Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Dündar A., Şengün A., Baslak C., Kus M., "Effects of citric acid modified with fluoride, nano-hydroxyapatite and casein on eroded enamel", ARCHIVES OF ORAL BIOLOGY, vol.93, pp.177-186, 2018
Barutçugil Ç., Barutcigil K., Özarslan M.M., Dündar A., Yilmaz B., "Color of bulk-fill composite resin restorative materials", JOURNAL OF ESTHETIC AND RESTORATIVE DENTISTRY, vol.30, pp.E3-E8, 2018
Dündar A., "Efficacy of Using Erbium, Chromium-Doped:Yttrium Scandium Gallium Garnet Laser-Treated Dentine in a Dentine Barrier Test Device", NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, vol.21, pp.1311-1316, 2018
Barutcigil Ç., Dündar A., Barutcigil K., Özarslan M.M., Yilmaz B., "Color of bulk-fill composite resin restorative materials", JOURNAL OF ESTHETİC AND RESTORATİVE DENTİSTRY, 2017 (Link)
Dündar A., Yavuz T., Orucoglu H., Daneshmehr L., Yalcin M., Sengun A., "Evaluation of the permeability of five desensitizing agents using computerized fluid filtration", NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, vol.18, pp.601-606, 2015
Dündar A., Karacam N., Yavuz T., Ozturk N., Pinarkara Y., "Antibacterial effect of dental cements evaluated using agar diffusion test", JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.29, pp.1535-1542, 2015
Dündar A., Yavuz T., Oruçoğlu H., Daneshmehr L., Yalçin M., Şengün A., "Evaluation of the permeability of five desensitizing agents using computerized fluid filtration", NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, vol.18, pp.601-601, 2015 (Link)
Dündar A., "Dental approach to erosive tooth wear in gastroesophageal reflux disease", AFRICAN HEALTH SCIENCES, vol.14, pp.481-481, 2014 (Link)
Dündar A., Ulker M., Botsali M.S., Dündar A., Acar H., "Cytotoxicity evaluation of dentin contacting materials with dentin barrier test device using erbium-doped yttrium, aluminum, and garnet laser-treated dentin", HUMAN & EXPERIMENTAL TOXICOLOGY, vol.33, pp.949-955, 2014
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Dündar A., Öztürk B., "Komplike Kron Kırığı Tedavisinin Beş Yıllık İzlemi", Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences Cases, 2016
Dündar A., "Komplike Kron Kırığı Tedavisinin Beş Yıllık İzlemi", Türkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences Cases, cilt.1, ss.276-280, 2015
Şimşek N., Ahmetoğlu F., Keleş A., Dündar A., Dayi B., "A comparison of the bond strength of different adhesive systems to dentin contaminated with chloroform", Journal of Restorative Dentistry, vol.2, pp.41-41, 2014 (Link)
Dündar A., "DENTAL EROZYONUN ETİYOLOJİSİ VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2014
Arslan U., Dündar A., "Evaluation of antibacterial effects of pulp capping agents with direct contact test method", European Journal of Dentistry, vol.8, pp.95-95, 2014 (Link)
Ülker H.E., Ülker M., Dündar A., "Fissür örtücülerin in vitro sitotoksisitesi", ACTA ODONTOLOGICA TURCICA, 2014
Dündar A., "Çürük Tespit Boyalarının Çürükten Etkilenmiş Dentine Kompozitlerin Bağlanma Dayanımı Üzerine Etkisi", Cumhuriyet Dental Journal, vol.17, pp.135-135, 2014 (Link)
Dündar A., "Yedinci Jenerasyon Adeziv Sistemlerinin Dentine Makaslanma Bağlanma Dayanımlarının Karşılaştırılması", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2014
Dündar A., "Tükürük akışını azaltan sistemik hastalıklar", TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ DERGİSİ, 2013
Dündar A., Umar İ., "Effect of salivary contamination on micro tensile bond strength of self etch adhesives systems after bonding procedure", Journal of Restorative Dentistry, vol.1, pp.55-55, 2013 (Link)
Dündar A., "Ca OH 2 uygulandıktan sonra farklı bekleme sürelerinin adezivlerin dentine bağlanma dayanımı üzerine etkisi", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2011
Dündar A., Bahşi E., "İki farklı adeziv sistemin çeşitli kaide maddeleri ile dentine bağlanma dayanımının belirlenmesi", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Tayfun D., Dündar A., Barutcigil Ç., Öcal İ.B., Harorli O.T., "Renkleşmiş farklı tip kompozit rezinlerde in office beyazlatmanın renk tonu değişimine olan etkisi", Restoratif Diş Hekimliği Derneği 21.Bilimsel Kongresi, TÜRKIYE,
Dündar A., Öcal İ.B., Işik S.G., Harorli O.T., Barutcigil Ç., Bayraktar N., "Renklendirici içeceklerin gingiva kompoziti üzerindeki pürüzlülük etkilerinin incelenmesi", Restoratif Diş Hekimliği Derneği 21.Bilimsel Kongresi, TÜRKIYE,
Dündar A., Öcal İ.B., Işik S.G., Harorli O.T., Barutcigil Ç., Bayraktar N., "Renklendirici içeceklerin nanohibrit ve gingiva renkli kompozitlerin renk değişimleri üzerine etkilerinin incelenmesi", Restoratif Diş Hekimliği Derneği 21.Bilimsel Kongresi, TÜRKIYE,
Barutcigil Ç., Barutcigil K., Özarslan M.M., Dündar A., "Color stability of novel bulk-fill composites.", Academy of Dental Materials Annual Meeting, 2016, Chicago, ABD, 12-15 Ekim 2016, vol.32, no.supplement 1, pp.29-30 (Link)
Barutcigil Ç., Barutcigil K., Özarslan M.M., Dündar A., "Color stability of novel bulk fill composites", Academy of Dental MaterialsAnnual Meeting, , , vol.32, pp.29-30
Dündar A., Öztürk A.N., Türk Daği H., "Evaluation of Antibacterial Effect of Cements Using Agar Diffusion Test", 47th Meeting of the Continental European Division of the İnternational Association for Dental Research (CED-IADR), ,
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi