Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yildirim Y., Temel Z.F., "Yaşam Becerileri Eğitim Programının Anasınıfına Devam Eden Çocukların Yaşam Becerilerine ve Sosyal Uyumlarına Etkisinin İncelenmesi", Yaşadıkça Eğitim Dergisi, cilt.34, no.2, ss.384-405, 2020 (Link)
Tufan M., Yildirim Y., "BABALARIN OKUL ÖNCESİ YAŞTAKİ ÇOCUKLARININ SERGİLEDİĞİ BAZI PROBLEM DAVRANIŞLARA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ", Turkish Studies, vol.12, no.33, pp.459-474, 2017 (Link)
Tufan M., Yildirim Y., "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Erken Müdahale ve Kaynaştırma Kavramları Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin ve Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Yaptıkları Öğretimsel Uyarlamaların İncelenmesi", Cumhuriyet International Journal of Education, vol.2, no.4, pp.1-13, 2013 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Avşaroğlu S., Deniz M., Yildiz K., Yildirim Y., "BENLİK SAYGISINA FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI: ÖRTÜK BENLİK SAYGISI", II. INES ULUSLARARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Alanya-Antalya, , , pp.125-125
Tufan M., Yildirim Y., "Ailelerin Okul Öncesi Çağındaki Çocuklarının Televizyon ve Çizgi Film Seyretme Alışkanlıkları Üzerindeki Etkileri", 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, ,
Güleş E., Avşaroğlu S., Yildirim Y., "Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Anne-Babaların Yaşam Doyumlarının Öz-Anlayış ve Merhamet Düzeyleri Açısından İncelenmesi", II. INES ULUSLARARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Antalya/Alanya, TÜRKIYE, , pp.266-266
Yildirim Y., Temel Z.F., "Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Uygulanan Yaşam Becerisi Eğitim Programının Çocukların Yaşam Becerilerine ve Sosyal Uyumlarına Etkisinin İncelenmesi", 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, TÜRKIYE,
Yildirim Y., Temel Z.F., "The Analysis of the Practices Regarding Preschool Period Life Skills", The 8th Multidisciplinary Academic Conference in Prague 2016, Prague, CEK CUM.,
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yildirim Y., Temel Z.F., "LIFE SKILLS EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD", in: Current Trends in Pre-School Education -2 , Deniz Ü., Turhan Ç., Nudzejma O., Bayraktar V., Yildirim Y., Eds., Lambert Academic Press , Riga, pp.335-342, 2018 (Link)
Yildirim Y., Temel Z.F., "Erken Çocukluk Döneminde Yaşam Becerileri Eğitimi", in: Gelişimsel Destek Programları Gelişim Alanlarına Göre Uygulama Örnekleri, Zeynep Fulya Temel, Neriman Aral, Eds., Hedef cs, Ankara, pp.202-222, 2018
Deniz Ü., Çetin T., Obralic N., Bayraktar V., Yildirim Y., Eds., "Current Trends in Pre-School Education - 2", Lambert Academic, Riga, 2018 (Link)
Deniz Ü., Çetin T., Obralic N., Bayraktar V., Yildirim Y., Eds., "Current Trends in Pre-School Education - 1", Lambert Academic, Riga, 2018 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi