Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yilmaz Y., El Gamil R., "The Role of Heritage Impact Assessment in Safeguarding World Heritage Sites: Application Study on Historic Areas of Istanbul and Giza Pyramids", Journal of Heritage Management, vol.3, pp.127-158, 2019 (Link)
Yilmaz Y., Unal C., Dursun A., "Impacts of Operational Management Proficiency Levels of Hotels on Operational and Marketing Related Decisions in Time of Crisis ", Journal of Tourism and Management Research, no.2, pp.290"-305, 2018 (Link) (Abstract)
Yilmaz Y., "A STRATEGIC PERFORMANCE MANAGEMENT FRAMEWORK: A HYPOTHETICAL HOTEL CASE", International Journal of Contemporary Tourism Research, no.2, pp.92-110, 2018 (Link) (Abstract)
Yilmaz Y., El Gamil R., "CULTURAL HERITAGE MANAGEMENT IN TURKEY AND EGYPT: A COMPARATIVE STUDY", Advances in Hospitality and Tourism Research (AHTR), no.1, pp.68-91, 2018 (Link) (Abstract)
Sarıbaş Ö., Yilmaz Y., "Destinasyon Pazarlamasında Farklılaşan Turist Davranışlarıyla Birlikte Film Ve Dizi Sektörünün Rolü", Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, ss.34-37, 2013
Yilmaz Y., "Impact Of Strategy On Efficiency In The Luxury Hotel Industry Of Turkey", Anatolia An International Journal of Tourism and Hospitality Research, no.2, pp.206-220, 2013
Yılmaz Y. , Yilmaz Y., Tarcan İçigen E., Ekin Y. , Utku Demirel B., "Destination Image: A Comparative Study On Pre And Post Trip Image Variations", Journal of Hospitiality Marketing&Management, no.5, pp.461-479, 2009
Yilmaz Y., Bititci U.S., "Performance Measurement In Tourism Value Chain", International Journal of Contemporary Hospitality Management, no.4, pp.341-349, 2006
Yilmaz Y., Bititci U.S., "Performance Measurement In The Value Chain: Manufacturing V. Tourism", International Journal of Productivity and Performance Management, no.5, pp.371-389, 2006
Yilmaz Y., Yilmaz Y., "Parametrik olmayan testlerin pazarlama alanındaki araştırmalarda kullanımı:1995-2002 Arası yazın taraması", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.3, ss.177-199, 2005
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yilmaz Y., El Gamil R., "Cultural Heritage Management in Turkey and Egypt: A Comparative Study", International Congress on Cultural Heritage and Tourism, KONYA, TÜRKIYE, 19-21 Mayıs 2017, pp.1-1
Yilmaz Y., Ünal C., Dursun A., "The Effects of Distribution Channel on the Selling Prices of Hotels in Times of Crisis", ICTMM:19th International Conference on Tourism Marketing and Management, Kyoto, JAPONYA, 16-17 Kasım 2017, pp.798-801
Yilmaz Y., Güven A., "Antalya İli Sürdürülebilir Destinasyon Gelişim Modeli Önerisi", 17. Ulusal Turizm Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 20-23 Ekim 2016, ss.628-638
Yilmaz Y., "A Strategic Performance Management Framework For Tourism Companies", Global Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference (GIBA 2014), Florida, ABD, 15-18 Mayıs 2014, pp.111-115
Yilmaz Y., Çizel B., Özdemir B., "Designing Strategy Map For Tourism Destinations: An Effective Tool For An Integrated And Multi Dimentional Strategic Plan ", 2nd International Conference on Emerging Research Paradigms in Business and Social Sciences, Dubai, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, 26-28 Ekim 2013, pp.1-6
Yilmaz Y., Özdemir B., Çizel B., Helhel Y., Çalışkan O., "Kitle Turizmine Hizmet Veren Turizm Destinasyonlarında Aktörler Ve Aktörler Arası İlişkilerde Belirleyiciler: Antalya Örneği", 13.Ulusal Turizm Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-9 Aralık 2012, ss.167-180
Yirik Ş., Yılmaz Y., Demirel O.N., Yilmaz Y., Akgün A., Kınay H. , "The Effects Of Mentorship On The Success Of Firms", 3rd International Symposium on Sustainable Development, Saraybosna, BOSNA HERSEK, 31 Mayıs - 1 Haziran 2012, pp.5-9
Yilmaz Y., "The Efficiency And Its Relations With The Structure In The Hotel Sector: Case Of Antalya", 2011 Global Business Conference , Sibenik, HIRVATISTAN, 21-24 Eylül 2011, pp.122-130
Yilmaz Y., "Türkiye Turizmi İçin Bir Bütünleşik Pazarlama Proje Önerisi: Tourkey", 10. Ulusal Turizm Kongresi, MERSİN, TÜRKIYE, 21-24 Ekim 2009, ss.1299-1306
Yilmaz Y., "A Cooperation Based Model For Mediterranean Tourism Destination", 3rd IRT International Scientific Conference, Kahire, MISIR, 24-26 Ekim 2009, pp.123-129
Yilmaz Y., "Üniversite Stratejik Planlama Çalışmalarında Performans Ölçüm Sistemlerinin Rolü", Üniversitelerde Stratejik Planlama Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-4 Ekim 2005, ss.1-1
Yilmaz Y., "Performance Measurement In Tourism Industry", EURAM 2005, Münih, ALMANYA, 4-7 Mayıs 2005, pp.123-123
Yilmaz Y., "Need For Change In The Business Performance Measurement System Of Tourism Companies", EuroCHRİE 2005, Paris, FRANSA, 26-28 Ekim 2005, pp.44-53
Yilmaz Y., "Where Is 'Measuring Business Performance' Going On?", Accounting, Business & Financial History Annual Conference, Cardif, INGILTERE, 16-17 Eylül 2004, pp.1-1
Yilmaz Y., Çizel B., "Türk Turizminde Günü Kurtarmak Değil Marka Yaratmak", Birinci Ulusal Türkiye Turizmi Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 2-3 Kasım 2000, ss.455-464
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yilmaz Y., "Dengeli Puan Kartı “Balanced Scorecard” Ve Uluslararası Otel İşletmelerinde Uygulanabilirliği Üzerine Teorik Bir İnceleme", Uluslararası Turizm İşletmeciliği, Pırnar İ., Ed., Nobel Yayınevi, Ankara, ss.223-236-, 2011
Yilmaz Y., "Spa Industry In Tourism Structure", in: Spa Tourism Textbook, Š. Kireta, Eds., University of Prešov , Presov, pp.64-71-, 2010
Yilmaz Y., "Spa Industry In Turkey", in: Spa Tourism Texbook, Š. Kireta, Eds., University of Prešov , Presov, pp.77-85-, 2010
Yilmaz Y., "Spa Industry In Tourism Structure In Turkey", in: Spa Tourism Textbook, Š. Kireta, Eds., University of Prešov , Presov, pp.86-90-, 2010
Yilmaz Y., "New Trends In Spa Tourism And Their Influence On Spas", in: Spa Tourism Textbook, Š. Kireta, Eds., University of Prešov , Presov, pp.97-101-, 2010
Yilmaz Y., "Trends In Spa Tourism", in: Spa Tourism Textbook, Š. Kireta, Eds., University of Prešov , Presov, pp.91-96-, 2010
Yilmaz Y., "History Of Spa Industry In Turkey", in: Spa Tourism Textbook , Š. Kireta, Eds., University of Prešov , Presov, pp.72-76-, 2010
DİĞER YAYINLAR
Yilmaz Y., Yilmaz Y., Utku B., İçigen E., Ekin Y., "Antalya’Nın İmajı", Diger, ss.5, 2005
BİLİRKİŞİ RAPORLARI
Yilmaz Y., "Üçüncü Yas Turizminin Gelistirilmesinde ?Yasli Dostu Sehir? Konseptinin Kullanimi: Kadiköy/Istanbul Ve Muratpasa/Antalya Sehirleri Örnegi", TÜBİTAK, 5 Sayfa, Ankara, Ağustos, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi