Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kiliç R., Oral M., Öge Set D., "ŞEHİR PAZARLAMASI VE HANE HALKININ ŞEHRE YÖNELİK ALGILARI: ELMALI İLÇESİ ÖRNEĞİ", Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.5, pp.103-122, 2018 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kiliç R., Oral M., Öge Set D., "ŞEHİR PAZARLAMASI VE HANE HALKLARININ ŞEHRE YÖNELİK ALGILARI: ELMALI İLÇESİ ÖRNEĞİ", ASEAD III. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, ,
Oral M., Öge Set D., Kiliç R., "Deneyimsel Pazarlama Çabası: Elmalı Belediyesi Örneği", Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, ,
Öge Set D., Kiliç R., Oral M., "TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİYLE ŞEHİR PAZARLAMASI: ELMALI İLÇESİ ÖRNEĞİ", ?Innovation and Global Issues in Social Sciences III, ,
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Oral M., Kiliç R., Öge Set D., "BUSINESS AND MANAGEMENT Experiential Marketing Effort: Elmali Municipality Example", in: A Critical Review of Social Sciences Theory and Practice, Bora Yenihan, Doğa Başar Sarıipek, Gökçe Cerev, Eds., Frontpage Publications Limited, Londan, pp.188-202, 2018
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi