Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Varkivanç B., " The Stone Architecture of the Proskene of the Theater in Kaunos", ADALYA, vol.20, pp.267-289, 2017
Varkivanç B., "Periaktoi at the Theatre of Kaunos", ADALYA, vol.18, pp.181-202, 2015
Varkivanç B., Kökmen H., "Attaleia Anıtsal Mezar Mimarisi Üzerine Bazı Gözlemler", ADALYA, vol.14, pp.227-239, 2011
Varkivanç B., "Antalya Kaleiçi’nde Taş Mimarideki Teknik Sürekliliğe İlişkin Bir Gözlem", ADALYA, vol.12, pp.389-401, 2009
Varkivanç B., "Zum Fenster des sog. hellenistischen Baues in Sillyon", ADALYA, vol.11, pp.49-61, 2007
Çevik N., Varkivanç B., "An Evaluation of the Roman Rural Baths of Lycia in the Light of Two New Examples from Trebenna and Typalia", ADALYA, vol.7, pp.223-249, 2004
Varkivanç B., "Zum Fragment einer Bekrönung aus dem Museum von Side", ADALYA, vol.6, pp.185-191, 2004
Varkivanç B., Çevik N., Kizgut İ., "A Lycian Settlement in Akdağlar: Darıözü / Kastabara", ADALYA, vol.6, pp.189-202, 2003
Varkivanç B., "Patara'da Bir Seramik İşliği", ADALYA, vol.5, pp.137-153, 2001
Varkivanç B., "Miniaturlampen aus dem Demeterheiligtum in Kaunos", ADALYA, vol.3, pp.87-96, 1998
Varkivanç B., "Eine Altarbekrönung aus Patara ", ADALYA, vol.2, pp.87-96, 1997
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Varkivanç B., "Ksanthos", Aktuel Arkeoloji , cilt.56, ss.116-123, 2017
Varkivanç B., "Kaleiçi", Aktuel Arkeoloji , cilt.56, ss.17-27, 2017
Varkivanç B., "Antik Dönemde Çok Kanatlı Kapılar", Anadolu/Anatolia. Ek Dizi No.2 / Supplement Series, no.2, pp.323-339, 2008
Varkivanç B., "Doppeltüren besonderer Art. Beispiele aus dem lykisch-pamphylisch-pisidischen Grenzgebiet", A A, pp.47-62, 2005
Çevik N., Varkivanç B., Bulut S., Kizgut İ., "Eine fast vergessene Stadt. Die Wiederentdeckung der Stadt Trebenna im lykisch-pamphylisch-pisidischen Grenzgebiet", A W, vol.35, pp.41-47, 2004
Varkivanç B., "Tabanda Tavan", EtkinSanat, cilt.5, ss.64-65, 2004
Varkivanç B., "Spuren makedonischer Kammergräber in Kleinasien", LYKIA, vol.6, pp.227-290, 2001
Varkivanç B., "Das Tumulusgrab von Kuştur bei Ephesos", LYKIA, vol.3, pp.102-114, 1999
Varkivanç B., "Das Heroon von Mezargediği in der Nähe von Kaunos", LYKIA, vol.2, pp.87-96, 1995
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Varkivanç B., "2016 Yılı Ksanthos Kazıları ", 39. Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 22-26 Mayıs 2017, pp.49-55
Varkivanç B., "Ksanthos Kazıları 2015 Yılı Çalışmaları ", 38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu ANMED, EDİRNE, TÜRKIYE, 23-27 Mayıs 2016, vol.14, pp.65-70
Varkivanç B., "Ksanthos Kazıları 2014", 37. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKIYE, 2-6 Haziran 2015, vol.13, pp.55-61
Varkivanç B., "Ksanthos 2013 Yılı Çalışmaları", 36. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu ANMED, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 2-6 Haziran 2014, vol.12, pp.62-72
Varkivanç B., "Ksanthos 2012 Yılı Kazıları", 35. Uluslararası Kazı, Arastırma ve Arkeometri Sempozyumu ANMED, MUĞLA, TÜRKIYE, 27-31 Mayıs 2013, vol.11, pp.62-70
Varkivanç B., "Pottery Finds from the Winery in the West Agora of Xanthos", Kum’dan Kent’e. Patara Kazılarının 25 Yılı Uluslararası Sempozyum Bildirileri, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-13 Kasım 2013, pp.545-557
Varkivanç B., "Xanthos Antik Kenti 2011 Yılı Çalışmaları", 34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu ANMED, ÇORUM, TÜRKIYE, 28 Mayıs - 1 Haziran 2012, vol.10, pp.53-58
Varkivanç B., "Kaleiçi Antik ve Kentsel Sit Alanı ve Sillyon Örneğinde Antalya’daki Antik Kentler", Antik Kentler Kültür Turizmi ve Mimarlık Paneli , DENİZLİ, TÜRKIYE, 21-22 Kasım 2008, ss.60-64
Varkivanç B., "Monumental Tomb Typology of Trebenna", III. Uluslararası Likya Sempozyumu. 3-10 Kasım 2005. Antalya , ANTALYA, TÜRKIYE, 3-10 Kasım 2005, pp.861-868
Çevik N., Varkivanç B., Bulut S., Kizgut İ., Akyürek E., Pimouguet Pedarros İ., et al., "Beydağları 2004 Yılı Yüzey Araştırmaları", 23. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu , ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Mayıs - 3 Haziran 2005, vol.23, no.2, pp.141-154
Çevik N., Varkivanç B., Bulut S., Kizgut İ., Akyürek E., Pimouguet Pedarros İ., "Beydağları Yüzey Araştırmaları 2003", 22. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 24-28 Mayıs 2004, vol.22, no.1, pp.101-114
Çevik N., Varkivanç B., Bulut S., Akyürek E., "Trebenna ve Çevresi Yüzey Araştırmaları 2002", 21. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu , ANKARA, TÜRKIYE, 26-31 Mayıs 2003, vol.21, no.2, pp.265-278
Çevik N., Varkivanç B., Kizgut İ., "Trebenna ve Çevresi 2001", 20. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 27-31 Mayıs 2002, vol.20, no.2, pp.97-112
Çevik N., Varkivanç B., "Tlos ve Çevresi 1998 Yüzey Araştırmaları: Darıözü Yerleşimi", 17. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 14-28 Mayıs 1999, vol.17, no.2, pp.329--344
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Varkivanç B., Kökmen Seyirci H., "Antalya Kaleiçi'den Bir Grup Arşitrav Başlığı", in: Cevat Başaran'a 60. Yıl Armağanı / Essays for Cevat Başaran 60th Birthday Occasion, Keleş V., Kasapoğlu H., Ergürer H. E., Çelikbaş E., Yılmaz A., Eds., Bilgin Kültür Sanat Yayınları, İstanbul, pp.161-176, 2019 (Link)
Varkivanç B., "Xanthos'daki Güneydoğu Sektör Üzerine Düşünceler", in: PROF. DR. VEDAT ÇELGİN’İN 68. DOĞUM GÜNÜ ONURUNA MAKALELER, Aslan M., Baz. F., Eds., Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, pp.919-933, 2018 (Link)
Varkivanç B., "Kaunos Tiyatrosu’nun Klasik Dönem Sahne Binası", in: Vir doctus Anatolicus. Studies in Memory of Sencer Şahin / Sencer Şahin Anısına Yazılar, Takmer B., Akdoğu Arca E., Gökalp Özdil N. , Eds., Kabalcı, istanbul, pp.917-925, 2016
Varkivanç B., "Xanthos", in: World Heritage in Turkey 2016, Ertürk N., Karakul Ö., Eds., UNESCO, Paris , istanbul, pp.193-202, 2016
Varkivanç B., "Kaleiçi Rehberi. Yaşayan Antik Şehir ", Birinci Basım, İSTANBUL, 2015
Varkivanç B., "Die spätklassisch-frühhellenistische Stadtmauer von Patara und die Bauten auf dem Doğucasarı", in: Die Stadtplan von Patara und Beobachtungen zu den Stadtmauern, St. Gerrit-Brauer, Kunze M., Eds., Ege, istanbul, pp.21-47, 2010
Varkivanç B., "Selçuklu Öncesi Dönemi Antalyası ve Kaleiçi", Dünden Bugüne Antalya I, Atılgan A. K., Ed., Antalya Kültür ve Sanat Vakfı, Antalya, ss.96-102, 2010
Varkivanç B., "Some Thoughts on the Development of the Walls of Antalya", in: Taşa Yazılan Zafer: Antalya İçkale Surlarındaki Selçuklu Fetihnâmesi / Victory Inscribed. The Seljuk Fetihname on the Citadel Walls of Antalya, Turkey, Redford S., Leiser G., Eds., Zero To Three , Antalya, pp.133-139, 2008
Varkivanç B., "Kaunos Tiyatrosu’nda Deneysel Arkeoloji: Kuzeydoğu Tonozu Kapısı", Doğudan Yükselen Işık - Arkeoloji Yazıları. Atatürk Üniversitesi 50. Kuruluş Yıldönümü Arkeoloji Bölümü Armağanı, Birol C., Mehmet I., Ed., Atatürk Ankara Üniversitesi, Ankara, ss.109-121, 2007
Varkivanç B., "Mezar Mimarisi Örtü Sistemlerinde Form ve Teknik II: Tüteklikli Örtü", in: Baki Öğün’e Armağan / Mélanges offerts à Baki Öğün , Cengiz I., Zeynep Ç. Ö., Eds., Türk A1 Documentaries , Ankara, pp.205-217, 2007
Varkivanç B., "Mezar Mimarisi Örtü Sistemlerinde Form ve Teknik I: Denizli Çambaşı Tümülüsü Örneği", in: Baki Öğün’e Armağan / Mélanges offerts à Baki Öğün , Işık C, Çizmeli Öğün Z., Varkıvanç B., Eds., Türk Tarih Kurumu, Ankara, pp.187-204, 2007
Çevik N., Varkivanç B., Akyürek E., Eds., "Trebenna. Tarihi, Arkeolojisi ve Doğası/Its History, Archaeology and Natural Environment", Zero To Three , Antalya, 2005
Varkivanç B., "Türsteine aus Kaunos", in: Festschrift für B. Öğün, Haggis, D.C. & Antonaccio, C.M, Eds., Asia Minor Studien, Münster, pp.327-334, 2000
DİĞER YAYINLAR
Varkivanç B., "Türkiye’deki Roma İmparatorluk Dönemi Lahitleri. Genel Bir Bakış (Kaynakça Eki İle) (çeviri kitap)", Diger, ss.1-100, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi