Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi YUSUF AYAZ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Tıp Fakültesi
Bölüm : Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Ana Bilm Dalı : Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Sabit Telefon : +90 242 2494330
+90 242 2496640
E Posta Adresi : yusufayazakdeniz.edu.tr | yusufayaz120512gmal.com
Web Adresi : http://aves.akdeniz.edu.tr/yusufayaz/
Eğitim Bilgileri
Tıpta Uzmanlık, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, GÖZ HASTALIKLARI, 2012-2016
Yaptığı Tezler
Tıpta Uzmanlık, " SANTRAL SERÖZ KORYORETİNOPATİLİ OLGULARDA TAKİP VE TEDAVİ SONUÇLARIMIZ ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÖZ HASTALIKLARI GÖZ HASTALIKLARI Mayıs, 2016.
Yabancı Diller
İngilizce, Orta
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Oftalmoloji Klinik Araştırmaları Eğitimi, TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, 2020
Glokom Beceri Aktarım Kursu, TOD Glokom Birimi, 2019
Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü Sertifikalı Eğitim Programı, Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi, 2019
Yumuşak Kontakt Lens Klinik Uygulamaları, Alcon Experience Academy, 2019
Sağlık ve Tıp Alanında Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, Akdeniz Tıp Eğitimini Geliştirme ve Kalkındırma Derneği, 2019
Kornea ve Oküler Yüzey BİLEP Kursu, Türk Oftalmoloji Derneği 53. Ulusal Kongresi, 2019
Glokom BİLEP Kursu, Türk Oftalmoloji Derneği 53. Ulusal Kongresi, 2019
R Programlama Dili ile Temel İstatistikler ve Raporlama, Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 2019
Glokom BİLEP Kursu, Türk Oftalmoloji Derneği 52. Ulusal Kongresi, 2018
Kornea ve Oküler Yüzey BİLEP Kursu, Türk Oftalmoloji Derneği 52. Ulusal Kongresi, 2018
Gözde Gündem, Uzmanlar İçin Güncel Yaklaşımlar ve Eğitim Toplantısı, Türk Oftalmoloji Derneği, 2018
Çok Merkezli Webinar Destekli Asistan Hekim Eğitim Toplantısı, Acuvue Eye Health Advisor, 2018
TÜBİTAK Araştırma Projesi Hazırlık Eğitimi, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2017
Glokom Beceri Aktarım Laboratuvarı 1, Türk Oftalmoloji Derneği Glokom Birimi, 2017
Glokom-Kornea ve Oküler Yüzey BİLEP Kursu, Türk Oftalmoloji Derneği 50. Ulusal Kongresi, 2016
TOD 8. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyou Kursu , Türk Oftalmoloji Derneği Optik, Refraksiyon ve AZ Görme Rehabilitasyonu Birimi , 2015
Asistan Uyum Kursu, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2012
Acil Tıp Eğitimi, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2012
Araştırma Alanları
Göz Hastalıkları ve Cerrahisi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Göz Hastalıkları
Web Of Science Araştırma Alanları
Ophthalmology
Ophthalmology
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Ögr.Gör.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, 2016 - Devam Ediyor
Arş.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 2012 - 2016
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Türkoğlu E.B., Başol İ., Ayaz Y., Doğan M.E., Apaydin K.C., Ünal B., "A Rare Agent in Preseptal Cellulitis Etiology: Leischmaniasis", JOURNAL FRANCAIS D OPHTALMOLOGIE, vol.1, pp.1-1, 2020
Bilgin A.B., Doğan M.E., Ayaz Y., Apaydin K.C., "Comparison of Efficacy and Safety of Loteprednol Etabonate 0.5% and Topical Dexamethasone 1% in Post-Vitrectomy Inflammation.", OCULAR IMMUNOLOGY AND INFLAMMATION, vol.27, pp.312-318, 2019
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Ayaz Y., İlhan H.D., Türkoğlu E.B., Yücel İ., "Ahmed Glokom Valf İmplantasyon Cerrahisi Sonrası Gelişen Diplopi ve Şaşılık Tedavisi: Olgu Sunumu", Akdeniz Tıp Dergisi, cilt.6, no.1, ss.140-144, 2020
Ayaz Y., İlhan H.D., Ünal M., "Arı Sokmasına Bağlı Gelişen Korneal İnfiltrasyona Yaklaşım", Türkiye Klinikleri Oftalmoloji, cilt.28, ss.64-68, 2019
Ayaz Y., Doğan M.E., Apaydin K.C., "Akut Santral Seröz Korioretinopati Tanılı Hastalarda Klinik ve Demografik Sonuçlarımız", RETINA-THE JOURNAL OF RETINAL AND VITREOUS DISEASES, vol.28, no.4, pp.382-388, 2019
Ayaz Y., Türkoğlu E.B., "Pediatrik Travmatik Katarakt Olgusunda Dirençli Fibrin Membran ile Mücadele", Akdeniz Tıp Dergisi, cilt.4, no.2, ss.182-186, 2018
Türkoğlu E.B., Ayaz Y., Ünal M., İlhan H.D., Apaydin K.C., "Alport sendromunda katarakt cerrahisi sonuçları", MN Oftalmoloji, cilt.22, ss.157-159, 2015
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Başol İ., Türkoğlu E.B., Ayaz Y., Doğan M.E., Apaydin K.C., "Preseptal Sellülit Etyolojisinde Nadir Bir Etken: Leischmania", TOD 53. ULUSAL KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-10 Kasım 2019, ss.1-1 (Link)
Ceylan A., Karaca B.Ö., Ayaz Y., Yücel İ., "XEN İmplant Uyguladığımız Hastalarda 2 Yıllık Takip Sonuçlarımız", TOD 53. Ulusal Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-10 Kasım 2019, ss.1-1
İlhan H.D., Ceylan A., Ayaz Y., " İDYOPATİK ORBİTAL İNFLAMATUAR HASTALIĞINDA MİKOFENOLAT MOFETİL KULLANIMI", TOD 40. Kış Sempozyumu, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 18-20 Ocak 2019, ss.1-1
Ayaz Y., Türkoğlu E.B., Yücel İ., "İntravitreal anti-VEGF Enjeksiyonu Uygulanan ve Uygulanmayan Neovasküler Glokom Hastalarında Ahmed Glokom Valfi İmplantasyonunun Uzun Dönem Sonuçları", TOD 53. Ulusal Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-10 Kasım 2019, ss.1-1
Karaca B.Ö., İlhan H.D., Ayaz Y., "STEVENS -JOHNSON SENDROMU (SJS)'NDA AKUT DÖNEMDE YAPILAN SÜTÜRSÜZ AMNİYON MEMBRAN TRANSPLANTASYONU", TOD 40.KIŞ SEMPOZYUMU, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 18-20 Ocak 2019, ss.1-1
Ayaz Y., Karaca B.Ö., Ünal M., Yücel İ., "Penetran Keratoplasti Sonrası Gelişen Glokomda Ahmed Valvi İle Trabekülektomi Tedavi Sonuçları", TOD 40. Kış Sempozyumu, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 18-20 Ocak 2019, ss.1-1
Karaca B.Ö., Ayaz Y., Ceylan A., Yücel İ., "STEROİD KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN BİLATERAL GLOKOM OLGUSU", TOD 40. Kış Sempozyumu, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 18-20 Ocak 2019, ss.1-1
Ceylan A., Ayaz Y., Yücel İ., "Ön Segment Cerrahisi Sonrası Görülen Glokom Olgusu", TOD 40. Kış Sempozyumu, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 18-20 Ocak 2019, ss.1-1
Ayaz Y., "Prevalance of Cerebrotendinous Xanthomatosis in Juvenile Cataract Cases in Turkey; A Retrospective and Prospective Observational Study", 45th Annual Meeting of the European Pediatric Ophthalmological Society, Riga, LETONYA, 30 Mayıs - 1 Haziran 2019, pp.56-56
Ayaz Y., Ersoy M., Ünal M., "NEOSCYTALİDİUM DİMİDİATUMA BAĞLI GELİŞEN KORNEAL ABSE VE ENDOFTALMİ OLGUSU", TOD 40. Kış Sempozyumu, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 18-20 Ocak 2019, ss.1-1
Ayaz Y., Aydın N., "Travmaya Bağlı Glob Luksasyonu ve Komple Optik Sinir Avulsiyonu Olgusu", TOD 52. Ulusal Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-18 Kasım 2018, ss.1-1
Şahin V., Ayaz Y., Apaydin K.C., Bilgin A.B., "Akut Retinal Nekroz Olgusu ve Tedavisi", TOD 39. Kış Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-21 Ocak 2018, ss.1-1
İlhan H.D., Karaca B.Ö., Ayaz Y., Başsorgun C.İ., "Sarkoidozda başlangıç bulgusu: Ekstranodal orbital kitle", TOD 52. Ulusal Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-18 Kasım 2018, ss.1-1
Ayaz Y., Beğendi D., Apaydin K.C., " Üveitli Olgudan Nörosifiliz Tanısına Ulaşmak", TOD 39. Kış Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-21 Ocak 2018, ss.4-4
Ayaz Y., Yücel İ., "XEN İmplant Uyguladığımız Hastalarda 1 Yıllık Takip Sonuçlarımız", TOD 31. Yaz Sempozyumu, VAN, TÜRKIYE, 7-9 Eylül 2018, ss.1-1
Şahin V., Ayaz Y., Ünal M., "Kontakt Lens Kullanımına Bağlı Gelişen Korneal Abse Sonrası Tekrarlayan Keratoplasti Olgusu", TOD 52. Ulusal Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-18 Kasım 2018, ss.1-1
Dalyan A.E., Ayaz Y., Yücel İ., Apaydin K.C., "Üveit Sonrası Gelişen Glokom Olgularında Sonuçlarımız", TOD 39. Kış Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-21 Ocak 2018, ss.2-2
Doğan M.E., Bilgin A.B., Ayaz Y., Apaydin K.C., "VİTREKTOMİ SONRASI İNFLAMASYONDA TOPİKAL LOTEPREDNOL ETOBONATIN VE DEKSAMETAZONUN ETKİNLİĞİNİN VE GÜVENİLİRLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI", TOD 39. KIŞ SEMPOZYUMU, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-21 Ocak 2018, ss.14-14 (Link)
Ayaz Y., Ceylan A., Yücel İ., "Rieger Anomalili Hastaya Yaklaşım", TOD 31. Yaz Sempozyumu, VAN, TÜRKIYE, 7-9 Eylül 2018, ss.1-1
Ayaz Y., İlhan H.D., Ünal M., "Viskoelastik Madde Kullanılarak veya Kullanılmadan Yapılan İol İmplantasyonlu Standart Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Sonuçlarımız", TOD 52. Ulusal Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-18 Kasım 2018, ss.1-1
Ceylan A., Ayaz Y., Apaydin K.C., "Epstein- Barr Virus ile ilişkili Akut Retinal Nekroz Olgusu", TOD 52. Ulusal Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-18 Kasım 2018, ss.1-1
Ayaz Y., Apaydin K.C., "Santral Seröz Korioretinopatili Hastalarda Klinik ve Epidemiyolojik Sonuçlarımız", TOD 51. Ulusal Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 24-29 Ekim 2017, ss.1-1
İlhan H.D., Ayaz Y., Erkan Pota Ç., "Skleral fiksasyon ile göz içi lens (GİL) implantasyonu cerrahisi yapılan olgularda pentacam ile postoperatif korneal ve lentiküler astigmatizma değerlerinin ölçülmesi", TOD 51. Ulusal Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 24-29 Ekim 2017, ss.1-1
Doğan M.E., Bilgin A.B., Ayaz Y., Apaydin K.C., "Comparison of Efficacy and Safety of Loteprednol Etabonate 0.5% and Topical Dexamethasone 1% in Post-Vitrectomy Inflammation", 17. EURETİNA CONGRESS, BARCELONA, ISPANYA, 7-10 Eylül 2017, pp.1-1 (Link)
Ayaz Y., Yücel İ., "Ahmed Valf İmplantasyon Cerrahisi Sonrası Görülen Diplopi ve Ptozis", TOD 51. Ulusal Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 24-29 Ekim 2017, ss.1-1
Ayaz Y., İlhan H.D., "Pediatrik Açık Glob Yaralanmalarında Klinik ve Epidemiyolojik Sonuçlarımız", TOD 38. Kış Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 13-15 Ocak 2017, ss.1-1
Ayaz Y., İlhan H.D., Ünal M., "Korneal Arı Sokmasına Bağlı Gelişen Keratit", TOD 50. Ulusal Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 9-13 Kasım 2016, ss.1-1
Ayaz Y., Apaydin K.C., Bilgin A.B., İlhan H.D., "Santral Seröz Korioretinopatide Takip ve Tedavi Sonuçlarımız", TOD 50. Ulusal Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 9-13 Kasım 2016, ss.1-1
Dalyan A.E., Aysun B., Ayaz Y., İlhan H.D., "Travmatik kanalikül kesilerinde Mini-Monoka tüp uygulanması.", TOD 50. Ulusal Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 9-13 Kasım 2016, ss.1-1
Ayaz Y., İlhan H.D., "Boyun ve Yüz Gerdirme Cerrahisi ile Kombine Bilateral Blefaroplasti ve Kaş Yükseltme Operasyonu Sonrası Keratit-Olgu Sunumu", TOD 36. Kış Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 23-25 Ocak 2015, ss.1-1
Ayaz Y., Türkoğlu E.B., İlhan H.D., Ünal M., Apaydin K.C., "Alport sendromu tanısı konulan hastalarda katarakt cerrahisi sonuçlarımızı sunmak", TOD 48. Ulusal Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-9 Kasım 2014, ss.1-1
Ayaz Y., İlhan H.D., Bilgin A.B., Ünal M., "Standart fakoemülsifikasyon ve göz içi lens (FAKO+GI·L) implantasyonu sonrası toksik anterior segment sendromu (TASS) gelişen hastaların takip ve tedavi süreçlerini sunmak", TOD 48. Ulusal Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-9 Kasım 2014, ss.1-1
Ayaz Y., Bilgin A.B., Ünal M., Apaydin K.C., "İntravitreal Enjeksion Sonrası Katarakt Gelişimi", TOD 27. Yaz Sempozyumu, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 13-15 Haziran 2014, ss.1-1
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Nonproliferatif Diabetik Retinopati ve Diabetik Makula Ödemi Bulunan Hastaların Tedavisinde anti-VEGF Enjeksiyonu ile Patern Lazerin karşılaştırılması", BAP Alt Yapı, TAY-2017-2624, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Primer ve Rekürren Pterjiumlu Olgulardan Eksize Edilen Pterjium Dokusunda İmmün Mediatör Düzeylerinin Rekürrense Etkisi", BAP Arastırma Projesi, TSA-2020-4981, Araştırmacı, Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Türk Oftalmoloji Derneği 41.Kış Sempozyumu, Antalya, Ocak 2020
Türkiye için Oftalmoloji, Muğla, Ekim 2019
Türk Oftalmoloji Derneği 40. Kış Sempozyumu, Eskişehir, Ocak 2019
Türk Oftalmoloji Derneği 53.Ulusal Kongresi, Antalya, Ekim 2019
Türk Oftalmoloji Derneği 31. Yaz Sempozyumu, VAN, Eylül 2018
Türk Oftalmoloji Derneği 52.Ulusal Kongresi, Antalya, Kasım 2018
Türk Oftalmoloji Derneği 39.Kış Sempozyumu, , Ocak 2018
Türk Oftalmoloji Derneği 51.Ulusal Kongresi, Antalya, Ekim 2017
Türk Oftalmoloji Derneği 29.Yaz ve 14. Mart Sempozyumu, Erzurum, Mart 2017
Türk Oftalmoloji Derneği 38.Kış Sempozyumu, , Ocak 2017
2. Şaşılık Günleri Olgularla Şaşılık/Sorunlar-Çözümler, İstanbul, Mayıs 2016
Türk Oftalmoloji Derneği 50.Ulusal Kongresi, Antalya, Kasım 2016
Türk Oftalmoloji Derneği 13.Mart Sempozyumu, Adana, Mart 2016
Türk Oftalmoloji Derneği 37.Kış Sempozyumu, Antalya, Ocak 2016
Türk Oftalmoloji Derneği 35.Nisan Kursu, Ankara, Nisan 2015
Türk Oftalmoloji Derneği 36.Kış Sempozyumu, Bursa, Ocak 2015
Gözde Pratik Yaklaşımlar, , Aralık 2015
Türk Oftalmoloji Derneği 35.Kış Sempozyumu, Antalya, Ocak 2014
Türk Oftalmoloji Derneği 48.Ulusal Kongresi, Antalya, Ekim 2014
Türk Oftalmoloji Derneği 27.Yaz Sempozyumu, Diyarbakır, Haziran 2014
Türk Oftalmoloji Derneği 46.Ulusal Kongresi, , Ekim 2012
Bilimsel Hakemlikler
European Journal of Ophthalmology, Dergide Hakemlik, Nisan 2020
International Ophthalmology, Dergide Hakemlik, Kasım 2019
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi