Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Araştırmacı Kurumdan Ayrılmıştır

Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Dağ V., Mansuroğlu S., "Pamukkale/Hierapolis dünya miras alanı’nda ziyaretçi taşıma kapasitesinin belirlenmesi", Mediterranean Agricultural Siences, vol.31, pp.107-115, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Dağ V., Mansuroğlu S., "Korunan alanlarda çevre sorunlarının değerlendirilmesi: Pamukkale özel çevre koruma bölgesi", Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.18, pp.109-120, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Mansuroğlu S., Dağ V., "Bingöl İlinin peyzaj potansiyelinin kırsal turizm olanakları (SWOT analizi yöntemi kullanılarak) açısından değerlendirilmesi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.29, pp.9-16, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Mansuroğlu S., Kösa S., Dağ V., Demir F., "Antalya/Kepez Santral Kentsel Dönüşüm Projesinin Peyzaj Planlama Bağlamında İrdelenmesi", Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, , , pp.275-283
Mansuroğlu S., Dağ V., "The Significance of Ecologically Important Biotopes in Struggling with Climate Change: The Case of Kusadasi", 4th International Symposium on EuroAsian Biodiversity, Kiev, UKRAYNA, 3-6 Ağustos 2018, pp.306-306
Dağ V., Mansuroğlu S., "Pamukkale-Hierapolis Dünya Miras Alanı’nda Sosyal Taşıma Kapasitesi", II. International West Asia Congress of Tourism Research, VAN, TÜRKIYE, 27-30 Eylül 2018, pp.1-1
Mansuroğlu S., Dağ V., "Turizm Kentlerinde Bisiklet Yollarinin Önemi: Antalya Örneği", II. International West Asia Congress of Tourism Research, VAN, TÜRKIYE, 27-30 Eylül 2018, pp.1-1
Mansuroğlu S., Dağ V., "Importance of Native Plant Species in Bicycle Paths of Antalya", The 4th International Symposium on EuroAsian Biodiversity, Kiev, UKRAYNA, 3 Ağustos - 3 Haziran 2018, pp.307-307
Mansuroğlu S., Dağ V., Çal N., "Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Öğrencilerinin Çevre Duyarlılığının Saptanması", XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participants, EDİRNE, TÜRKIYE, 12 Eylül - 15 Ekim 2017, pp.662-662 (Link)
Mansuroğlu S., Dağ V., Irkörücü D., "Determination of Rural Tourism Areas by Landscape Planning Approach (using SWOT Analysis Method): Case Study of Cumalıkızık", International Conference on Agriculture, Forest, Food Science and Technologies, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2017, pp.959-959
Birişçi T., Mansuroğlu S., Söğüt Z., Kalayci Önaç A., Dağ V., "Nature Friendly Landscape Applications", International Conference on Agriculture, Forest, Food Science and Technologies, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2017, pp.1227-1227
Mansuroğlu S., Dağ V., "Ecological Important Biotopes and Contributions in Tunceli", 4. International Regional Development Conference, TUNCELİ, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2017, pp.743-757 (Link)
Mansuroğlu S., Dağ V., "Environmental Problems Result from Visitors to Hierapolis-Pamukkale World Heritage Site Pedestrian Area", II. International Conference on Tourism Trends and Dynamics, SEVILLE, ISPANYA, 26-29 Haziran 2017, pp.379-391
Mansuroğlu S., Dağ V., Birişçi T., Kalayci Önaç A., "Kent Merkezlerine Yakın Yayla Yerleşimlerinde Turizmin Peyzaj Üzerine Etkileri: Antalya Örneği", 1. Uluslararası İleri Araştırmalar ve Mühendislik Kongresi, OSMANİYE, TÜRKIYE, 16-18 Kasım 2017, pp.1685-1690 (Link)
Dağ V., Mansuroğlu S., "Tarihi Alanlarda Turizm Etkisinin Pamukkale-Hierapolis Antik Kenti Örneğinde İrdelenmesi", IV. Çevre ve Tasarım Kongresi, KAYSERİ, TÜRKIYE, 5-6 Mayıs 2016, ss.25-37
Mansuroğlu S., Birişçi T., Söğüt Z., Kalayci Önaç A., Dağ V., "Akdeniz İkliminde Çatı Bahçesi uygulamalarının Ekolojik Dengenin Korunması Açısından Önemi", 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, ADANA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2016, pp.2-2
Keleş T., Dağ V., Mansuroğlu S. , "Antalya Örneğinde Doğal Sit Alanlarında Yaşanan Sorunların Belirlenmesi", 6. Peyzaj Mimarlığı Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-11 Aralık 2016, ss.1-1
Dağ V., Mansuroğlu S. , "Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi nde Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi", 6. Peyzaj Mimarlığı Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-11 Aralık 2016, ss.1-1
Dağ V., Mansuroğlu S., "Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi ve Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi", VIII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 28 Nisan - 1 Mayıs 2016, no.978-605-65762-2-5, ss.468-469
Mansuroğlu S., Yilmaz R., Dağ V., "Tarım Alanlarında Peyzaj Onarım Tekniklerinin Önemi: Antalya Ve Tekirdağ Örnekleri ", 12. Ulusal Kültür Teknik Sempozyumu, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2014, ss.233-233
Mansuroğlu S., Dağ V., "Peyzaj Planlama Yaklaşımıyla Kırsal Turizm Alanlarının Belirlenmesinde Swot Analizi Yönteminin Kullanımı: Bingöl Örneği ", 3. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-12 Ekim 2014, ss.16-16
Mansuroğlu S., Dağ V., Kinikli P., "Ülkemizde Madencilik Faaliyetleri Sonrası Bozulan Alanların Doğaya Yeniden Kazandırılması Ile İlgili Yasal Düzenlemelerin Çevre Ve Doğa Koruma Kapsamında İrdelenmesi", Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 18-20 Eylül 2014, ss.117-126
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Mansuroğlu S., Çetin N., Dağ V., "Bitkisel Peyzaj Tasarımında Kurakçıl Peyzaj Yaklaşımının Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi", İklim Değişikliği ve Kentler Yapısal Çevre ve Yeşil Alanlar, Yıldız AKSOY, Ed., DAKAM YAYINLARI, İstanbul, ss.120-138, 2019
Mansuroğlu S., Dağ V., "Kent Ekosistemlerinde İklim Değişikliği İle Mücadelede Doğala Yakın Biyotopların Önemi", in: İklim Değişikliği ve Kentler Yapısal Çevre ve Yeşil Alanlar, Yıldız AKSOY, Eds., DAKAM YAYINLARI, İstanbul, pp.139-158, 2019
Mansuroğlu S., Dağ V., "Kuşadası Kentsel Alanında Biyotop Haritalama Çalışmalarının Önemi", Kuşadası Peyzaj Değerleri, Tanay BİRİŞÇİ, Ayşe KALAYCI ÖNAÇ, Ed., TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Ankara, ss.77-95, 2018 (Link)
Mansuroğlu S., Birişçi T., Söğüt Z., Dağ V., "Geçmişten Günümüze Farklı Uygarlıklarda Bitki Kullanımı", Yaşamın Her Karesinde Toprak, Aksoy Y., Ed., İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, ss.325-347, 2017 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi