Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özkara Y., "Utilization From Humour Elements in Primary School Turkish Teaching Period", MILLI FOLKLOR, pp.182-188, 2013
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sarıgöz O., Özkara Y., "Öğretmen Adaylarının Eleştirel Pedagoji ve İlkeleri Hakkındaki Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi ", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, pp.710-716, 2015
Özkara Y., "Analitik Yazma ve Degerlendirme Modelinin 5.Sınıf Ögrencilerinin Hikâye Edici Metin Yazma Becerilerini Gelistirmeye Etkisi", Selçuk üniversitesi egitim fakültesi dergisi, cilt.23, ss.22-235, 2014
Özkara Y., "İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Benlik Algısı Düzeyinin İncelenmesi", İnsan Bilimleri Dergisi, vol.11, pp.642-654, 2014
Özkara Y., "Sinif Öğretmenlerinin İlkokuma Yazma Öğretimi Hakkindaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi", AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, pp.1-19, 2014
Sarıgöz O., Cengiz M.Ş., Özkara Y., "ÖĞRETMENLERİN YENİLENEN ORTAÖĞRETİM ÖĞRETİM PROGRAMLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", İİB International Refereed Academic Social Sciences Journal, vol.15, pp.1-16, 2014
Özkara Y., "The profile of pre-service teachers’ tendencies towards liking of children.", International Journal of Academic Research, vol.5, pp.228-232, 2014
Özkara Y., "Temel Eğitime Başlayan İki Ve Tek Dilli Çocuklarin Türkçe Sözcük Dağarciğinin Karşilaştirilmasi", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.265-277, 2014
Özkara Y., "Ses Temelli Cümle Yöntemiyle Türkçe Okuma Yazma Ögretimi", Karadeniz Kültür Dergisi, vol.1, pp.86-88, 2014
Özkara Y., Şahin I., "Hikâye Haritalarının Hikaye Edici Metinlerde Ögrencilerin Ana Fikir Bulma Becerileri Üzerine Etkisi.", Türkiyat Araştırmaları, pp.175-185, 2013
Özkara Y., İzci G., "Ilkögretim 5. sınıf ögrencilerinin okumaya yönelik tutumları ile noktalama isaretlerini uygulama düzeyleri arasındaki iliskinin incelenmesi.", CUMHURIYET INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION, vol.2, pp.1-9, 2013
Özsoy G., Özsoy S. , Özkara Y., D. Memiş A. , "Ögretmen Adaylarının Ögretmenlik Meslegini Tercih Etmelerinde Etkili Olan Faktörler.", Ilkögretim Online, vol.9, pp.910-921, 2010
Özkara Y., "Okuma Güçlügü Olan Ögrencilerin Okuma Düzeylerinin Gelistirilmesine Yönelik Bir Uygulama.", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.5, ss.109-119, 2010
Özkara Y., "Ilkögretim 5. Sınıf Ögrencilerinin Yazma Becerilerini Gelistirmeye Yönelik Bir Arastırma.", Sakarya Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.131-141, 2007
Özkara Y., "Türkçe Dersi Anlama Becerilerine Yönelik Kazanımların Çalısma Kitaplarında Yer Alma Durumları.", Selçuk Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.221-225, 2007
Özkara Y., "Sınıf Ögretmeni Adaylarının Problem Çözme Becerileri", Selçuk Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, cilt.24, ss.112-112, 2007
Özkara Y., "Özel Ilkögretim Okullarının Veli Beklentilerini Karsılama Düzeyleri", Selçuk Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.429-436, 2003
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Şeren N., Özkara Y., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ödüllü Çocuk Kitaplarını Çocuk Hakları Bağlamında Değerlendirmesi", 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS), ANKARA, TÜRKIYE, 11-14 Nisan 2018, pp.175-176
Özkara Y., Alparslan B., "Eğitsel Oyunların İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Nokta ve Virgülü Kullanma Becerilerine Etkisi", 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, ankara, TÜRKIYE, , pp.203-204
Başaran M., Özkara Y., "4. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Kullanılan Görsellerin İşlevleri Açısından Değerlendirilmesi", !0. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Sivas, TÜRKIYE, , ss.21-25
Özkara Y., Çiftçi S.G., "Sınıf Öğretmenlerinin İlk Okuma Yazma Öğretimi Hakkındaki Metaforik Algıları", 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, , pp.11-11
Özkara Y., "Sınıf Ögretmenligi Planlamasına Genel Bir Bakıs", 11. Ulusal Sınıf Ögretmenligi Kongresi,, RİZE, TÜRKIYE, 15-17 Ocak 2012, ss.1-1
Özkara Y., "Türkçe Dersi Ögrenci Çalısma Kitaplarının Türkçe Programında Geçen Yazma Kazanımlarını Karsılama Durumu", Ulusal Sınıf Ögretmenligi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 28 Ekim - 1 Kasım 2006, ss.38-46
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Özkara Y., "İlkokullar İçin Analitik Yazma", İksad Yayınevi, Ankara, 2018
Özkara Y., "Türk Dili", Lisans Yayıncılık, İSTANBUL, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi