Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Canbulat M., Direkci B., Çorapçigil A., Şimşek E.E., Asma B., Tezci İ.H., et al., "The psychometric properties of school belonging scale for primary school students: a validity and reliability study", Elementary Education Online, vol.19, no.3, pp.1422-1438, 2020 (Link)
Canbulat M., Direkci B., Akbulut S., Çorapçigil A., Tezci İ.H., Şimşek E.E., et al.,"Okul Müdürlerinin Gözünden “Okul 2023” Projesinin İncelenmesi", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.20, pp.570-584, 2020 (Link)
Yilmazlar M., Çorapçigil A., "A Study on Promoting Pre-service Science Teachers' Readiness for General Physics Laboratory I Course", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.48, pp.1400-1428, 2019 (Link)
Laçin Şimşek C., Öztuna Kaplan A., Çorapçigil A., Mısır M.E., "Fen Bilgisi Öğretmenliği 3. Sınıf Öğrencilerinin Basınç-Kaynama Noktası İlişkisine Yönelik Düşünceleri: Bir TGA Uygulaması", Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.26, ss.1679-1690, 2018 (Link)
Koç A., Çorapçigil A., Doğru M., "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi", Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi, cilt.1, ss.39-52, 2018 (Link)
Çorapçigil A., Demirhan E., Laçin Şimşek C., Önder İ., "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ YARATICILIKLARI: “BEN ZORU SEVERİM” PROJESİ ÖRNEĞİ", Kesit Akademi Dergisi, cilt.3, ss.600-622, 2017 (Link)
Çorapçigil A., Hayal M.A., Aydin E., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretiminde Öz Yeterlilik İnançlarına Fenomenolojik Bir Bakış", e-Turkish Studies (elektronik), cilt.11, ss.209-226, 2016 (Link)
Öztuna Kaplan A., Yilmazlar M., Çorapçigil A., "Fizik Bölümü 4. Sınıf Öğrencilerinin Mekanik Odaklı Bilgi Düzeyleri Ve Kavram Yanılgılarının İncelenmesi ", e-Turkish Studies (elektronik), cilt.9, ss.627-642, 2014 (Link)
Yilmazlar M., Takunyaci M., Çorapçigil A., "ANALYZING THE PSYCHOLOGICAL SYMPTOMS OF STUDENTS IN UNDERGRADUATE PROGRAM IN ELEMENTARY SCIENCE TEACHING", International Refereed Academic Social Sciences Journal, vol.15, pp.55-78, 2014 (Link)
Yilmazlar M., Çorapçigil A., Toplu B., "Fen Bilgisi Öğretiminde Programlı Öğretimin Öğrenci Başarısı ve Tutumu Üzerindeki Etkisi ", e-Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (elektronik), cilt.8, ss.45-67, 2014 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Doğru M., Çorapçigil A., Koç A., "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", 1. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (ISCESS), ANTALYA, TÜRKIYE, 22-25 Kasım 2018, pp.28-28
Balkan Kiyici F., Çorapçigil A., Talay O., Çetinkiliç S., "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Alanlarını Seçme Nedenlerinin Belirlenmesi", VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, SAKARYA, TÜRKIYE, 10-11 Mayıs 2013, cilt.2, ss.207-211 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi