Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim, 2013-2017
Yüksek Lisans, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, 1999-2006
Lisans, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi , İktisat, 1995-1999
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Tüketim Kültürü ve Bir Tüketim Nesnesi Olarak Yazılı basında "Healthism" Söylemi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Haziran, 2017.
Yüksek Lisans, "“Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyetinin Sağlık Ekonomisindeki Yeri ve Önemi: Bir Uygulama”, Akdeniz Üniversitesi, SBE, İktisat ABD,Yüksek Lisans Tezi, 2006. ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü iktisat Haziran, 2006.
YABANCI DİLLER
İngilizce, Orta
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi, Antalya Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü, 2018
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Akdeniz Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müd., 2017
##Türk Standartları Enstitüsü TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, TSE, 2012
##Türk Standartları Enstitüsü TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi, TSE, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi