Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Zor A., Kirişcan B.Y., "Elektronik Kitaplar ve Sanat Eğitimi Derslerinde E-Kitap Kullanımına Yönelik Bir Öneri", Akdeniz Sanat Dergisi, cilt.9, ss.1-14, 2016 (Link)
Zor A., Tepecik A., "New approaches in art education and the use of technology", Global Journal of Art Education, vol.5, pp.1-9, 2015 (Link)
Zor A., Karip F., "İlköğretim İkinci Kademede Okutulan DerslerinKültürel Mirası Korumada AmaçlarınaUygunluğunun Değerlendirilmesi", Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım Dergisi, cilt.2, ss.147-162, 2014
Zor A., "Marka, Marka Tescili ve Markalarda Karşılaşılan Benzerliklere İlişkin Bilirkişi Raporları", the Journal of Academic Social Sciences, vol.2, pp.272-272, 2014 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Zor A., Zor Z., "Bir Sanat Eserinin Pedagojik Eleştiri Örneği", II. Uluslararası Akdeniz’de Güzel Sanatlar Sempozyumu ve Kültür Sanat Çalıştayı, Antalya, TÜRKIYE, , vol.1, pp.63-69
Zor A., "Graphic Design Analysis Of Stamp Designs in Antalya", International Congress on Social Sciences, China to Adriatic - V TOKYO SUMMIT, Tokyo, JAPONYA, , vol.1, pp.11-11
Zor A., "Moda Konulu Pul Tasarımlarının Grafik Tasarım Yönünden Analizi", International Congress on Fashion Art Design INFAD-1, Gaziantep, TÜRKIYE,
Zor A., Göymen K., "Dizi Film Jeneriklerinde Görsel Öğelerin Kullanımı", 1.INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH, ANTALYA, TÜRKIYE, , vol.1, pp.32-41
Zor A., Özer H., "Türk Kültüründe Yer Alan Damgalar ve Dağ Keçisi Motifi", 4. Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri, ANTALYA, TÜRKIYE, , pp.83-92
Zor A., Akinci M., "Pul Tasarımlarına Konu Olan Türk Ressamlara Ait Tabloların Tematik Yönden İncelenmesi (Özet)", II. International Thessaloniki Art Arts Education, ,
Zor A., Akinci M., "Pul Tasarımlarına Konu Olan Türk Ressamlara Ait Tabloların Tematik Yönden İncelenmesi", II. Uluslararası Selanik Sanat ve Sanat Eğitimi Festivali, Selanik, YUNANISTAN, , pp.204-221
Zor A., "Mevlana Konulu Pul Tasarımlarının Grafik Tasarım Yönünden Analizi ve Yorumlanması", 3. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, BAKÜ, AZERBAYCAN, , vol.3, pp.25-32
Zor A., Yağcilar Tonguç G., "Uçuş Esnası Dergilerinin Sayfa Tasarım Öğeleri Açısından Karşılaştırılması", International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS), BELGRAD, SIRBISTAN,
Yağcilar Tonguç G., Zor A., "Uçuş Esnası Dergilerinin Sayfa Tasarım Öğeleri Açısından Karşılaştırılması", I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), Belgrad, SIRBISTAN, 20-23 Ekim 2016, pp.16-16 (Link)
Zor A., Sarikaya K., "Nasreddin Hoca Konulu Pul Tasarımlarının Grafik Tasarım Yönünden Analizi", 3. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC, ANTALYA, TÜRKIYE, , pp.240-247
Zor A., Efe U., "Antalya’da Basılan Gazetelerin Sayfa Tasarımlarının Grafiksel Yönden İncelenmesi", 3. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC, ANTALYA, TÜRKIYE, , pp.412-425
Zor A., "Türk Destan ve Masallarının Çoklu Ortama Aktarılarak E Kitap Oluşturulmasına Yönelik Bir Öneri", IX. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu, Verona, ITALYA,
Zor A., "Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavlarında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri", 3. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, İstanbul, TÜRKIYE, , cilt.5
Zor A., Karip F., "İlköğretim Derslerinin Kültürel Mirası Korumada Amaçlarına Uygunluğunun Değerlendirilmesi", 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İSTANBUL, TÜRKIYE,
Zor A., "Müzelerin Konuşma Arzusu", Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi. 38. ICANAS - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, ANKARA, TÜRKIYE, , vol.1, pp.350-351
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Zor A., "BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN RAPORLAŞTIRILMASI ", Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Savaş BAŞTÜRK, Ed., VİZE Yayıncılık, ANKARA, ss.447-471, 2013
SANATSAL ETKİNLİKLER
Zor A, "46 Ulusal Karma Sergiye Tasarımlarıyla Katılmıştır", Karma Sergi, İştirakçi, Ocak-2018.
Zor A, "28 Uluslararası Karma Sergiye Eserleriyle Katılmıştır", Karma Sergi, İştirakçi, Ocak-2018.
Zor A, "6. Kişisel Sergi - Yunus Emre Kültür Merkezi Budapeşte MACARİSTAN", Kişisel Sergi, İştirakçi, Haziran-2017.
Zor A, "4. Kişisel Sergi - Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Manas Sergi Salonu BİŞKEK - KIRGIZİSTAN ", Kişisel Sergi, İştirakçi, Şubat-2015.
Zor A, "5. Kişisel Sergi - Penpe İzzet Şahin Güzel Sanatlar Lisesi Sergi Salonu, ORDU-TÜRKİYE", Kişisel Sergi, İştirakçi, Nisan-2014.
Zor A, "3. Kişisel Sergi - Nahcivan Devlet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu, NAHCİVAN, AZERBAYCAN ", Kişisel Sergi, İştirakçi, Ocak-2014.
Zor A, "1. Kişisel Sergi Sarl Saint Germain Reception, Fırat Salonu, Saint Germain LesGorbeil, Paris-FRANSA ", Kişisel Sergi, İştirakçi, Mart-2013.
Zor A, "2. Kişisel Sergi Sarl Rodi Efes Au Le Revei lMatin, Bar Otel Efes, Moissy Cramayel, Paris-FRANSA ", Kişisel Sergi, İştirakçi, Mart-2013.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi