Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 1997 - Devam Ediyor
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 1991 - 1997
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 1989 - 1991
Arş.Gör., CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 1984 - 1989
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri, 11.09.1995 - 05.02.1997
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri, 11.09.1995 - 05.02.1997
VERDİĞİ DERSLER
Bitki Islahının Temel İlkeleri, Lisans, 2013-2014
Bitki Islahı Yöntemleri, Lisans, 2013-2014
Sürdürülebilir Tarım, Doktora, 2013-2014
Bitki Islahı Metodolojisi, Doktora, 2013-2014
Mutasyon Islahı, Yüksek Lisans, 2013-2014
Bitki Islahı, Lisans, 2012-2013
Bitki Islahının Genetik ve Sitogenetik İlkeleri, Lisans, 2010-2011
Tarla Deneme Tekniği, Lisans, 2006-2007
Araştırma ve Deneme Metodları, Lisans, 2006-2007
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, B.Uzun, "Susamda Kapalı Kapsüllülük Mutant Karekterine Bağlı Moleküler Markerlerin Belirlenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2000.
Doktora, C.Toker, "Nohutta (cicer arietinum L.) yapay mutasyon spektrumu ve frekansı üzerinde araştırmalar", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 1997.
Yüksek Lisans, Ş.İnal, "Kapalı kapsüllü susam mutantlarının fertilite düzeylerinin karşılaştırılması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2011.
Yüksek Lisans, C.Toker, "Kompozit arpa populasyonlarının tarımsal özellikler bakımından değerlendirilmesi üzerinde araştırmalar", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 1993.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi