Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Bilgili D., Dündar A., Barutçugil Ç., Tayfun D., Koyuncu Özyurt Ö., "Surface properties and bacterial adhesion of bulk-fill composite resins", Journal Of Dentistry, vol.95, pp.103317-103317, 2020 (Link)
Barutçugil Ç., Bilgili D., Barutcigil K., Dündar A., Büyükkaplan U.Ş., Yilmaz B., "Discoloration and translucency changes of CAD-CAM materials after exposure to beverages", JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRY, vol.122, no.3, pp.325-331, 2019 (Link)
Barutçugil Ç., Barutcigil K., Özarslan M.M., Dündar A., Yilmaz B., "Color of bulk-fill composite resin restorative materials", JOURNAL OF ESTHETIC AND RESTORATIVE DENTISTRY, vol.30, pp.E3-E8, 2018
Dündar A., Şengün A., Başlak C., Kuş M., "Effects of citric acid modified with fluoride, nano-hydroxyapatite and casein on eroded enamel", ARCHIVES OF ORAL BIOLOGY, vol.93, pp.177-186, 2018 (Link)
Dündar A., "Efficacy of Using Erbium, Chromium-Doped:Yttrium Scandium Gallium Garnet Laser-Treated Dentine in a Dentine Barrier Test Device", NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, vol.21, pp.1311-1316, 2018
Dündar A., Karacam N., Yavuz T., Ozturk N., Pinarkara Y., "Antibacterial effect of dental cements evaluated using agar diffusion test", JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.29, pp.1535-1542, 2015
Dündar A., Yavuz T., Oruçoğlu H., Daneshmehr L., Yalçin M., Şengün A., "Evaluation of the permeability of five desensitizing agents using computerized fluid filtration", NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, vol.18, no.5, pp.601-601, 2015 (Link)
Dündar A., Ulker M., Botsali M.S., Dündar A., Acar H., "Cytotoxicity evaluation of dentin contacting materials with dentin barrier test device using erbium-doped yttrium, aluminum, and garnet laser-treated dentin", HUMAN & EXPERIMENTAL TOXICOLOGY, vol.33, pp.949-955, 2014
Dündar A., "Dental approach to erosive tooth wear in gastroesophageal reflux disease", AFRICAN HEALTH SCIENCES, vol.14, pp.481-481, 2014 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Öcal İ.B., Dündar A., Barutçugil Ç., Harorli O.T., "Investigation of the Effects of Novel Composites Applied with Different Layering Techniques on Microleakage", Akdeniz Medical Journal, vol.6, no.1, pp.51-58, 2020 (Link)
Dündar A., Çiftçi M.E., İşman Ö., Aktan A.M., "In vivo performance of near-infrared light transillumination for dentine proximal caries detection in permanent teeth", The Saudi Dental Journal, vol.32, pp.187-193, 2020 (Link)
Dündar A., Öcal İ.B., Batmaz S.G., Harorli O.T., Barutçugil Ç., Bayraktar N., "EFFECTS OF COLORANT BEVERAGES ON SURFACE ROUGHNESS AND DISCOLORATION OF NANOHYBRIT AND GINGIVA-COLORED COMPOSITE", CLINICAL DENTISTRY AND RESEARCH, cilt.43, no.1, ss.32-40, 2019
Dündar A., Tayfun D., Barutçugil Ç., Öcal İ.B., Harorli O.T., "Ofis Tipi Beyazlatma Uygulamasının Renklendirilmiş Farklı Tip Kompozit Rezinlerin Renk Değişimi Üzerine Olan Etkisi", Akdeniz Tıp Dergisi, vol.5, pp.307-311, 2019
Dündar A., Öztürk B., "Komplike Kron Kırığı Tedavisinin Beş Yıllık İzlemi", Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences Cases, 2016
Arslan U., Dündar A., "Evaluation of antibacterial effects of pulp capping agents with direct contact test method", European Journal of Dentistry, vol.8, pp.95-95, 2014 (Link)
Ülker H.E., Ülker M., Dündar A., "Fissür örtücülerin in vitro sitotoksisitesi", ACTA ODONTOLOGICA TURCICA, 2014
Dündar A., "Yedinci Jenerasyon Adeziv Sistemlerinin Dentine Makaslanma Bağlanma Dayanımlarının Karşılaştırılması", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2014
Şimşek N., Ahmetoğlu F., Keleş A., Dündar A., Dayi B., "A comparison of the bond strength of different adhesive systems to dentin contaminated with chloroform", Journal of Restorative Dentistry, vol.2, pp.41-41, 2014 (Link)
Dündar A., "Çürük Tespit Boyalarının Çürükten Etkilenmiş Dentine Kompozitlerin Bağlanma Dayanımı Üzerine Etkisi", Cumhuriyet Dental Journal, vol.17, pp.135-135, 2014 (Link)
Dündar A., "DENTAL EROZYONUN ETİYOLOJİSİ VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2014
Dündar A., Umar İ., "Effect of salivary contamination on micro tensile bond strength of self etch adhesives systems after bonding procedure", Journal of Restorative Dentistry, vol.1, pp.55-55, 2013 (Link)
Dündar A., "Tükürük akışını azaltan sistemik hastalıklar", TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ DERGİSİ, 2013
Dündar A., "Ca OH 2 uygulandıktan sonra farklı bekleme sürelerinin adezivlerin dentine bağlanma dayanımı üzerine etkisi", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2011
Dündar A., Bahşi E., "İki farklı adeziv sistemin çeşitli kaide maddeleri ile dentine bağlanma dayanımının belirlenmesi", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Dündar A., Batmaz S.G., Barutçugil Ç., "Bulk Fill Kompozit Rezinlerin Farklı TabakaKalınlıklarında Ve Farklı ışık Güçlerinde PolimerizeEdilmesinin Kompozitin Dönüşüm Derecesine Etkisi", ErciyesÜniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Kongresi, ,
Bilgili D., Dündar A., Barutçugil Ç., Tayfun D., Koyuncu Özyurt Ö., "Investigation of surface properties and bacterial adhesion of bulk-fill composite resins", Restoratif Dişhekimliği Derneği 23. Uluslararası Bilimsel Kongresi’xx, ,
Batmaz S.G., Dündar A., Barutçugil Ç., "The Effect of Composite Thickness and Light Irradiance on Micro-Hardness of Bulk-FillComposites", Restoratif Dişhekimliği Derneği’nin 23. Uluslararası Bilimsel Kongresine, ,
Çetin N., Ayaz İ., Dündar A., Barutçugil Ç., "Diş Hekimliği Öğrencileri Tarafından Yapılan İndirekt PosteriorRestorasyonların Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Klinik Çalışma", Restoratif Dişhekimliği Derneği 23. Uluslararası Bilimsel Kongresi’xx, ,
Işik S.G., Yildirim K., Dündar A., Barutçugil Ç., "Evaluation of unreacted monomers releasing from low-viscosity bulk-fill composites", 22. Uluslararası Restoratif Diş Hekimliği Derneği (RDD) Kongresi, ,
Dündar A., "Effect of Different Disinfection Protocols on Bond Strength of a MDP-Containing Universal Adhesive System to Dentine", 22. Uluslararası Restoratif Diş Hekimliği Derneği (RDD) Kongresi, ,
Yildirim K., Dündar A., Işik S.G., Barutçugil Ç., "Effect of additional polymerization on monomer releasing from bulk-fill composite", 22. Uluslararası Restoratif Diş Hekimliği Derneği (RDD) Kongresi, ,
Tayfun D., Dündar A., Barutcigil Ç., Öcal İ.B., Harorli O.T., "Renkleşmiş farklı tip kompozit rezinlerde in office beyazlatmanın renk tonu değişimine olan etkisi", Restoratif Diş Hekimliği Derneği 21.Bilimsel Kongresi, TÜRKIYE,
Dündar A., Öcal İ.B., Işik S.G., Harorli O.T., Barutcigil Ç., Bayraktar N., "Renklendirici içeceklerin gingiva kompoziti üzerindeki pürüzlülük etkilerinin incelenmesi", Restoratif Diş Hekimliği Derneği 21.Bilimsel Kongresi, TÜRKIYE,
Dündar A., Öcal İ.B., Işik S.G., Harorli O.T., Barutcigil Ç., Bayraktar N., "Renklendirici içeceklerin nanohibrit ve gingiva renkli kompozitlerin renk değişimleri üzerine etkilerinin incelenmesi", Restoratif Diş Hekimliği Derneği 21.Bilimsel Kongresi, TÜRKIYE,
Barutcigil Ç., Barutcigil K., Özarslan M.M., Dündar A., "Color stability of novel bulk-fill composites.", Academy of Dental Materials Annual Meeting, 2016, Chicago, ABD, 12-15 Ekim 2016, vol.32, no.supplement 1, pp.29-30 (Link)
Barutcigil Ç., Barutcigil K., Özarslan M.M., Dündar A., "Color stability of novel bulk fill composites", Academy of Dental MaterialsAnnual Meeting, , , vol.32, pp.29-30
Dündar A., Öztürk A.N., Türk Daği H., "Evaluation of Antibacterial Effect of Cements Using Agar Diffusion Test", 47th Meeting of the Continental European Division of the İnternational Association for Dental Research (CED-IADR), ,
Dündar A., Karacam N., Yavuz T., Öztürk A.N., Pinarkara Y., "Evaluation of antibacterial effectiveness of eigth adhesive cements against oral bacteria", 17th Congress of Balkan Stomotological Society, ,
Ülker M., Dündar A., Yeşilyurt C., "Effect of thermal and load cycling on microleakage in class II restorations", 16th Congress of Balkan Stomotological Society, ,
Dündar A., Dereli Z., Öztürk B., "One year clinical evaluation of porcelain laminate veneers: Clinical reports", 16th Congress of Balkan Stomotological Society, ,
Ülker M., Ülker H.E., Dündar A., Şengün A., Zorba Y.O., "Five-year water degradation of eight self-etching adhesives bonded to dentin.", 89th General Session Exhibition of IADR, San Diego, California, USA, ,
Şengün A., Yalçin M., Dündar A., "Comparison of shear bond strength of seventh generation adhesives to dentin", 14th Congress of Balkan Stomotological Society, 9th Scientific Congress of Bulgarian Dental Association, ,
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi