Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Dr.Öğr.Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2009 - 2018
Arş.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998 - 2008
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, 08.12.2010 - 05.01.2015
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, G.Görgün, "Hand-On Aktivitelerinin Ortaokul 7. Sınıf Matematik Öğretiminde Cebir Alanına Uygulanmasının Öğrenci Başarısına Etkisi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2017.
Yüksek Lisans, S.Çolak, "Yedinci Sınıf Denklemler Konusunda Akran Değerlendirme Uygulamasının Öğrencilerin Matematik Başarısına Etkisi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2017.
Yüksek Lisans, E.Yıldırım Doğru, "Matematik Eğitiminde Kullanılan Ayrılıp Birleşme Tekniğinin Öğrencilerin Öz-Yeterlilik, Kaygı ve Kalıcılık Düzeylerine Etkisi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2013.
Yüksek Lisans, H.Dilek, "Ortaokul Matematik Öğretimindeki Sorunlara İlişkin Öğretmen Görüşleri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, M.Katipoğlu, "Karikatürle Matematik Eğitiminin İlköğretim 6. sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarısına Etkisi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi