Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Aydin Y., Doğan Y., "Sözbilimsel Yapı Kuramının Metinlerdeki Önemli Birimlerin Belirlenmesine Yönelik Kullanımı", Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.2, pp.635-656, 2020
Aydin Y., "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarındaki Görsellerde Toplumsal Cinsiyet", Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.62-84, 2019
Aydin Y., Doğan Y., "Not Alma Alışkanlıkları Ölçeği Geliştirme Çalışması", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.37, ss.159-175, 2018
Aydin Y., "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Argonun Yeri Üzerine Bir Tartışma", Amasya Üniversitesi Eğitim fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.308-326, 2016 (Link)
Aydin Y., "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Argoya İlişkin Görüşleri", Dede Korkut, vol.5, pp.10-18, 2016
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Aydin Y., "İlköğretim 7. Sınıf Öğrencileri Tarafından Yazılan Bilgilendirici Metin Özetlerinde Sözbilimsel Yapılar", 12. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, ,
Aydin Y., Tepeli Y., "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Anlatı Metinlerini Özetleme Becerileri", The 4th International Language, Culture and Literature Symposium, ANTALYA, TÜRKIYE, , pp.40-40
Tepeli Y., Aydin Y., "Yabancı Dil Olarak Temel Düzeyde Türkçe Öğrenenlerin Ses Uyumları Bağlamında Sözcükleri Telaffuz Etme Durumları", 10. Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, ,
Tepeli Y., Aydin Y., "AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FORMASYON ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMHAYATLARINDA YAŞADIKLARI ETİK PROBLEMLERİN İNCELENMESİ", 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, ,
Aydin Y., "Cumhuriyet Dönemi Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Not Alma Becerisi", 1ST INTERNATIONAL BLACK SEA CONFERENCE ON LANGUAGE AND LANGUAGE EDUCATION, ,
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Aydin Y., "16. Yüzyıl Sonlarında Osmanlı Uleması Arasında Sosyal Hareketlilik", in: Osmanlı Eğitim Mirası, Mustafa Gündüz, Eds., Doğubatı, 2013
Aydin Y., Gündüz M., "Bir Ondokuzuncu Yüzyıl Osmanlı Âlimi: Ahmet Cevdet Paşa ve Eğitimi", in: Osmanlı Eğitim Mirası, Mustafa Gündüz, Eds., Doğubatı, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi