Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi YEŞİM HELHEL
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Turizm Fakültesi
Bölüm : Turizm İşletmeciliği
Ana Bilm Dalı : Turizm İşletmeciliği
Sabit Telefon : +90 242 3102045
E Posta Adresi : yhelhelakdeniz.edu.tr | yhelhelhotmail.com
Web Adresi : http://www.researchgate.net/profile/Yesim_Helhel/stats | https://scholar.google.com.tr/citations?user=Ui2kymgAAAAJ&hl=tr
Eğitim Bilgileri
Doktora, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İŞLETME, 2005-2009
Yüksek Lisans, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, İktisaidi ve İdari Bilimler Fakültesi, MALİYE, 2003-2004
Lisans, ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İktisaidi ve İdari Bilimler Fakültesi, İŞLETME, 1988-1994
Yaptığı Tezler
Doktora, "Makroekonomik değişkenler ve döviz kuru ilişkisi: yapay sinir ağı ve VAR yaklaşımları ile öngörü modellemesi", SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F - İŞLETME Temmuz, 2009.
Yüksek Lisans, "Türkiye'de uygulanan teşvik tedbirleri ve Isparta örneği", SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F - MALİYE Temmuz, 2004.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Tekstilbank, Tekstilbank Genel Müdürlük, 1997
BANKACILIK VE KREDİ PAZARLAMA (6 Ay), Tekstilbank & BOGAZİÇİ Üniversitesi, 1996
Araştırma Alanları
Finansman
Para-Banka
Finans Ekonomisi
Bankacılık ve Finans
Para- Sermaye ve Finansal Kurumlar
Ekonomik Büyüme
Vergi
Web Of Science Araştırma Alanları
Business, Finance
Business
Economics
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Turizm Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Dr.Öğr.Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ, 2018 - 2018
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ, 2010 - 2018
Ögr.Gör.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU, 2007 - 2010
Ögr.Gör., SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, ATABEY MESLEK YÜKSEK OKULU, 2004 - 2007
Mesleki ve İdari Deneyimler
Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Turizm Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi (TAGUM), , 01.12.2017 - Devam Ediyor
A.Ü. Disiplin Komisyonu, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Rektörlük, , 12.07.2010 - 27.12.2013
Uzman, Antalya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Avrupa Birliği Projeler Şube Müdürlüğü, 16.01.2007 - 17.07.2007
Pazarlama Uzmaanı, BANKEKSPRES Kredi Pazarlama, , 11.10.1999 - 12.02.2003
Pazarlama Uzmanı ve Analist, TEKSTİLBANK Kredi Pazarlama, , 05.02.1996 - 04.10.1999
Muhasebe ve Finansman uzmanı, ORMA Orman Ürünleri Sanayi A.Ş. Muhasebe ve Finansman, , 15.02.1994 - 05.02.1996
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, M.Durmaz, "Borsa İstanbul'da işlem gören konaklama işletmelerinde finansal performansı belirleyen faktörler: Panel veri analizi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2017.
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Helhel Y., "Kırılgan Beşli Ülkelerde Hisse Senedi Piyasası Gelişimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi ", İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, cilt.7, ss.19-29, 2019 (Link) (Özet) (Abstract)
Helhel Y., "The Relationship Between Credit Market Based Financial Index and Economic Growth: An Analysis of Fragile Five Countries", BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL, vol.9, pp.1-10, 2018 (Link) (Abstract)
Helhel Y., "FİNANSAL GELİŞME VE AR-GE HARCAMALARI İLİŞKİSİ: BİR PANEL VERİ ANALİZİ ", EKONOMİ BİLİMLERİ DERGİSİ ISSN: 1309-8020 (Online), cilt.10, ss.70-80, 2018 (Özet) (Abstract)
Helhel Y., "KÜRESELLEŞME VE FİNANSAL GELİŞME ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİN TÜRKİYE VE BRICS ÜLKELERİ İÇİN İNCELENMESİ", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi, cilt.9, ss.158-178, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Helhel Y., "E7 Ülkelerinde Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasında Nedensellik Analizi", Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, cilt.54, ss.9-18, 2017 (Özet) (Abstract)
Helhel Y., Karasakal S., "Konaklama İşletmelerinde Çalışma Sermayesi Yönetiminin Karlılık Performansına Etkisi: Borsa İstanbul’da (Bist) Bir Uygulama", Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, no.3, ss.20-32, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Helhel Y., "The Effect of Financial Development on R&D Activities in E7 Countries", İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.1, pp.500-517, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Helhel Y., "COMPARATIVE ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE OF FOREIGN AND DOMESTIC BANKS IN GEORGIA", International Journal of Finance and Accounting (Scientific and Academic Publisihing), vol.4, pp.52-59, 2015 (Link) (Abstract)
Helhel Y., Varshalomidze M., "Determinants of Tax Attitude and Tax Compliance among Small and Medium Enterprises(SMEs) in Tourism Industry:A Survey Study in Georgia ", Archieves*of*Business*Research, vol.3, no.5, pp.13-23, 2015 (Abstract)
Helhel Y., "Foreign Exchange Rate Exposure and Its Determinants on Performance of Manufacturing Firms in Turkey", Research Journal of Finance and Accounting, vol.6, pp.253-262, 2015 (Abstract)
Helhel Y., Yased A., "Factors Affecting Tax Attitudes And Tax Compliance: A Survey Study In Yemen", European Journal of Business and Management (IISTE), vol.6, no.6, pp.48-58, 2014 (Link) (Abstract)
Helhel Y., "EVALUATING THE PERFORMANCE OF THE COMMERCIAL BANKS IN GEORGIA ", Research Journal of Finance and Accounting (IIISTE), vol.5, pp.146-156, 2014 (Link) (Abstract)
Helhel Y., Kalayci Ş., "Exchange Rate Forecasting Based on Fundamental Macroeconomic Variables in a Floating Exchange Rate Regime: Evidence from an Emerging Economy", International Journal of Social Ecology and Sustainable Development, vol.3, pp.15-21, 2012 (Link) (Abstract)
Helhel Y., Ünal G.F., Demirel O.N., "Hizmet Ağırlıklı Önlisans Eğitiminde Muhasebe Dersinin Algılanmasına Yönelik Bir Araştırma", Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt.46, ss.534-538, 2009 (Özet) (Abstract)
Özcan İ., Helhel Y., Ünal G.F., "Muhasebe Programı Öğrencilerinin Cinsiyet ve Öğretim Durumunun Muhasebe Mesleğine Yönelik Tutumları ile İlişkilendirilmesi", Muhasebe ve Finansman Dergisi, cilt.41, ss.170-181, 2009 (Özet) (Abstract)
Aytemiz L. , Helhel Y., "Kobi’Lerin Teşvik Tedbirlerinden Yararlanma Eğilimi; Isparta Örneği", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.163-179, 2007
Aytemiz L. , Helhel Y., Helhel S., "Üniversite Sanayi İşbirliği; Isparta Kobi’Leri Üzerinden Bir Bakış", Muhasebe ve Finansman Dergisi, ss.173-180, 2006 (Link) (Abstract)
Kalayci Ş. , Aytemiz L., Helhel Y., "İç Borç, Faiz, Enflasyon ve Üretim Etkileşimleri: Türkiye Örneği", İktisat İşletme ve Finans Dergisi, vol.19, pp.80-87, 2004 (Link) (Özet)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Helhel Y., "Ekonomik Büyüme ve Vergi Gelirleri Arasındaki Etkileşim: Türkiye Özelinde Nedensellik Analizi", 4.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE İDARİ BİLİ MLER SEMPOZYUMU ASOSCONGRESS, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2018, vol.1, no.1, pp.120-120 (Link) (Özet)
Helhel Y., "Kredi Piyasası Temelli Finansal Endeks ve Ekonomik Büyüme: Kırılgan Beşli Ülkeler İç in Bir Analiz", 4.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE İDARİ BİLİ MLER SEMPOZYUMU ASOSCONGRESS, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2018, vol.1, no.1, pp.225-225 (Link) (Özet)
Mammadali A., Selçuk F.B., Helhel Y., "The Impact Of Open Markets Aspect Of Economıc Freedom On Economıc Growth: A Study Of Guam Countrıes ", International Symposium on Social Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Mayıs 2017, vol.1, no.1, pp.815-825 (Abstract)
Helhel Y., Mammadli A., "Fortune100 Listesinde Yer Alan Turizm Şirketleri İçin Altman Z’’ Skor Modeli Kullanılarak İflas Tahmini", First International Congress on Future of Tourizm:Innovation,Enterpreneourship and Sustanibility, MERSİN, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2017, vol.1, no.1, pp.1219-1226 (Link) (Özet) (Abstract)
Güler M., Helhel Y., "KAİZEN VE HEDEF MALİYETLEME YÖNTEMİNİN MENÜ GELİŞTİRME AŞAMASINDA UYGULANABİLİRLİĞİ ", 18. Ulusal Turizm KOngresi, MARDİN, TÜRKIYE, 20-22 Ekim 2017, vol.1, no.1, pp.646-655 (Link)
Helhel Y., Karasakal S., "İşletme Sermayesi Yönetiminin Piyasa Değeri ve Aktif Karlılığa Etkisi: Turizm Sektöründe Panel Veri Analizi ", 2. Uluslaraarası Sosyal Bilimler K0ngresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Mayıs 2017, vol.1, no.1, pp.1-4
Helhel Y., "Finansal Gelişme ve Ar-Ge Harcamaları İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi", YÖNETİM VE EKONOMİ BİLİMLERİ KONFERANSI YEBKO2017, ADANA, TÜRKIYE, 5-5 Mayıs 2017, cilt.1, no.1, ss.1-5 (Link)
Helhel Y., Varshalomidze M., "Gürcistan’Da Faaliyet Gösteren Yerli Sermayeli Özel Ticari Bankalarin Camels Derecelendirme Sistemi İle Değerlendirilmesi", 18. Finans Sempozyumu, DENİZLİ, TÜRKIYE, 15-18 Ekim 2014, cilt.1, no.1, ss.413-424 (Özet) (Abstract)
Helhel Y., Demir Y., "The Relationship Between Tax Revenue and Economic Growth in Turkey: The Period of 1975-2011", 3. International Symposium on Sustainable Development, Saray Bosna, BOSNA HERSEK, 1-4 Haziran 2012, vol.1, no.1, pp.32-40 (Link)
Yilmaz Y., Özdemir B., Çizel B., Helhel Y., Çalişkan O., "Kitle Turizmine Hizmet Veren Turizm Destinasyonlarında Aktörler ve Aktörler Arası Dliskilerde Belirleyiciler: Antalya Örneği", 13.Ulusal Turizm Kongresi 2012, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-9 Aralık 2012, cilt.1, no.1, ss.167-180
Ünal G.F., Helhel Y., "Muhasebe Meslek Mensuplarının Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Nitelikli Yetiştirilmesi Hakkında Görüş Ve Beklentileri: Antalya İlinde Bir Araştırma", 9.Anadolu İşletmecilik Kongresi, ZONGULDAK, TÜRKİYE, 6-8 mayıs 2010, cilt.1, no.1
Helhel Y., Kalayci Ş., "Cari Açık Ve Döviz Kurunun Karşılıklı Ekonomik Etkileşimi", Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, İZMİR, TÜRKİYE, 24-25 Eylül 2009, cilt.1, no.1
Helhel Y., Ünal G.F., "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Nitelikli Yetiştirilmesi Ve İş Piyasasının Beklentileri", 8.Anadolu İşletmecilik Kongresi, MANİSA, TÜRKİYE, 7-9 Mayıs 2009, cilt.1, no.1
Helhel Y., Ünal G.F., "Muhasebe Programı Öğrencilerinin Staj Çalışmalarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma", 1. Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, KONYA, TÜRKİYE, 27-29 Mayıs 2009, cilt.1, no.1
Helhel Y., Kalayci Ş., "Geniş Bant Dalgalı Kur Rejimi Önerisi Ve Uygulanabilirliği", IV. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İZMİR, TÜRKİYE, 14-17 Mayıs 2007, cilt.1, no.1, ss.15-21
Helhel Y., Akçakanat Ö., "Küresel Krizlere Karşı Bir Önlem Olarak Türev Piyasaları", IV. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İZMİR, TÜRKİYE, 14-17 Mayıs 2007, cilt.1, no.1
Kitap ve Kitap Bölümleri
Helhel Y., "Kırılgan Beşli Ülkelerde Finansal Gelişme ve Büyüme İlişkisi", Birsen Yayınevi, İSTANBUL, 2017 (Link) (Özet)
Helhel Y., "Xx", Genel İşletme, Mehmet Örgev, Şermin Şenturan, Ed., Lisans Yayıncılık, Ankara, ss.222-, 2007
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Antalya İli Turizm Endüstrisi Kümelenme ve Rekabetçilik Analizi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 111, Araştırmacı, 2011
"Avrupa İyi tarım Uygulamlarının İncelenmesi", AB Destekli Diğer Projeler, 11, Araştırmacı, 2005
"Araç Lastik Atıklarının Ekonomiye Kazandırılması", AB Destekli Diğer Projeler, 111, Koordinatör, 2007
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Advances in Hospitality and Tourism Research (AHTR), Editör, 15.12.2015 - Devam Ediyor
American Journal of Ecomics, Finance and Management, Editör, 14.04.2015 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
18. Finans Sempozyumu, DENİZLİ, Ekim 2014
The Regional Studies Association Research Network on Tourism and Regional Development, Antalya, Mart 2013
International Symposium on Sustainable Development, Saraybosna, Mayıs 2012
9. ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ, KARABÜK, Mayıs 2010
1. Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, KONYA, Haziran 2009
Etkinlik Organizasyonu
II. International Conference on Tourizm Dynamics and Trends, Bilim Kurulu Üyesi, , ISPANYA, Haziran 2017
International Conference on Tourism Dynamics and Trends, Bilim Kurulu Üyesi, ANTALYA, TÜRKIYE, Haziran 2015
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 100
Web Of Science H İndeksi : 0
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 6
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 57
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 30
Katalog Bilgileri
Araştırma Alanları :Banka, Döviz Kuru, Finansal Modelleme, Finansal Gelişmişlik, ARGE Büyüme İlişkisi, Öngörü Modellemesi
Research Areas :Lise öğrenimini 1988 yılında Isparta Lisesi'nde tamamladı.  Aynı yıl girdiği ODTU İşletme Bölümü'nden Ocak 1994'de mezun oldu. 1994-1995 yılları aarsında Isparta ORMA Orman Mahsülleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş. Finans bölümünde uzman olarak çalıştı. Kasım 1995- Mart 1996 tarhileri arasında aldığı Bankacılık eğitiminin ardından, 1996-1998 yılları arasında sırası ile Teksitilbank Eminönü (Doğubank) Şubesi ile Tekstilbank Kızltoprak(Kadıköy) Şubesi Kredi Pazarlama Bölümü'nde kredi pazarlamacı ve analist olarak çalıştı. 1998- 2003 yılları arasında Bankekspres Antalya Şubesi kredi pazarlama bölümünde kredi pazarlama uzmanı ve finansal analist olarak çalıştı. Ardından sırası ile SDÜ Maliye Bölümü'nden 2004 yılında yüksek lisans derecesi ve SDÜ İşletme Bölümü'nden 2009 yılında doktora derecesi aldı.  2004-2007 yılları arasında ise SDÜ Atabey Meslek Yüksek Okulu Muhasebe ve Finansman Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2007-2008 yılları arasında Antalya Büyük Şehir Belediyesi Starteji Geliştirme Daire Başkanlığı bünyesinde Avrupa Birliği Projeleri Biriminde uzman olarak görev aldı. 2008-2010 yılları arasında Akdeniz Üniveristesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Muhasebe ve Finans Programında öğretim görevlisi oalrak görev alan Helhel, 2010 yılından bu ayana Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi, Turizm İşlemciliği Bölümü'nde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. Evli olan Helhel, Asiyenur ve Zeynep Sema  isiminde iki kız annesidir.    Akademik ilgi alanları:
  • Finansal piyasalar ve gelişmişlik,
  • Döviz kuru ve etkileri  
  • ARGE - Büyüme ilişkisi
  • Sosyal davranış olarak vergi ve vergi alışkanlığı
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi