Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Skandiyum, Antimon, Brom, Klor, Galyum, Praseodim Çekirdeklerinin Enerji Seviyelerinin Ve Yarı Ömürlerinin Fotonükleer Reaksiyon İle Deneysel Olarak Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 114F220, Yönetici, Devam Ediyor