Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
BİYOGRAFİ
Biyografi (TR) :Prof.Dr. A. Güngör doktora derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi'nde makine mühendisliği alanında 2006 yılında almıştır. Halen Akdeniz Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği Bölümünde profesör olarak görev yapan Güngör, aynı zamanda Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Teknoloji Fakültesi'nin de kurucu dekanıdır. Profesör Güngör, 13 kitap editörlüğü, 25'ten fazla kitap bölümü, 250'den fazla ulusal ve uluslararası sempozyum bildirisi ve uluslararası saygın dergilerde 100'e yakın basılmış makaleye sahiptir. Yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları, nanoteknoloji, enerji dönüşümü ve yönetimi, enerji sistemlerinin modelleme ve simülasyonu, akışkan yataklarda kömür ve biyokütlenin yanma ve gazlaştırılması, kömür ve biyokütlenin gazlaştırılması ile hidrojen üretimi ve saflaştırılması, güneş enerjili ısıtma uygulamaları gibi konularda çalışmalar yapmaktadır.
Biography (EN) :Prof. Gungor received his Ph. D in mechanical engineering (Istanbul Technical University) in 2006. He is presently professor of mechanical engineering at Akdeniz University, Antalya TURKEY. Prof Gungor has edited 13 books, and has published more than 250 proceedings, and has published more than 390 papers in peer-reviewed international journals, in addition to more than 25 book chapters. In the last 2 years Prof Gungor has applied to patent 2 innovative projects. Prof Olabi is the founder Dean of Bucak Technology Faculty, Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Burdur, TURKEY, his research interests include New and Renewable Energy Sources, Nanotechnology, Energy Conversion and Management, Simulation and Modeling of Energy Systems, Combustion and Gasification of Coal and Biomass in Fluidised Beds, Hydrogen Production and Purification in Gasification of Coal and Biomass, Solar Thermal Applications.
KATALOG BİLGİLERİ

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi