Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Skandiyum, Antimon, Brom, Klor, Galyum, Praseodim Çekirdeklerinin Enerji Seviyelerinin Ve Yarı Ömürlerinin Fotonükleer Reaksiyon İle Deneysel Olarak Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 114F220, Yönetici, Devam Ediyor
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi