Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Turizm Fakültesi, 2015 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Turizm Fakültesi, 2007 - 2015
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Merkez Müdürü, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Turizmi ve Talassoterapi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (SATTMER), , 15.05.2015 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi, , 10.03.2014 - 20.04.2015
Dekan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi, , 15.11.2012 - 25.12.2016
VERDİĞİ DERSLER
Performance Management for Tourism Industry, Lisans, 2014-2015
Turizm İşletmelerinde Performans Ölçme ve Değerlendirme, Doktora, 2013-2014
Turizmde Uluslararasılaşma, Yüksek Lisans, 2013-2014
Yatırım Proje Analizi, Lisans, 2013-2014
Destinasyon Yönetimi, Yüksek Lisans, 2013-2014
Event Management, Lisans, 2013-2014
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, C.Güçlü, "Turizm Deneyiminin Destinasyon İmajı Üzerindeki Etkisi: Alanya Örneği", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2017.
Yüksek Lisans, A.Güven, "Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Yaratıcı Turizm: Antalya ili örneği", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, Ç.Bideci, "Turizmde Ürün Farklilaştirilmasinda Sualti Kültürel Miras Alanlarinin Turizm Ürünü Olarak Kullanimi, Replika Gemi Batiği Projesi: Side Örneği", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2014.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi