Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Zİraat Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi , 2013 - 2018
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Doç. Dr. , Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Bitki Koruma Bölümü, , 14.06.2011 - 15.04.2013
Doktor, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Bitki Koruma Bölümü, , 28.03.2006 - 14.06.2011
Ziraat Yüksek Mühendisi, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Bitki Koruma Bölümü, , 24.11.2000 - 28.03.2006
VERDİĞİ DERSLER
İleri Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik-I, Doktora, 2017-2018
Tarımsal Nematoloji, Yüksek Lisans, 2014-2015
Bitki Parazit Nematodları, Lisans, 2013-2014
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, E.Çelik, "Çeltik Beyaz Uç Nematodu (Aphelenchoides besseyi Christie 1942, Aphelenchida: Aphelenchoididae)’nun Real-Time PCR ile Tanısı ve Çeltik Tohumlarının Bulaşma Durumunun Nicel Analizi ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, İ.Mıstanoğlu, "Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) Chitwood 1949’ nın Avirülent ve Mi-1 Virülent Popülasyonları Arasındaki DNA Dizilim Farklılıklarının Yeni Nesil Dizileme (Next Generation Sequencing) Yöntemiyle Belirlenmesi ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, S.Öçal, "Patlıcan Genotiplerinin Meloidogyne incognita’nın Avirülent Ve Mi-1 Virülent Popülasyonlarina Karşı Tepkilerinin İncelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2018.
Yüksek Lisans, T.Özalp, "Yüksek Toprak Sıcaklıklarına Farklı Sürelerde Maruz Bırakılan Mi-1 Geni Taşıyan Domates Bitkilerinin Meloidogyne incognita'ya Tepkileri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2017.
Yüksek Lisans, M.Çatalkaya, "Örtü Altı Domates Yetiştiriciliğinde Mi-1 Virülent Kök-Ur Nematodlarına Karşı Mücadele Yöntemlerinin Etkinliğinin Araştırılması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2017.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Tez Savunma Jurisi, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Mayıs, 2018
Tez Savunma, Doktora, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, İzmir, Temmuz, 2017
Tez Savunma, Tez Savunma Jurisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Isparta, Ocak, 2014
Atama, Akademik Atama, Bozok Üniversitesi Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Yozgat, Kasım, 2014
Tez Savunma, Yüksek Lisasn, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, İzmir, Temmuz, 2014
Tez Savunma, Doktora, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Samsun, Ağustos, 2014
Tez Savunma, Tez Savunma Jurisi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, İzmir, Aralık, 2013
Atama, Akademik Kadroya Atama, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bolu, Ekim, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi