Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, 2012 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, 1996 - 2012
Dr.Öğr.Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, 1995 - 1996
Arş.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, 1989 - 1995
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Genel Müdür, Antalya Teknokent Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, 12.02.2016 - 12.02.2018
Erasmus Koordinatörü, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, 01.09.2010 - 01.09.2015
Toprak Koruma Komisyonu Üyesi, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Antalya Tarım İl Müdürlüğü, , 31.08.2008 - 30.05.2010
Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, 29.08.2004 - 02.09.2007
Akademik Kurul Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, 01.09.1997 - 03.09.2000
VERDİĞİ DERSLER
Toprak Islahı, Lisans, 2017-2018
Sürdürülebilir Tarımsal Toprak Kullanımı, Yüksek Lisans, 2017-2018
Toprak Bitki Su İlişkileri, Lisans, 2017-2018
Toprak Bilimi ve Bitki Beslemede Mesleki İngilizce, Lisans, 2017-2018
Toprak Bozulması, Lisans, 2017-2018
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, E.Yılmaz, "Değişik Kökene Sahip Organik Materyallerin Toprakların Bazı Verimlilik Özellikleri Üzerine Etkileri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2009.
Yüksek Lisans, G.Melli, "İşlenen bir arazide eğim boyunca toprak özelliklerinde meydana gelen değişimlerin belirlenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2010.
Yüksek Lisans, F.Öktüren, "Antalya Bölgesindeki Karanfil Üretimi Yapılan Sera Topraklarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2003.
Yüksek Lisans, E.Yılmaz, "Değişik Kökenli Organik Materyallerin Toprakta Agregat Oluşumu ve Stabilitesi Üzerine Etkileri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2002.
Yüksek Lisans, Ü.Yılmaz, "Antalya Yöresindeki Akdeniz Kırmızı Toprakları’nın (Terra-Rossa’lar) Mikromorfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2000.
Yüksek Lisans, K.Şahin, "Antalya Yöresindeki Tarım Topraklarının Fiziksel Özellikleri İle Su Erozyonu Arasındaki İlişkilerin Yapay Yağmurlama Koşulları Altında Belirlenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2000.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi