Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sezer S., Eken Z., Tinaztepe G., Adilov G., "p-Convex Functions and Some of Their Properties", NUMERICAL FUNCTIONAL ANALYSIS AND OPTIMIZATION, vol.1, pp.1-12, 2021
Tinaztepe G., Kemali S., Sezer S., Eken Z., "The Sharper Form of Brunn-Minkowski Type Inequality for Boxes", HACETTEPE JOURNAL OF MATHEMATICS AND STATISTICS, vol.31, no.47, pp.1-10, 2020 (Link)
Demirci M., Eken Z., "An introduction to vague complemented ordered sets", INFORMATION SCIENCES, vol.177, pp.150-160, 2007
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sezer Evcan S., Adilov G., Eken Z., Sezer S., Kemali S., Tinaztepe G., "TÜBİTAK 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Kapsamında 7. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Gerçekleştirilen “Hayatımızdaki Matematik: Tarım” Projesinin Değerlendirilmesi", Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, vol.3, no.1, pp.28-41, 2020 (Link)
Görgün G., Eken Z., "7. Sınıf Matematik Dersi Cebir Konularının Öğretiminde Hands-on Aktivitelerinin Öğrenci Başarısına Etkisi", Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, vol.3, no.2, pp.346-362, 2020 (Link)
Katipoğlu M., Eken Z., Körbay M., "MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE EĞLENCE VE MİZAH İÇEREN KARİKATÜRLERİN KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK BAŞARISINA VE MATEMATİK KAYGISINA ETKİSİ", International Journal of Education, Science and Technology , vol.3, no.1, pp.32-45, 2017
Eken Z., "On The Vague DeMorgan Complemented Partially Ordered Sets and Lattices", Advanced Studies in Contemporary Mathematics, vol.19, no.2, pp.171-182, 2009
Eken Z., Sezer S., "On Some Properties of Vague Lattices", İnternational Journal of Contemporary Mathematical Sciences, vol.4, no.31, pp.1511-1524, 2009
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Sezer Evcan S., Adilov G., Tinaztepe G., Sezer S., Kemali S., Eken Z., "TÜBİTAK 4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN “HAYATIMIZDAKİ MATEMATİK: TARIM” PROJESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", 5th International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology- ICDET, ANTALYA, TÜRKIYE, 29-30 Kasım 2019, pp.7-7 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi