Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Taşcioğlu Y., "Assessment of National Rural Development Strategy with R'WOT Technique Sample of Turkey", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.28, pp.3030-3036, 2019
Sayin C., Emre Y., Mencet M.N., Karaman S., Taşcioğlu Y., "Analysis of Factors Affecting Fish Purchasing Decisions of the Household: Antalya District Case", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.9, pp.1689-1695, 2010
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sayin C., Mencet Yelboğa M.N., Taşcioğlu Y., "Bölgesel kalkınmada etkisi olan unsurların katılımcı GZFT analizi ile belirlenmesi: Antalya ili döşemealtı ilçesi örneği", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.31-39, 2019
Taşcioğlu Y., Sayin C., "Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı'ndan yararlanan işletmelerin program hakkındaki görüşlerinin incelenmesi: Batı Akdeniz Bölgesi örneği", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.15-20, 2017 (Link)
Taşcioğlu Y., Sayin C., "Batı Akdeniz Bölgesi’nde Kırsal Kalkınma Yatırımlarını DesteklemeProgramı’ndan Yararlanan İşletmelerin Destekleme ProgramınıKullanmalarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi", Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2017 (Link)
Sayin C., Altunkaya M., Taşcioğlu Y., Sav O. , Kavasoğlu İ. , "Türkiye’de Toprak Parçalanması ve Miras Hukuku", MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES, no.2017) 30(3), ss.213-218, 2017 (Link)
Taşcioğlu Y., Sayin C., "Batı Akdeniz Bölgesi'nde Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı'ndan Yararlanan İşletmelerin Destekleme Programını Kullanmalarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi", Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.5, ss.786-791, 2017
Sayin C., Emre Y., Taşcioğlu Y., Akpinar M.G., Mencet M.N., Kiştin F., "Household Fish Consumption Tendency In Antalya Province", Journal of Academic Documents for Fisheries and Aquaculture, vol.1, pp.79-84, 2014 (Link)
Emre Y., Sayin C., Mencet M.N., Taşcioğlu Y., Göncü M., "Exploring Socio-Economic Structures Of Freshwater Trout Farms In Mediterranean Region Of Turkey", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.24, ss.101-108, 2011
Sayin C., Taşcioğlu Y., Mencet M.N., "Seyyar Sütçülere Süt Veren Üreticilerin, Seyyar Sütçülüğe Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Antalya İli Örneği", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, no.2, ss.149-155, 2011
Sayin C., Karaman S., Mencet M.N., Taşcioğlu Y., "Antalya İlinde Süt Arz Zincirinde Pazarlama Marjları", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.24, ss.95-99, 2011
Sayin C., Mencet M.N., Taşcioğlu Y., "Süt Toplama Merkezlerinin Sokak Sütçülüğünü Önlemedeki Rollerinin Belirlenmesi: Antalya İli Örneği", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.117-125, 2010
Sayin C., Taşcioğlu Y., Mencet M.N., "Bölgesel Kalkınmada Etkisi Olan Unsurların Katılımcı Gzft Analizi İle Belirlenmesi: Antalya İli Döşemealtı İlçesi Örneği", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.31-39, 2010
Taşcioğlu Y., Sayin C., "Su Ürünlerinin Dünyada Ve Türkiye’De Üretimi, Dış Ticareti Ve Örgütsel Yapısı", Türk Kooperatifçilik Kurumu Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, cilt.44, ss.37-55, 2009
Taşcioğlu Y., Sayin C., "Türkiye'De Kesme Çiçek Üretimi Ve İhracat Yapısı", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.343-354, 2005
Sayın C. , Özkan B., Karagüzel O., Taşcıoğlu Y., "Production, Marketing Of Cut Flowers And Policies Pursued In Turkey", Journal of Agricultural Research, Tanta University, Special Issue , vol.28 (3/11), pp.1020-1031-, 2002
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Taşcioğlu Y., "The Relationship Between Personeal Characteristics of Consumers and Consumption Preferences for Agricultural and Food Products’ Demand", 2. International Conference on "Agriculture, Forestry & Life Sciences, Prag, CEK CUM., 18-20 Nisan 2019, pp.1-1
Akpinar M.G., Gül M., Taşcioğlu Y., Karli B., Bozkurt Y., "Evaluation of Marketing Problems of Buffalo Farmers in Turkey", 3rd IAC and 3rd ICVAS CONGRESS, ÜSKÜP, MAKEDONYA, 14-18 Ağustos 2017, pp.61-61
Taşcioğlu Y., Mencet Yelboğa M.N., Sayin C., Yilmaz M., "GENERAL OVERVIEW OF SOCIAL ASSISTANCE POLICIES FOR RURAL AREA IN TURKEY", AGROSYM 2017, SARAYBOSNA, BOSNA HERSEK,
Gül M., Akpinar M.G., Taşcioğlu Y., Karli B., Bozkurt Y., "Determination of Distribution Channel Preferences of Buffalo Producers by Analytic Hierarchy Process Method", 3rd IAC and 3rd ICVAS CONGRESS, Üsküp, MAKEDONYA, , pp.60-60
Taşcioğlu Y., Mencet Yelboğa M.N., Sayin C., Yilmaz M., "GENERAL OVERVIEW OF SOCIAL ASSISTANCE POLICIES FOR RURAL AREA IN TURKEY", VIII International Agriculture Symposium "AGROSYM 2017" , Saraybosna, BOSNA HERSEK, 5-8 Ekim 2017, pp.1-1
Taşcioğlu Y., Gül M., Akpinar M.G., Karli B., Bozkurt Y., "Evaluation of Producer Knowledge Level and Resources in Buffalo Breeding", 3rd IAC and 3rd ICVAS CONGRESS, ÜSKÜP, MAKEDONYA, 14-18 Ağustos 2017, pp.63-63
Cazan A.C., Ceylan R.F., Taşcioğlu Y., Sayin C., "Financing Agriculture in Turkey, Germany and Romania", Uluslararası Katılımlı 12. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2016, cilt.2, ss.1507-1515 (Link)
Rahmonova F., Ceylan R.F., Taşcioğlu Y., Sayin C., "Tarımsal Kuruluşlar – Nasıl Değişti?", Uluslararası Katılımlı 12. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2016, cilt.2, ss.877-887 (Link)
Arikan M. , Taşcioğlu Y., "Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de Coğrafi İşaretli Ürünlerin Gelişimi ve Yasal Yapılanmanın İncelenmesi", 12. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2016, cilt.1, ss.571-580 (Link)
Cazan A.C., Ceylan R.F., Taşcioğlu Y., Sayin C., "FINANCING AGRICULTURE IN TURKEY GERMANY AND ROMANIA", 12. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, , cilt.2, ss.1507-1514
Taşcioğlu Y., Sayin C., "Türkiye de ve Avrupa Birliği nde Su Ürünleri Sektöründe Uygulanan Destekleme Politikaları", 2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi (TARGID), Nevşehir, TÜRKIYE,
Taşcioğlu Y., Sayin C., Akpinar M.G., Gül M. , "Comparative analysis of livestock sector policy in the European Union and Turkey", EAAP- 66th Annual Meeting, Varşova, POLONYA, 31 Ağustos - 4 Eylül 2015, vol.1, no.1, pp.210-210
Uçar Sözmen E., Özyiğit Y., Taşcioğlu Y., Turgut K., "Antalya Aktarlarında Bulunan Tıbbi Bitkiler, Kullanım Alanları ve Ticari Potansiyelleri", 11. Tarla Bitkileri Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 7-10 Eylül 2015, ss.641-644
Taşcioğlu Y., Sayin C., "Türkiye'De Ve Avrupa Birliği'Nde Su Ürünleri Sektöründe Uygulanan Destekleme Politikaları", 2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi (TARGID), NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2015, ss.702-702
Taşcioğlu Y., Sayin C., Akpinar M.G., Gül M., "Comparative analysis of livestock sector policy in the European Union and Turkey", EAAP- 66th Annual Meeting, VARŞOVA, POLONYA,
Uçar Sözmen E. , Özyiğit Y., Taşcioğlu Y., Turgut K., "Antalya Aktarlarında Bulunan Tıbbi Bitkiler, Kullanım Alanları ve Ticari Potansiyelleri", 11. Tarla Bitkileri Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 7-11 Eylül 2015, cilt.1, no.1, ss.69-69
Taşcioğlu Y., Sayin C., "Entrepreneur Segmentation Analysis For Rural Development", Education, Culture and Society 2014, Wroclaw, POLONYA, 15-18 Eylül 2014, pp.43-43
Taşcioğlu Y., Sayin C., "Antalya İlinde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programından (Kkydp) Yararlanan İşletmelerin Genel Yapısının İncelenmesi", 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 3-5 Eylül 2014, cilt.I, ss.231-239
Gül M. , Akpinar M.G., Taşcioğlu Y., Karli B. , Bozkurt Y., "The Trend Analysis Of Animal Sector For Rural Society In Turkey", Education, Culture and Society 2014, Wroclaw, POLONYA, 15-18 Eylül 2014, pp.17-17
Sayin C., Taşcioğlu Y., "The Evaluation of the Rural Development Investment Supporting PRograms for the Enterprises in Turkey", Eleventh Annual International Conference on Business Strategies and Technological Innovations for sustainable Development:Creating Global Prosperity for Humanity. Global Business and Technology Association (GBATA) Fifteenth Annual International Conference, Helsinki, FINLANDIYA, 2-6 Temmuz 2013, pp.1-1
Sayin C., Taşcioğlu Y., "An Assessment of the Policy Applications on Rural Life in the Process of Economic Growth", Eleventh Annual International Conference on Business Strategies and Technological Innovations for sustainable Development:Creating Global Prosperity for Humanity. Global Business and Technology Association (GBATA) Fifteenth Annual International Conference, Helsinki, FINLANDIYA, 2-6 Temmuz 2013, pp.1-1
Sayin C., Taşcioğlu Y., Ceylan M., Gülcan S. , "Ekonomik Göstergelere Göre Üzümsü Meyveler", IV. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Ekim 2012, ss.1-1 (Özet) (Abstract)
Sayin C., Karaman S., Mencet M.N., Taşcioğlu Y., "Türkiye'de Soğuk Hava Depoculuk Uygulamasının Elma Pazarlamasındaki Rolünün Belirlenmesi", 6th International Postharvest Symposium , ANTALYA, TÜRKIYE, 8-12 Nisan 2009, pp..-.
Taşcioğlu Y., Sayin C., "AB Bölgesel Kalkınma Politikası ve Uygulama Araçları ", Bölgesel Kalkınma Kongresi, BALIKESİR, TÜRKIYE, 14-16 Kasım 2009, ss..-.
Sayin C., Bozoğlu M. , Zmarlicki K., Taşcioğlu Y., "Avrupa Birliği’Nde Ortak Tarım Politikası Finansman Kaynakları", AB-Türkiye Sivil Toplum Diyaloğunun Çok Yönlü Geliştirilmesi Uluslararası Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-8 Kasım 2009, no.5, pp.297-315
Karaman S., Sayin C., Mencet M.N., Taşcioğlu Y., "European Market for Turkey Traditional Agricultural Products Trade: Cointegration Approach", Eleventh Annual International Conference, Prag, CEK CUM., 7-11 Temmuz 2009, pp.1-1
Sayin C., Karaman S., Mencet M.N., Taşcioğlu Y., Karasahin I.Y., "Determining The Role Of Cold Storage Practices For Apple Marketing In Turkey", 6th International Postharvest Symposium, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-12 Nisan 2009, vol.877, pp.979-987
Sayin C., Mencet M.N., Taşcioğlu Y., "Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Ve Türkiye’De Tarım İşçilerine Yönelik Soysa Güvenlik Uygulamalarının Karılaştırılması", AB-Türkiye Sivil Toplum Diyaloğunun Çok Yönlü Geliştirilmesi Uluslararası Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-8 Kasım 2009, no.5, pp.217-227
Emre Y., Sayin C., Taşcioğlu Y., Goncu M. , Mencet M.N., "A Research on Determination of Current Status on Freshwater Aquaculture in Mediterranean Region of Turkey by Mainly Socio-Economic Indicators", Symposium On Interactions Between Social,Economic and Ecological Objectives of Inland Commercial And Recreational Fisheries and Aquaculture , ANTALYA, TÜRKIYE, 21-24 Mayıs 2008, pp.1-1
Yilmaz İ., Taşcioğlu Y., "Türkiye ve Avrupa Birliği'nde Kesme Çiçek Üretimi ve Pazarlama Yapısı", türkiye 8. tarım ekonomisi kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 25-27 Haziran 2008, cilt.1, no.1, ss.1-1
Taşcioğlu Y., Sayin C., "Türkiye'de Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu ve Kırsal Kalkınmadaki Olası Rolleri", Bölgesel Kalkınma Kongresi, BALIKESİR, TÜRKIYE, 9-11 Ekim 2008, ss..-.
Sayin C., Mencet M.N., Taşcioğlu Y., "Süt Pazarlama Ve Dağıtım Yapısında Kooperatiflerin Rolü Ve Önemi "Antalya İli Örneği"", KOOP-MER Ulusal Kooperatifçilik Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 30-31 Ekim 2007, no.1, ss.140-150
Sayin C., Mencet M.N., Taşcioğlu Y., "Yaş Meyve Sebze Sektörü Açısından AB’de Uygulanan Tarım-Çevre Politikalarının İncelenmesi", Türkiye VIII. Tarım Ekonomisi Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 25-27 Haziran 2007, ss.160-167
Taşcioğlu Y., Mencet M.N., Sayin C., "Türkiye’nin Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Politikalarına Yasal ve Kurumsal Yönden Uyum Durumunun İncelenmesi", Türkiye VIII. Tarım Ekonomisi Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 25-27 Haziran 2007, ss.229-248
Özkan B., Sayin C., Emre Y., Taşcioğlu Y., Goncu M. , "A Research On Fish Consumption in West Mediterranean Region of Turkey", The 7th International Conference on Management in Agrifood Chains and Networks , ., HOLLANDA, 1-2 Haziran 2006, pp..-.
Özkan B., Sayin C., Mencet M.N., Taşcioğlu Y., "Foreign Trade Policies for Turkish Fresh Fruits and Vegetables", The Fifteenth International Symposium on Horticultural Management, A, ALMANYA, 29 Ağustos - 3 Eylül 2004, pp.1-1
Sayin C., Taşcioğlu Y., Mencet M.N., "AB'de Yaş Meyve ve Sebze Ortak Piyasa Düzenlemesi ve Türkiye'nin Uyum Yönünde Alması Gereken Önlemler", Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, TOKAT, TÜRKIYE, 16-18 Eylül 2004, ss.1-1
Sayin C., Mencet M.N., Taşcioğlu Y., "Avrupa Birliği'nde EUREPGAP Uygulamaları ve Yaş Meyve Sebze İhracatımıza Olası Etkileri", Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi , TOKAT, TÜRKIYE, 16-18 Eylül 2004, ss.1-1
Sayin C., Taşcioğlu Y., "Pamuk Destekleme ve Dış Ticaret Politikalarında Strateji Arayışları", Türkiye VI. Pamuk, Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 24-25 Nisan 2003, ss.1-1
Sayin C., Taşcioğlu Y., Mencet M.N., "GATT Tarım Anlaşması ve Türkiye Tarımına Etkileri”, Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi", Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 18-20 Eylül 2002, ss.1-1
Sayin C., Taşcioğlu Y., Mencet M.N., "Türkiye'de Pamuktan Tekstile Uzanan Süreçte İzlenen Politikalar, Dış Pazar Rekabet Olanakları ve Ülkeye Yansımaları ", Türkiye V. Pamuk, Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 28-29 Nisan 2002, ss.1-1
Sayin C., Mencet M.N., Taşcioğlu Y., "AB'de Organik Tarıma Yönelik İzlenen Politikalar ve Türkiye'ye Uyumu", Sürdürülebilir Tarım ve Organik Ürün Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 27-28 Haziran 2002, ss.1-1
Sayin C., Mencet M.N., Taşcioğlu Y., "IMF İstikrar Politikalarının Türk Tarımına Etkileri", Türkiye VIII. Tarım Ekonomisi Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 18-20 Eylül 2002, ss.2-5
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Sayin C., Taşcioğlu Y., Mencet M.N., "Süt Toplama Merkezlerinin Gıda Güvenliğini Sağlama ve Sokak Sütçülüğünü Önlemedeki Rollerinin Belirlenmesi: Antalya İli Örneği", T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, ., Ed., Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, ss..-., 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi