Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yilmaz Y., Üngüren E., Kaçmaz Y.Y., "Determination of Managers' Attitudes Towards Eco-Labeling Applied in the Context of Sustainable Tourism and Evaluation of the Effects of Eco-Labeling on Accommodation Enterprises", SUSTAINABILITY, vol.11, no.18, 2019 (Link) (Abstract)
Göçen S., Yirik Ş., Yilmaz Y., Altintaş V., "Intercompany mobbing: the effects of company growth", QUALITY & QUANTITY, vol.47, pp.1275-1285, 2013 (Link) (Abstract)
Aksu A.A., Şekercioğlu G., Ehtiyar V.R., Yildiz S., Yilmaz Y., "The Relationship Between Personality, Gender and Departments: Application of 16 Personality Factor Questionnaire in the Antalya Region of Turkey", QUALITY & QUANTITY, vol.44, pp.1113-1127, 2010 (Link) (Abstract)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yilmaz Y., Akgün A., Kinay H., "OTEL YÖNETİM SİSTEMLERİNİN UZMAN VE EĞİTİMCİLER PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA ", Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.2, pp.386-402, 2019 (Link)
Üngüren E., Kaçmaz Y.Y., Yilmaz Y., "The Influence Of Socio-Demographic Factors On Organizational Alienation Of Accommodation Businesses Employees", EUROPEAN SCIENTIFIC JOURNAL, ESJ, vol.12, pp.1-18, 2016 (Link) (Abstract)
Yilmaz H., Şanli O., Yilmaz Y., "THE EFFECT OF TOURISM REVENUES ON FOREIGN TRADE DEFICIT: THE CASE OF TURKEY ", International Journal of Business and Management Studies, vol.04, pp.25-34, 2015 (Link) (Abstract)
Demirel O.N., Yilmaz Y., Üngüren E., "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN BECK UMUTSUZLUK ÖLÇEĞİYLE BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", ASOS Journal, vol.3, pp.280-290, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
Demirel O.N., Yilmaz Y., Üngüren E., "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", EKEV Academic Review, pp.173-184, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
Yildiz Pesen S., Yilmaz Y., Çelik P., "Examination of Self-Esteem, Decision Making Styles and Problem Solving Skills of Professional Tourist Guides in the Process of Decision Making in Terms of Some Demographic Characteristics", International Journal of Arts & Sciences, vol.5, pp.163-177, 2012 (Link) (Abstract)
Göçen S., Yirik Ş., Yilmaz Y., "Türkiye'de Krizler ve Krizlerin Turizm Sektörüne Etkileri", Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences, vol.16, pp.493-509, 2011 (Link) (Özet) (Abstract)
Altintaş V., Yilmaz Y., Çetinel F., "Konaklama İşletmelerinde Mobbing: Antalya Örneği (MOBBING IN ACCOMMODATION BUSINESSES: SAMPLE OF ANTALYA)", e-Journal of New World Sciences Academy, vol.6, pp.439-454, 2011 (Link) (Özet) (Abstract)
Yilmaz Y., Yilmaz Y., İçigen E., Ekin Y., Utku B., "Destination Image: A Comparative Study on Pre and Post Trip Image Variations ", Journal of Hospitality Marketing & Management, vol.18, pp.461-479, 2009 (Link) (Abstract)
Yilmaz Y., Altintaş V., "Germany-Centered Mergers and Cartels in European Travel Industry, Their Influence on Turkey and Antalya", TOURISMOS: An International Multidisciplinary Refereed Journal of Tourism, vol.3, pp.91-101, 2008 (Link) (Abstract)
Aksu A.A., Güzeller C.O., Yildiz S., Yilmaz Y., "Personality Profile of Human Resource Managers Working in the Tourism Sector: An Application Trial in the Antalya Region of Turkey Using 16 Personality Factor (16PF) Questionaire Technique", Hosteur, vol.17, pp.23-26, 2008 (Link) (Abstract)
Yildiz Pesen S., Yilmaz Y., "Ancient Towns of Antalya in the Scope of Cultural Tourism", Journal for Theory and Practice of Hotel Industry, no.9-10, pp.193-200, 2007 (Abstract)
Altintaş V., Yilmaz Y., "ECO-TOURISM PLANNING OF MANAVGAT-AKSEKİ-ALANYA REGION", Journal for Theory and Practice of Hotel Industry, vol.7, pp.209-216, 2007 (Abstract)
Yilmaz Y., "Pazarlama İletişiminde Bütünleştirici Bir Boyut: Bütünleşik Pazarlama İletişimi", E-SOSDER - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , vol.5, pp.54-75, 2006 (Link) (Özet) (Abstract)
Yilmaz Y., "Psikoteknik Testler ve İnsan Kaynaklarında Kullanım Alanları", Standard, cilt.45, ss.76-84, 2006 (Link)
Yilmaz Y., Altintaş V., "ANALYSIS OF DOMESTIC TOURISM IN TURKEY", Journal for Theory and Practice of Hotel Industry, no.6, pp.627-631, 2005 (Abstract)
Yilmaz Y., Yilmaz Y., "Parametrik Olmayan Testlerin Pazarlama Alanındaki Araştırmalarda Kullanımı: 1995–2002 Arası Yazın Taraması", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.177-199, 2005 (Link) (Abstract)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kinay H., Akgün A., Yilmaz Y., Aygün M.İ. , "OTOMASYONLARIN SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÖNBÜRO OTOMASYONLARI ÖRNEĞİ ", 4. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu , KASTAMONU, TÜRKIYE, 19-21 Temmuz 2018, pp.1-7
Üngüren E., Kaçmaz Y.Y., Yilmaz Y., "Investigation Of Organizational Alienation Profile Of Accommodation Business With Chaid Analysis", International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference, FREIBURG, ALMANYA, 1-4 Aralık 2015, pp.1-1 (Link)
Yilmaz H., Şanli O., Yilmaz Y., "THE EFFECT OF TOURISM REVENUES ON FOREIGN TRADE DEFICIT: THE CASE OF TURKEY ", International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference, FREİBURG, ALMANYA, 2-5 Aralık 2014, pp.1-1
Yilmaz Y., Yildiz S., "The Relation Between Self-Esteem In Decision Making, Decision Making Styles And Problem Solving Skills", 1st International Conference on Economic and Social Studies 2013, SARAYBOSNA, BOSNA HERSEK, 10-11 Mayıs 2013, vol.1, no.1, pp.1752-1763 (Link) (Abstract)
Yirik Ş., Yilmaz Y., Demirel O.N., Yilmaz Y., Akgün A., Kinay H., "analysis of the hotel personnel's conceptions of the organizational justice organizational silence, mobbing, organiizational commitment in terms of demographic variables", ISSD 2012, sarajevo, BOSNA HERSEK, 31 Mayıs - 1 Haziran 2012, pp.82-94 (Link) (Abstract)
Akinci Z., Demirel O.N., Yilmaz Y., "A Study About Mobbing on Students, the Relationship between their Personality Traits and Mental Status", 3rd International Symposium on Sustainable Development, sarajevo, BOSNA HERSEK, 31 Mayıs - 1 Haziran 2012, pp.46-59 (Link) (Abstract)
Kinay H., Akgün A., Çetin H. , Yilmaz Y., Akinci Z., "The Impacts of Using Additional Teaching Materials on Students’ Performance in Package Program Education: The Case of Fidelio and Sejour", ISSD 2012, 3rd International Symposium on Sustainable Development, sarajevo, BOSNA HERSEK, 31 Mayıs - 1 Haziran 2012, pp.95-101 (Link) (Abstract)
Yirik Ş., Yilmaz Y., Demirel O.N., Yilmaz Y., Akgün A., Kinay H., "the effects of mentorship on the success of firms", ISSD 2012, sarajevo, BOSNA HERSEK, 31 Mayıs - 1 Haziran 2012, pp.75-81 (Link) (Abstract)
Yirik Ş., Yilmaz Y., Göçen S., Demirel O.N., Akgün A., Kinay H., "the relation between businesses-family conflict and role uncertainty, role conflict and work satisfaction", ISSD 2012, sarajevo, BOSNA HERSEK, 31 Mayıs - 1 Haziran 2012, pp.94-105 (Link) (Abstract)
Yildiz S., Yilmaz Y., Çelik P., "Examination of Self-Esteem, Decision Making Styles and Problem Solving Skills of Professional Tourist Guides in the Process of Decision Making in Terms of Their Some Demographic Characteristics", Germany, France & Swıtzerland Christmas Conference, Gottenheim, Freiburg, ALMANYA, 27 Kasım - 2 Aralık 2011, pp.1-1
Yirik Ş., Yilmaz Y., Altintaş V., "The Effects Of The Intercompany Mobbing To The Company’ Growing", Xth International Scientific Conference MANAGEMENT of XXI CENTURY: Efficiency, Quality and Sustainable Development, Saint-Petersburg, RUSYA, 24-25 Kasım 2010, pp.244-253
Yilmaz Y., "Dağıtım Kanallarında Alıcı – Satıcı İlişkileri", V.Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 27-30 Mayıs 2010, ss.578-580 (Link) (Abstract)
Altintaş V., Yilmaz Y., "Eco-Tourism Planning in Manavgat-Akseki-Alanya Region", Hotelplan 2007 The Third Biennial International Congress, Journal for Theory and Practice of Hotel Industry, Belgrade, SIRBISTAN, 23-24 Kasım 2007, pp.209-216
Yildiz S., Yilmaz Y., "Ancient Towns of Antalya in the Scope of Cultural Tourism", Hotelplan 2007 The Third Biennial International Congress, Belgrade, SIRBISTAN, 23-24 Kasım 2007, pp.193-200
Yildiz S., Algür S., Yilmaz Y., "An Empiric Research on the Themed Hotels and Preferring Reasons of Them in the Frame of Changing Consumer Tendencies", 24th EuroCHRIE Congress, Selanik, YUNANISTAN, 25-28 Ekim 2006, pp.1-9 (Abstract)
Yilmaz Y., Altintaş V., "Analysis of Domestic Tourism in Turkey", Hotelplan 2005 The Second Biennial International Congress, Journal for Theory and Practice of Hotel Industry, Belgrade, SIRBISTAN, 18-19 Kasım 2005, pp.627-631
Yilmaz Y., "Türkiye’nin En Büyük Turizm Pazarı Olan Alman Yurtdışı Tatil Pazarının İrdelenmesi", First Tourism Congress of Mediterranean Countries, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-21 Nisan 2002, pp.258-283 (Abstract)
Yilmaz Y., Özdemir B., "Otel İşletmelerinde Resepsiyon Memurlarının Satış Elemanı Olarak Önemi ve Antalya’daki 5 Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma", VII. Haftasonu Seminerleri, Erciyes Üniversitesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 24-26 Kasım 2000, ss.240-256
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Türkmendağ Z., Yilmaz Y., Altintaş V., "Pazarlamama", Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar, Kılıç B., Öter Z., Ed., Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.107-130, 2015 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi