Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Bilişli Y., Çakmak F., "MICHEL FOUCAULT’NUN BİYO-İKTİDAR PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE’DE GAZETE SAĞLIK HABERLERİNİN ANALİZİ", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.1308-2922, pp.323-339, 2019 (Link)
Bilişli Y., "PRESENTATION OF “OBESITY” IN TURKISH DIGITAL NEWSPAPERS", International Journal Of Eurasia Social Sciences, vol.10, pp.916-934, 2019 (Link)
Bilişli Y., "Medya ve Sağlık Arasındaki Sınırları Keşfetmek: Eleştirel Medya Sağlığı Okuryazarlığı Bağlamında Sağlık Haberlerine Yaklaşım", Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.197-219, 2019 (Link)
Çakmak F., Bilişli Y., "İdeoloji, Söylem ve İletişim Çalışmalarında Ruth Wodak", AUSBD, cilt.19, ss.99-124, 2019 (Link)
Bilişli Y., Altaş B., Aygen Zetter S., "Nitelikli sağlık iletişimini engelleyen bir unsur olarak “Zor Hasta”", Health Care Acad, cilt.4, ss.289-300, 2017 (Link)
Bilişli Y., Hizay D., "SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK İŞYERİNDE ŞİDDET: ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ ", JASSS (The Journal of Academic Social Science Studies), no.52, pp.473-486, 2016 (Link)
Bilişli Y., "ERMENEK MADEN KAZASI’NIN YAZILI BASINDA YANSIMALARI", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2016, pp.91-104, 2016 (Link)
İnci E.İ. , Bilişli Y., Hizay D., "İş kazalarına maruz kalan sağlık çalışanlarının bildirimlerinin değerlendirilmesi: üniversite hastanesi örneği", health Care Academician Journal, vol.3, pp.83-88, 2016 (Link)
Bilişli Y., Kamarli H. , Üstündaş M., "Tıbbi Sekreterlerin Tükenmişlik Düzeylerinin Saptanması", Elektronik Journal of Vocational Colleges, vol.05, pp.431-444, 2015 (Link)
Erkul M. , Bilişli Y., Tüm N., "HEMŞİRELERDE HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ ALGISI: ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ", The Journal of Academic Social Sciences,, pp.330-337, 2015 (Link)
Bilişli Y., Hizay D., Yoldaş Çelikten Ş.B., "AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ AYAKTAN HASTA MEMNUNİYET DÜZEYİ", The Journal of Academic Social Sciences,, pp.427-439, 2015 (Link)
Kartal H., İşler L. , Bilişli Y., "Örgütsel Bağlılık ve İşle Bütünleşmenin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Çağrı Merkezi Örneği ", Elektronik Journal ofVocational Colleges, vol.05, pp.325-338, 2015 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Bilişli Y., Aygen Zetter S., "BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI İLE ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERi ", 16. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, ÇORUM, TÜRKIYE, 4-5 Mayıs 2018, no.978-605-5244-14-9, ss.11-11 (Link)
Bilişli Y., "“İnternet Haber Medyasında Sağlık Haberlerinin Sunumu: Obezite Haberleri Örneği”", 9. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-22 Aralık 2018, pp.40-40
Bilişli Y., "SAĞLIK HABERLERİNDE KADININ TEMSİLİ", 9. Uluslararası sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-22 Aralık 2018, pp.35-35
Bilişli Y., "Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında Büro Personelinin Sosyal Medya Kullanımı", Innovation and Global Issues in Multidisciplinary Sciences IV, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-24 Kasım 2018, pp.1-1
Bilişli Y., "İnternet Haberciliğinde Madde Kullanım Bozukluğu Haberlerinin Sunumu", 10. Uluslararası Hasta ve çalışan Hakları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 14-17 Kasım 2018, pp.30-30
Bilişli Y., "İNTERNET SAĞLIK HABERLERİNDE TIBBİLEŞTİRMENİN İNŞAASI", 9. Uluslararsı Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-22 Aralık 2018, pp.31-31
Bilişli Y., "İnternet Haberciliğinde Modern Çağın Sorunu Olan Obezite’ nin Sunumu", 10. Uluslararası Hasta ve çalışan Hakları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 14-17 Kasım 2018, pp.30-30
Bilişli Y., "Sağlık İşletmelerinde Kurum Kültürünün Bir Unsuru Olarak Hasta Güvenliği Kültürü Algısı", 10. Uluslararası Hasta ve çalışan Hakları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 14-17 Kasım 2018, pp.20-20
Bilişli Y., "Sağlık Okuryazarlığı Bağlamında Sağlık Haberleri", Innovation and Global Issues in Multidisciplinary Sciences IV, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-24 Kasım 2018, pp.1-1
Bilişli Y., "İnternet Haberciliğinde Obezite’nin Sunumunun Tüketim Perspektifinden Değerlendirilmesi", Innovation and Global Issues in Multidisciplinary Sciences IV, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-24 Kasım 2018, pp.1299-1311 (Link)
Bilişli Y., "Tüketim Kültürü Çerçevesinde Sağlık Haberlerinde Zayıflık Ve “Healthism” Söylemi", 8. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 13-16 Aralık 2017, vol.1, no.1, pp.15-15
Bilişli Y., İnci E.İ., "Sağlık İletişiminde Suriyeli Mülteciler", 8. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 13-16 Aralık 2017, vol.1, no.1, pp.30-30
Uysal Ş.A., Bilişli Y., Şahan Öztürk N., "HASTANE ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK EVRELERİNİN MECAZ İFADELERLE DEĞERLENDİRİLMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ÖRNEĞİ", 1. Uluslar arası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi , TRABZON, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2017, pp.200-201 (Link)
Bilişli Y., "SAĞLIĞIN TÜKETİM NESNESİNE DÖNÜŞÜMÜNDE SAĞLIK HABERLERİNDE “HEALTHISM” SÖYLEMİ", International Strategic Research Congress (ISRC2017) , ANTALYA, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2017, pp.116-117 (Link)
Altaş B., Bilişli Y., Aygen Zetter S., "Erdemli Küreselleşme Unsurları Olarak Otantizm, Kültürel Miras ve Cittaslow", Uluslararası Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Kasım 2017, pp.85-85
Altaş B., Bilişli Y., "Cinsiyetin En Somut Hali "Beden" ve Toplumsal Cinsiyet: Habitus Temelinde Bir Değerlendirme", Uluslararası Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Kasım 2017, pp.84-84
Bilişli Y., ""Healthism" Kavramı Bağlamında Reklamcılıkta Sağlıklı Olma Algısı", 9. Uluslararası Hasta ve Çalışan Hakları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-11 Kasım 2017, pp.10-10
Bilişli Y., Yirmibeşoğlu Ş.G., "“HEALTHISM” VE TÜKETİM BAĞLAMINDA SAĞLIK HABERLERİNİN ANALİZİ", II. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS (ISRC2017), ANTALYA, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2017, pp.120-121 (Link)
Yirmibeşoğlu Ş.G., Bilişli Y., "Perception of University Students Regarding Violence against Women ", II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-20 Mayıs 2017, pp.873-873
Yirmibeşoğlu Ş.G., Bilişli Y., "Reflection Of St. Valentine’s Day On Turkish Newspapers ", II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-20 Mayıs 2017, pp.874-874
Bilişli Y., Altaş B., Aygen Zetter S., "Nitelikli Sağlık İletişimini Engelleyen Bir Unsur Olarak “Zor Hasta”", 9. Uluslararası Hasta ve Çalışan Hakları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-11 Kasım 2017, pp.10-10
Bilişli Y., Hizay D., "SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARININ İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", 10. Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2016, pp.45-45
İnci E.İ., Bilişli Y., Hizay D., "İŞ KAZALARINA MARUZ KALAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", VI.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-4 Mart 2016, pp.844-845 (Link)
Bilişli Y., Hizay D., "SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK İŞYERİNDE ŞİDDET: ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ", VI.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-4 Mart 2016, pp.586-587 (Link)
Bilişli Y., İnci E.İ., Tortop A., "Ameliyathanelerde Hasta Güvenliği Çerçevesinde Hasta Takibinin RFID Teknolojisi İle Değerlendirilmesi", 10. Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2016, pp.41-41
Bilişli Y., Hizay D., "KİOSK Hasta Kayıt Sistemi Kullanımının Hasta Memnuniyetine Etkisi", 10. Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2016, pp.6-6
Bilişli Y., Kamarli H. , Üstündaş M., "Tıbbi Sekreterlerin Tükenmişlik Düzeyinin Saptanması", 14. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi (Bürokon), ZONGULDAK, TÜRKIYE, 8-10 Ekim 2015, ss.65-65 (Link)
Kartal H., İşler L. , Bilişli Y., "Örgütsel Bağlılık ve ve İşle Bütünleşmenin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi : Çağrı Merkezi Örneği", 14. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi (Bürokon), ZONGULDAK, TÜRKIYE, 8-10 Ekim 2015, ss.49-49 (Link)
Erkul M. , Bilişli Y., Tüm N., "HEMŞİRELERDE HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ ALGISI: ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ", V. ULUSLARARASI SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-22 Kasım 2014, pp.319-321 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Bilişli Y., Tuzcu H.D., "Slavoj Zizek Hayatı, Eserler, Fikirleri", in: Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar, Eyel, Cafer Şafak Gün, Serkan, Eds., İksad Yayınevi, Ankara, pp.401-416, 2020
Yalniz Dilcen H., Bilişli Y., "Madde Kullanım Bozukluğu Olan Kadınlarda Benlik Saygısı", in: Sağlık Bi,limlerinde Farklı Alanlar ve Sorunlara Bakış, Mollaoğlu Mukadder, Mollaoğlu Murat Can, Eds., İksad Yayınevi, Ankara, pp.101-117, 2020
Bilişli Y., "Sağlık İletişimi Alanında Yapılmış tezlerin sistematik derlemesi 2001-2020", in: Sosyal Bilimlerde Sistematik Derleme, Yıldız Sevcan, Eds., İksad Yayınevi, Ankara, pp.39-54, 2020
Bilişli Y., Özkara Y., "Medya Okuryazarlığı Konusunda Yapılmış Tezlerin Sistematik Derlemesi 2008-2020", in: Sosyal Bilimlerde Sistematik Derleme, Yıldız Sevcan, Eds., İksad Yayınevi, Ankara, pp.109-124, 2020
Bilişli Y., İşler L. , "MEDYADA KADIN TEMSİLLERİ ", in: YENİ MEDYA HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM, Çiftçi, H., Eds., İksad Yayınevi, Ankara, pp.37-64, 2019 (Link)
Bilişli Y., "Çikolata Reklamındaki Kadın Temsillerine İlişkin Bir Reklam Alımlama Analizi", in: Reklam Araştırmaları, Ömer KUTLU, Eds., Detay Yayınevi, Ankara, pp.93-128, 2019
Bilişli Y., "Dijital Mecralarda Yayımlanan Sağlık Haberlerinde Korku Kültürü", in: Dijitalleşen İletişim, Ayhan A., Eds., Literatürk, KONYA, pp.49-77, 2019
Bilişli Y., "Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında Büro Personelinin Sosyal Medya Kullanımı", in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler Cilt 1, Çoban O., Ağacakaya S, Karakoç E., Karasioğlu F., Çoban A., Eds., Gece Akademi , Ankara, pp.225-240, 2019 (Link)
Bilişli Y., "SAĞLIK İLETİŞİMİ Tıbbileştirme, Bireyselleştirme, “Healthism” ve Tüketime İlişkin Sağlık Haber Çözümlemeleri", Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA, 2018 (Link)
Uysal Ş.A., Bilişli Y., Öztürk N., "Hastane Çalışanlarının Tükenmişlik Sendromunun Yüz İfadesi Tabanlı Olarak İncelenmesi: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Örneği", in: Yerelden Globale Stratejik Araştırmalar III, STANCIU, S.,GÖKBUNAR, A.R, GÜNDÜZ, T., Eds., IJOPEC, LONDRA, pp.172-190, 2018 (Link)
Bilişli Y., Yirmibeşoğlu Ş.G., "AN ANALYSIS OF HEALTH NEWS WITH REGARDS TO “HEALTHISM” AND CONSUMPTION", in: 2017 Turkish World Socio Economic Strategies, UĞur A., Tozak K., Yatbaz A., Eds., Lap Lambert Academic publishing, Beau Bassin, pp.108-136, 2017 (Link)
Altaş B., Bilişli Y., Aygen Zetter S., "Erdemli Küreselleşme Unsurları Olarak Kültürel Miras ve Cittaslow", in: Sosyo Ekonomik Stratejiler V Türk Dünyası Araştırmaları, Yeşil Y., Ertekin Ş., Yurdadoğ V., Demirtürk S., Eds., IJOPEC Publication, Londra, pp.186-203, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi