Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çakıcı M., Çakıcı E., Özsoy İ., Karaazız M., Beyazit U., Hançerli S., "Psychoactive substance use: prevalence and risk factors of secondary school students in Turkish Republic of Northern Cyprus, 1999-2015 ", ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol.., no.., pp.1-7, 2019 (Link)
Beyazit U., "The psychometric properties of the Turkish version of the Multidimensional Neglectful Behavior Scale-Parents Form", CURRENT PSYCHOLOGY, vol.., pp..-., 2018
Beyazit U., Bütün Ayhan A., "The Psychometric Properties of the Turkish Version of the Multidimensional Neglectful Behavior Scale-Child Report (10-15 Years Form)", CURRENT PSYCHOLOGY, vol.., no.., pp..-., 2018
Beyazit U., Bütün Ayhan A., "Comparison of mothers' and fathers' child abuse potentials: A case of North Cyprus", CURRENT PSYCHOLOGY, vol.38, pp.295-302, 2018 (Link)
Beyazit U., Şimşek Ş., Bütün Ayhan A., "An examination of the predictive factors of cyberbullying in adolescents", SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, vol.45, pp.1511-1522, 2017
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Beyazit U., Bütün Ayhan A., "Çocukların İhmal Edilme Durumlarının Sosyo-Ekonomik Düzeye Göre Karşılaştırılması", Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.., ss..-., 2018
Can G., Beyazit U., "Çocuk istismarı potansiyelini yordayan faktörlerin incelenmesi", Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi , cilt.VIII, ss.87-99, 2018 (Link)
Bayraktaroğlu H., Tezer M., Beyazit U., Çakıcı E., "The development and assessment of psychometric properties of Near East Marital Adjustment Scale", International Journal of Educational Sciences, vol.19, no.., pp.206-214, 2017
Gönül T., Beyazit U., Bütün Ayhan A., "Hastanede tedavi gören çocukların ebeveynlerinde bakım verme yükünün incelenmesi", Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi,, cilt.1, no.., ss.10-19, 2017 (Link)
Yılmaz S., Bütün Ayhan A., Göktaş B., Beyazit U., "Special education teachers knowledge about genetic disorders", Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.5, ss.65-73, 2016 (Link)
Beyazit U., Bütün Ayhan A., "Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarın Önlenmesi", Eleştirel Pedagoji, cilt.8, ss.5-11, 2016
Çetin Z., Üstündağ A., Gözde K., Beyazit U., "Çocuklarda yaratıcılık ölçümü testlerinin incelenmesi", Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.31-49, 2015 (Link)
Beyazit U., "Çocuk istismarı konusunda Türkiye’de yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi", Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.1-20, 2015 (Link)
Beyazit U., Maden D., "Üniversitede öğrenim gören erkek öğrencilerde aşırı cinsiyet ideolojisi ve babalık rolü algısı arasındaki ilişkinin incelenmesi", YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, ss.182-207, 2015 (Link)
Çınar G., Beyazit U., Yurdakul Y., Bütün Ayhan A., "Investigation of the relationship between cyber bullying behaviors and internet addiction in adolescents", Pressacademia Procedia, vol.4, pp.123-128, 2015 (Link)
Beyazit U., "Kuzey Kıbrıs örnekleminde çocuğa yönelik cinsel istismar olgularının karakteristik özelliklerinin değerlendirilmesi", The Journal of Academic Social Science, vol.3, pp.449-456, 2015 (Link)
Beyazit U., Bütün Ayhan A., "Türkiye’de Yapılmış Çocuğun Mağdur Olduğu Cinsel İstismar Olgularını Konu Alan Bilimsel Çalışmaların İncelenmesi ", The Journal of Academic Social Science Studies, vol.31, pp.443-453, 2015 (Link)
Beyazit U., Çakıcı E., "The Turkish translation, reliability and validity study of Hypergender Ideology Scale", Journal of Academic Research International, vol.5, pp.226-235, 2014
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Beyazit U., Bütün Ayhan A., "An Examination of the Mothers’ Acceptance and Rejection of Their Children According to Socio-Demographic Variables", IIIrd Eurasian Conference on Language and Social Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Haziran 2018, pp.300-313
Yılmazer Y., Beyazit U., Bütün Ayhan A., "Dikkat Hastanede Çocuk Var: Bir Farkındalık Çağrısı", IV. Uluslararası Çocuk Gelişimi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2018, pp.468-480
Beyazit U., Bütün Ayhan A., "An Examination of Child Neglect In Terms of Socio-Demographic Variables", The International Conference on Social science, Humanities and Education, Berlin, ALMANYA, 21-23 Aralık 2018, pp.1-19
Beyazit U., Cirhinlioğlu F., Cirhinlioğlu Z., Taşçıoğlu G., "Social Reprsentation of Child Abuse", International Scientific Research Congress, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 9 Eylül - 12 Ekim 2018, pp.373-390 (Link)
Beyazit U., Bütün Ayhan A., "An Examination of The Relationship Between Fathers' Child Abuse Potential And Fatherhood Perception", International Scientific Research Congress, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 9-12 Eylül 2018, pp.87-87
Yurdakul Y., Beyazit U., Şimşek Ş., Bütün Ayhan A., "An Investigation of Parents’ Habits of Reading Books to their Children and their Criteria for Selecting Children’s Books. ", XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, AYDIN, TÜRKIYE, 1-3 Şubat 2018, pp.209-209
Bütün Ayhan A., Beyazit U., Şimşek Ş., Yurdakul Y., "An Examination of Primary School Students’ Reading Habits in Their Spare Time and Their Reading Attitudes", 4th International Conference on Language and Literature in Education and Research, Dresen, ALMANYA, 3-5 Aralık 2017, pp.26-26
Bayraktaroğlu H., Beyazit U., "An examination of the predictive factors of marital adjustment", 6th Cyprus International Conference on Educational Research, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 4-6 Mayıs 2017, pp..-.
Ergün D., Gönül T., Beyazit U., "The relationship between life events and parental attitudes among university students in Turkish Republic of Northern Cyprus", IIIrd Eurasian Educational Research Congress, MUĞLA, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 3 Haziran 2016, pp.1647-1647
Beyazit U., Şimşek Ş., Bütün Ayhan A., "A study on the relationship between cyberbullying and peer bullying in adolescents", IIIrd Eurasian Educational Research Congress, MUĞLA, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 3 Haziran 2016, pp.152-152
Beyazit U., Bütün Ayhan A., "Babaların Kendi Babalarıyla Olan İlişkilerinin Çocuklarına Yönelik İstismar Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi", Çocuk Gelişiminde Yeni Gelişmeler Çalıştayı, ANKARA, TÜRKIYE, 20-20 Mart 2015, ss..-.
Beyazit U., Bütün Ayhan A., "The comparison of mothers’ and fathers’ child abuse potentials against their children", II nd Eurasian Educational Research Congress, ANKARA, TÜRKIYE, 8-8 Haziran 2015, pp.303-303
Beyazit U., Bütün Ayhan A., "Assessment of mothers’ child abuse potentials against their children", International Business & Education Conferences, Londra, INGILTERE, 7-11 Haziran 2015, pp.482-499
Beyazit U., "Çocuğa Yönelik Şiddet", VI. Ruh Sağlığı Sempozyumu, Lefkoşa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 5-6 Aralık 2014, ss..-.
Beyazit U., "Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar", I. Psikoloji Günleri, Lefkoşa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 20-23 Mayıs 2014, ss..-.
Erdem Atak İ., Beyazit U., Subay N., Sarı B., Kokucu G., Ünverdi H. , et al., "Karmaşık Yas Envanteri‘nin Türkçe’ye çevirisi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması", 17. Ulusal Psikoloji Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-28 Nisan 2012, cilt.., ss..-.
Pekşen Akça R., Can Mercan E., Beyazit U., Akgül H. , "Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencilerinin engelli bireylere yönelik algıları", ELMIS-ER Özel Eğitim Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 20 Haziran 2013 - 22 Haziran 2012, ss.82-82
Beyazit U., "Cinsel kimlik ve cinsel yönelim", III. Ruh Sağlığı Sempozyumu, Lefkoşa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 23-24 Aralık 2011, ss..-.
Beyazit U., "Mülteci, sığınmacı ve göçmenlere yönelik psikolojik ve sosyal destek", II. Ruh Sağlığı Sempozyumu, Lefkoşa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 18-19 Aralık 2010, ss..-.
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Beyazit U., Çınar G., Yurdakul Y., Bütün Ayhan A., "An Examination of The Relationship Between Internet Addiction And Parenting Attitudes inAdolescents", in: Recent Researches On Social Sciences, Dorczak R., Arslan H., Musialik R., Eds., Jagiellonian University Institute of Public Affairs, Krakow, pp.629-634, 2018
Beyazit U., Yurdakul Y., Şimşek Ş., Bütün Ayhan A., "An Investigation of Parents’ Habits of Reading Books to their Children and their Criteria for SelectingChildren’s Books", in: Educational Policy and Research, Arslan H., Dorczak R., Alina-Andreea U. D., Eds., Jagiellonian University Institute of Public Affairs, Krakow, pp.551-560, 2018
Beyazit U., Bütün Ayhan A., "Cinsel Gelişim", Erken Çocukluk Döneminde Gelişim II (36-72 Ay), Köksal Akyol A., Ed., Anı Yayıncılık, Ankara, ss.245-264, 2018 (Link)
Yurdakul Y., Beyazit U., Çınar G., Bütün Ayhan A., "Examination of Factors Which Predict Loneliness in Adolescents", in: Current Approaches in Education and Economics, Göksu H., Eds., SRA Academic Publishing, ., pp.31-42, 2017 (Link)
Beyazit U., Bütün Ayhan A., "İletişimle İlgili Temel Kavramlar", Çocuk ve İletişim, Aral N., Ed., Vize Yayıncılık, Ankara, ss.3-25, 2017 (Link)
Bütün Ayhan A., Yurdakul Y., Çınar G., Beyazit U., "An Examination of The Relationship Between Cyberbullying and Parenting Attitudes in Adolescents", in: Current Approaches in Education and Economics, Göksu H., Eds., SRA Academic Publishing, ., pp.43-52, 2017 (Link)
Beyazit U., Bütün Ayhan A., "The Effect of Fatherhood on Child’s Development", in: Educational Research and Practice, Koleva I., Duman G., Eds., St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, pp.313-323, 2017 (Link)
Beyazit U., Bütün Ayhan A., "Cinsel Gelişim", Erken Çocukluk Döneminde Gelişim I (0-36 Ay), Köksal Akyol A., Ed., Anı Yayıncılıkk, Ankara, ss.366-384, 2017 (Link)
Güney M., Yurteri Tiryaki A., Çetin Sultanoğlu S., Beyazit U., Durualp E., Aral N., Ed., "III. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı", Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA, 2016
Beyazit U., Bütün Ayhan A., "An investigation of the relationship between social phobia and parenting attitudes", in: Research on Social Studies, Arslan H, İçbay M. A., Jacobs F., Eds., Peter Kang, Sofya, pp.137-148, 2016 (Link)
Beyazit U., Bütün Ayhan A., "Parents Education In The Preschool Period", in: Developments in Educational Sciences, Koleva I., Efe, R., Kostova Z. B., Atasoy E., Eds., St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, pp.131-147, 2016 (Link)
Bütün Ayhan A., Beyazit U., "Çocuk Edebiyatı ve Aile", Çocuk Edebiyatı ve Medya, Erdoğan S., Ören M., Ed., Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.154-177, 2016 (Link)
Bütün Ayhan A., Beyazit U., "Kişilİik Gelişimi", Çocuk Gelişimi, Aral N., Ed., Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.158-189, 2016 (Link)
Beyazit U., Şimşek Ş., Bütün Ayhan A., "An Investigation of The Relationship Between Peer Relationships and Peer Bullying in Adolescents", in: Contemporary Approaches in Education and Communication, Arslan H., İçbay M. A., Gallard A. J,, Ramos S. L. , Eds., Peter Lang, Frankfurt, pp.323-336, 2016 (Link)
Cirhinlioğlu F., Gönül T., Beyazit U., "Duygusal Gelişim", Davranış Bilimleri, Zencirkıran M., Ed., Dora Yayıncılık, Bursa, ss.37-74, 2016 (Link)
Beyazit U., Bütün Ayhan A., Yıldız Bıçakcı M., "Erken Çocukluk Eğitiminde Program Değerlendirme", Çocukları Tanıma ve Değerlendirme, Kumtepe A., Ed., Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.116-145, 2016 (Link)
Beyazit U., Bütün Ayhan A., "Aile İçi Şiddet", Aile Yaşam Dinamiği, Baran G., Ed., Pelikan Yayınevi, Ankara, ss.115-146, 2016 (Link)
Karaaslan Bedriye T., Beyazit U., Bütün Ayhan A., "Gelişimsel Dönemler Açısından Hasta Çocuklar ve Hastane Ortamının Düzenlenmesi", Hasta Çocukların Gelişimi ve Eğitimi, Bütün Ayhan A., Ed., Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.26-57, 2015 (Link)
Atlı S., Beyazit U., Yıldız Bıçakcı M., "Bebeklik ve İlk Çocukluk Döneminde Duyusal Deneyimler", Duyuların Gelişimi ve Desteklenmesi: Bebeklik ve İlk Çocukluk Döneminde (0-36 Ay) Gelişim, Yıldız Bıçakcı M., Ed., Eğiten Kitap, Ankara, ss.337-355, 2015 (Link)
Beyazit U., Bütün Ayhan A., "Sexual Education in Preschool Period", in: Education in the 21st Century Theory and Practice, Koleva I., Efe R., Kostova Z. B., Atasoy E., Eds., St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, pp.696-707, 2015 (Link)
Beyazit U., Bütün Ayhan A., "Hasta Çocukların Ruhsal Özellikleri ve Hasta Çocuğa Yaklaşım", Hasta Çocukların Gelişimi ve Eğitimi, Bütün Ayhan A., Ed., Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.58-78, 2015 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi