp.983-1014, 2015
Yildiz Ü., "Yabancılara Türkçe Öğretimi Bağlamında Yabancı Dil Öğretim Yöntemlerinin Dil Bilgisi Öğretimine Yansımaları: İletişimsel Yöntem, Dil Bilgisi Çeviri Yöntemi ve Dil Bilgisi Öğretimi", International Journal of Language Academy, vol.3, pp.265-286, 2015
Yildiz Ü., Tepeli Y., "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Öğretmen Yeterlilikleri Üzerine Bir Çalışma", International Journal of Language Academy, vol.2, pp.564-578, 2014
Yildiz Ü., "Discussion on Taba, Tyler and other Approaches in Curriculum Design ", Scientific Journal of Physicology, Pedagogy and Methodology of Foreign Language Teaching, pp.182-187, 2007
Yildiz Ü., "A Critical Analysis of a Foreign Language Curriculum of a University in Turkey ", Scientific Journal of Physicology, Pedagogy and Methodology of Foreign Language Teaching, vol.4, pp.216-227, 2002
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yildiz Ü., "The Experience of Teaching Turkish as a Foreign Language in Belarus", Education: Linguistic and Methodological Aspects, BEYAZ RUSYA, - , pp.307-
Yildiz Ü., "Does Second Language Acqusition Mean Second Culture Acquisition in the Process of Language Teaching", Problems of İdentity, Ethnic, Gender in the Culture and Literature in History and New World, BEYAZ RUSYA, - , pp.375-
Yildiz Ü., "Structural Aspects of Turkish as Compared to English and Russian", Forms, Meaning and Functions of Language and Speech Parts, BEYAZ RUSYA, - , pp.143-
Yildiz Ü., "Recommendations of Future Turkish Courses at Minsk State Linguistic University", Continious Education in Foreign Language Teaching: The Experience and Perspectives, BEYAZ RUSYA, - , pp.251-
Yildiz Ü., "School Leadership: Encouraging Leaders for Better Management Skills in Educational Institutions", Materials, BEYAZ RUSYA, - , pp.256-
Yildiz Ü., "Some of the Most Distinctive Characteristics of Turkish Language Compared to English", Language, Cognition, Communication, BEYAZ RUSYA, - , pp.179-
Yildiz Ü., "Needs and Expectations of the Belarussian Students from the Turkish Language: The History, Current Status and Future ofTurkish Language Teaching at Minsk State Linguistic University", Continuous Education in Foreign Language Teaching: Method, Theory and Practice, BEYAZ RUSYA, - , pp.65-
Yildiz Ü., "Learning a Foreign Language: Learning Cultures? ", Diversity of Languages and Cultures in the Context of Globalization, BEYAZ RUSYA, - , pp.311-
Yildiz Ü., "The Role and İmportance of Language and Culture Centers in the Process of Teaching Turkish as a Foreign Language", Linguistics and Methodology, BEYAZ RUSYA, - , pp.41-
Yildiz Ü., "What Makes Belarussian Learners Different? ", Problems of Disciplines in the Process of Higher Education: The Experience and Perspectives, BEYAZ RUSYA, - , pp.24-
Yildiz Ü., "Interculturality in Literary Texts Used in Foreign Language Teaching: The Case of Turkish Education", Intertextuality, Interdisciplinarity and Interculturality in American and European Literature and Culture, Minsk, BEYAZ RUSYA, 13-15 Mayıs 2017, pp.5-5
Yildiz Ü., "Interculturality in Literary Texts Used in Foreign Language Teaching: The Case of Turkish Education", Intertextuality, Interdisciplinarity and Interculturality in American and European Literature and Culture, Minsk, BEYAZ RUSYA, 13-15 Mayıs 2017, pp.5-5
Yildiz Ü., "’The Need for New Curricula for Teaching Turkish as a Foreign Language in Russian Speaking Contexts’", ‘XII International Conference; English Language and Literature in the Context of The 21st-Century Reality’, Minsk, BEYAZ RUSYA, 10-12 Kasım 2016, pp.13-13
Yildiz Ü., "Asssesing the Learning Needs of Belarusian Student Teachers in Regard to Turkish as a Foreign Language.", International Conference of ‘Modern Language Education in the Context of İnternational İntegration Processes: Current Status and Future Perspectives.’ , Minsk, BEYAZ RUSYA, 17-18 Aralık 2015, pp.9-9
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yildiz Ü., "Uygulamalı Türkçe Dil Bilgisi 4", Jasskon, Minsk, 2017
Yildiz Ü., Tunçel H. , "Yabancı Dil Olarak Türkçe Ögretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Öneriler", Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Abdullah Şahin, Ed., Pegem Akademi Yayınları, Ankara, ss..-., 2014
Yildiz Ü., "Uygulamalı Türkçe 1", Asar Yayınevi, Minsk, 2010
Yildiz Ü., "Uygulamalı Türkçe Dil Bilgisi 1", Asar Yayınevi, Minsk, 2010
Yildiz Ü., "Uygulamalı Türkçe Dil Bilgisi 2", Asar Yayınevi, Minsk, 2010
Yildiz Ü., "Uygulamalı Türkçe Dil Bilgisi 3", Asar Yayınevi, Minsk, 2010
Yildiz Ü., "Uygulamalı Türkçe 2", Asar, Minsk, 2010
Yildiz Ü., "Uygulamalı Türkçe 3", Asar, Minsk, 2010
Yildiz Ü., "Türkçede İsmin Halleri ", Makarof Yayınevi, Minsk, 2010
Yildiz Ü., Kolesnikov V., Eds., "Türkçeden Çeviriyoruz", Minsk Devlet Dilbilim Üniveristesi Yayınevi MSLU, Minsk, 2009
DİĞER YAYINLAR
Yildiz Ü., "The need for a department of teaching Turkish as a foreign language: A proposal", Diger, pp.1839, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi