Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Pinar Y., Kubilay Pinar N., "Duyguların İfade Aracı Olarak WhatsApp İletişiminde Emoji Kullanımı: Türk Üniversite Öğrencileri ile Yarı Deneysel Bir Çalışma", İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, ss.511-528, 2019 (Link)
Pinar Y., Ünal F., Kubilay Pınar N., "Impact of Excessive Screen-Based Media Use on Early Childhood Development: A Short Review ", Life Skills Journal of Psychology, ss.297-305, 2018 (Link)
Ünal F., Kök E.E., Pinar Y., "Öğretmenlerin Penceresinden Oyun ve Eğitim Programlarında Oyuna Yer Verme Durumları ", Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) , pp.731-746, 2017 (Link)
Kubilay Pinar N., Pinar Y., "Üniversite Öğrencilerinin WhatsApp Metin Yazışmları ve Emoji Kullanım Tutumları ", İDİL , vol.6, pp.2709-2719, 2017 (Link)
Ünal F., Pinar Y., "Erken Çocukluk Eğitiminde Müze Deneyiminin Rolü ", İDİL, vol.6, pp.2899 -2917, 2017 (Link)
Pinar Y., "Anaokulunda Sosyal Etkileşim, Duygu ve Dil – İkinci Dil Ekseninde Bir Araştırma", Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi (ENAD), vol.4, pp.29-51, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Pinar Y., Kubilay Pinar N., Çetintaş B.G., "Dilbilim, Sinirdilbilim ve Beyin Araştırmaları Bulguları Işığında Çocuklarda İlk ve İkinci Dil Gelişimi ve İkidillilik", İdil Sanat ve Dil Dergisi, vol.4, pp.1-23, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
Pinar Y., "Tavistock Modeli Temelinde Rezonans ve Karşı Aktarım Tepkilerinin İncelenmesi: Olgu Sunumu", Nesne Psikoloji Dergisi, vol.3, pp.95-109, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
Pinar Y., Kubilay Pinar N., "İlk dil edinim kuramlarında duygulanım ve duygu olgularının yeri", International Journal of Human Sciences, vol.12, no.2, pp.343-359, 2015 (Link)
Pinar Y., "Avusturya Eğitim Sisteminde Türk Öğrencilerin Alman Dilinde Sergiledikleri Yetersizlikler", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.4, pp.577-594, 2015 (Link)
Pinar Y., "Ergebnisse der Sprachstandserhebung eines fünfjährigen Buben mit türkischer Erstsprache in seinem ersten Kindergartenjahr/HAVAS 5", Contemporary Online Language Education Journal (COLEJ), vol.5, pp.27-42, 2015
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Pinar Y., Ünal F., Kubilay Pinar N., "Ölçüsüz Ekran Tabanlı Medya Kullanımının Erken Dönem Çocuk Sağlığı ve Refahı Üzerine Etkileri ", 2nd Eurasian Conference on Language & Social Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Eylül - 1 Ekim 2017, pp.49-49
Ünal F., Pinar Y., Kök E.E., "Çocuk Şarkılarında ve Parmak Oyunlarında Değerler", XI. International Turkic Culture, Art and Protection of Cultural Heritage Symposium Activity, Baranovichi, BEYAZ RUSYA, 22-27 Ekim 2017, pp.79-79
Kubilay Pinar N., Pinar Y., "The Meaning of Whatsapp Text Interactions and Emoji Usage for Students", 4th International Conference on Social Sciences and Education Research, ANKARA, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2017, pp.21-22 (Özet) (Abstract)
Ünal F., Kök E.E., Pinar Y., "Öğretmenlerin Penceresinden Oyun ve Eğitim Programlarında Oyuna Yer Verme Durumları", ASEAD II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-23 Ekim 2017, pp.0-0
Pinar Y., Ünal F., "Duygulanım Düzenleme Süreçlerinin Araştırılmasında Psikanalitik Bir Yöntem Olarak Tavistock Modeline Göre Gözlem ", 4th International Conference on Social Sciences and Education Research, ANKARA, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2017, pp.20-21 (Özet)
Pinar Y., "Über die Rolle der Interaktion und Emotion für den kindlichen Spracherwerb (Erken Çocukluk Dil Ediniminde Sosyal Etkileşimin ve Duygusal Faktörlerin Rolü)", XIII. INTERNATIONALER TÜRKISCHER GERMANISTIK KONGRESS AN DER AKDENIZ UNIVERSITÄT IN ANTALYA/TÜRKEI, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2016, pp.36-36
Pinar Y., "Psikanaliz Merkezli Danışma: Eğitim Danışmanlığı ", X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi , ADANA, TÜRKIYE, 21-23 Ekim 2009, ss.234-234
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Pinar Y., "Interaktion, Emotion und Sprache Unter besonderer Berücksichtigung des Zweitsprachenerwerbs im Kindergarten ", LIT Verlag, Münster, 2016 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Pinar Y., "Ercan im Kindergarten. Eine selektive Videointerpretation unter Einbeziehung von Standbildern aus Videoaufzeichnungen. Unveröffentlichter Projektbericht am Institut für Bildungswissenschaft (Arbeitsbereich Psychoanalytische Pädagogik) der Universität Wien", Diger, pp.1-45, 2014
Pinar Y., "Einzelfallbeobachtungen eines fünfjährigen Buben im Alltag des Kindergartens, Unveröffentliche Materialen aus dem Projekt „Spracherwerb und lebensweltliche Mehrsprachigkeit im Kindergarten“, Institut für Bildungswissenschaft, Universität Wien", Diger, pp.1-101, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi