Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Me1 ve N Geni Taşıyan Dayanıklı Biber Çeşitlerinin Mi-1 Virülent Meloidogyne incognita’ya Tepkilerinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 118O480, Yönetici, Devam Ediyor
"Markör Destekli Seleksiyonla Patates Y Virüsü (PVY)'ne Dayanıklı Sanayilik Parmak Patates Çeşitlerinin Geliştirilmesi Ve Mini Yumru Üretim Sisteminin Oluşturulması", TÜBITAK Projesi, 1170041, Danışman, Devam Ediyor
"Kök-ur Nematod Türlerinin mtDNA COII Bölgelerine Ait DNA Dizilimlerinin Karşılaştırılması ", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-1888, Yönetici, Devam Ediyor
"Çeltik Beyaz Uç Nematodu Aphelenchoides besseyi Christie Aphelenchida Aphelenchoididaenun RealTime PCR ile Tanısı ve Çeltik Tohumlarının Bulaşma Durumunun Nicel Analizi", BAP Doktora, FDK-2018-3248, Yönetici, Devam Ediyor
"Meloidogyne incognita (Kofoid & White 1919) Chitwood 1949'nın Avirülent ve Mi-1 Virülent Popülasyonları Arasındaki DNA Dizilim Farklılıklarının Yeni Nesil Dizileme (Next Generation Sequencing) Yöntemiyle Belirlenmesi", BAP Doktora, FDK-2018-3487, Yönetici, Devam Ediyor
"Türkiye ve Slovenya’dan elde edilen Meloidogyne ethiopica populasyonlarının moleküler ve morfolojik karakterizasyonu", TÜBITAK Projesi, 214O667, Araştırmacı, 2016
"Moleküler Teknikler Kullanılarak Patates Y Virüsü, Patates X Virüsü ve Meloidogyne chitwoodi'ye Dayanıklı, Orta Erkenci, Verimli Patates Çeşitlerinin Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 1140133, Danışman, 2017
"Moleküler Teknikler Kullanılarak Çeltik Beyaz Uç Nematodunun (Aphelenchoides besseyi) Tanımlanması İçin Sistemin Oluşturulması", BAP Arastırma Projesi, FBA-2014-124, Yönetici, 2016
"Örtüaltı Biber Yetiştiriciliğinde Görülen Kurşuni Küf Hastalığı (Botrytis cinerea) İzolatlarının Fungusitlere Karşı Direnç Durumunun ve Genetik Farklılıklarının Moleküler Yöntemlerle Tanımlanması, BATEM Gen Havuzunda Bulunan Islah Materyallerinin Reaksiyonlarının Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, COST-113O882, Araştırmacı, 2016
"Bitki Koruma Laboratuvar Altyapısının Güçlendirilmesi, Tohum ve Fide Sektörünün Rekabet Gücünün Arttırılması ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TR61/11/AR-GE/KAMU/01-28 , Araştırmacı, 2013
"Contribution of Olive History for the Management of Soil-Borne Parasites in the Mediterranean Basin", AB Çerçeve Programı Projesi, ARIMNET Project 216, Araştırmacı, 2013
"Kök-ur nematodlarının hızlı ve doğru tanımlanması için multiplex PCR sisteminin geliştirilmesi ve Batı Akdeniz Bölgesi’nde sisteme bağlı olarak uygun ürün rotasyon modelinin oluşturulması", TÜBITAK Projesi, TOVAG-112O116, Yönetici, 2015
"Patateste (Solanum tuberosum L.) Moleküler İşaretleyici Destekli Seleksiyonla Ülkemiz Koşullarına Uygun, Erkenci ve Verimli Çeşitlerin Geliştirilmesi ve Mikroçoğaltım ile Mini Yumru Üretimi", TÜBITAK Projesi, TEYDEP- 3110172, Danışman, 2014
"Antalya ve Isparta İllerindeki Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Türlerinde Lezyon Nematodlarının (Pratylenchus spp.) Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu İle Yaygın Kullanılan Anaçların Dayanıklılıklarının Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, TOVAG-108O093, Araştırmacı, 2011
"Moleküler Teknolojiler Kullanarak Nematoda Dayanıklı Biber Hatlarının Geliştirilmesi", SAN TEZ, SANTEZ-319 STZ 2008/2, Araştırmacı, 2011
"Moleküler Islah Yöntemleri Kullanılarak Çoklu Virüse Dayanıklı Biber (Capsicum annuum) Hatlarının Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, TEYDEP-3080171, Danışman, 2011
"Türkiye’deki Phytophthora capsici L. (Biber Kök Boğazı Yanıklığı) İzolatlarının Fenotipik-Genetik Karakterizasyonu ve Virülenslikleriyle İlgili Moleküler İşaretleyicilerin Belirlenmesi.", TÜBITAK Projesi, TOVAG-107O496, Araştırmacı, 2009
"Batı Akdeniz Bölgesi’nde Domateslerde Mi Genini Kıran Virülent Kök-ur Nematodu Populasyonların Araştırılması ve Moleküler Karakterizasyonu", TÜBITAK Projesi, TOVAG-107O016, Yönetici, 2010
"Yüksek Sıcaklıklarda Kök-ur Nematoduna (Meloidogyne spp.) Dayanıklı Sofralık Domates Islahı", TÜBITAK Projesi, TEYDEP-3060309, Danışman, 2009
"Türkiye Kök-ur Nematod Faunasının Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, TOVAG-105O177, Araştırmacı, 2008
"Biberde (Capsicum annum L.) Kök Boğazı Yanıklığının (Phytophthora capsici) ve Patlıcan da (Solanum melongena) da Fusarium (Fusarium oxysprorum f.sp. melongenae) Solgunluğuna Karşı Dayanıklılığı Kontrol Eden Genlerin Haritalanması ve Moleküler Marker’ların Oluşturulması", TÜBITAK Projesi, TOVAG-104O398, Araştırmacı, 2006
"Türkiye F1 Hibrit Çeşitlerinin Geliştirilmesi ve Tohumluk Üretiminde Kamu-Özel Sektör İşbirliği Projesi,", Kalkınma Bakanlığı (DPT), DPT-2004K-120170, Araştırmacı, 2009
"Phase-out of Methyl Bromide for Soil Fumigation in Protected Horticulture and Cut Flower Production in Turkey", Diğer Projeler, MP/TUR/01/214, Araştırmacı, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi