Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Nalçacigil Çopur E., "ÜMMÎ SİNAN DİVANI PERSPEKTİFİNDEN TASAVVUF", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no..742805, pp.44-63, 2021 (Link)
Nalçacigil Çopur E., "Divan Şiirinin Koruyucu Savaş Aletleri: Kalkan-Miğfer-Zırh", Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.2651, pp.539-559, 2020 (Link)
Nalçacigil Çopur E., "Divan Şiirinde Savaş Aletleri: Hançer, Kılıç, Ok", Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, vol.10, no.1/2020, pp.58-81, 2020 (Link)
Nalçacigil Çopur E., "Divan Şiirinde Aslan Metaforu", Rumelide Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, vol.1, no. 10.29000, pp.285-302, 2020 (Link)
Nalçacigil Çopur E., "İktibas Sanatı ve Mazmûn", Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi , pp.165-179, 2019
Nalçacigil Çopur E., "Romanın Türk Edebiyatındaki Temelleri", KTO Karatay Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.1, ss.262-295, 2018 (Link)
Nalçacigil Çopur E., "Nâbî’nin Ziyâ Paşa’nın Şiirlerine Etkisi", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.6, pp.277-292, 2017
Nalçacigil Çopur E., "Gubârî'nin Eserlerinde Hac İbadeti", Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, vol.12, pp.191-211, 2017 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Nalçacigil Çopur E., "Eski Türk İnancının Klasik Edebiyatımızda Tezahürleri", III. Uluslararası Türklerin Dünyası Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-14 Nisan 2019, vol.1, no.978-605-67570-5-1, pp.347-357
Nalçacigil Çopur E., "Dîvân Şiirinde Böcekler: Ankebût, Meges, Nahl, Neml", III. Uluslararası Türklerin Dünyası Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-14 Nisan 2019, vol.1, no.978-605-67570-5-1, pp.335-346
Nalçacigil Çopur E., "Leylâ ve Mecnun ile Romeo ve Juliet'teki Ortak İmler ", 4th Language, Culture & Literature Symposium, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-18 Mayıs 2018, pp.146-160 (Link)
Nalçacigil Çopur E., "Muhibbî Dîvânı'nda İdeal Yaşam İlkeleri ", I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 24-26 Nisan 2018, no. 978-605-241-547-4, pp.469-471 (Link)
Nalçacigil Çopur E., "Birrî Mehmed Dede Dîvânı'nda Medhiyeler", Uluslararası Manisa Sempozyumu (Şehzade II. Mehmet ve Manisa Tarihi- Kültürü-Ekonomisi), MANİSA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2017, vol.2, no.0033, pp.1303-1320 (Link)
Nalçacigil Çopur E., "The Place of Novels İn the Mesnevi Form İn Classical Turkish Literature", New Directions in the Humanities, Londra, INGILTERE, 4-7 Temmuz 2017, pp.10-10
Nalçacigil Çopur E., "Emîrî'nin Gülşen-i Ebrâr Mesnevisinde Kur'ân-ı Kerîm'den İktibaslar", II. Academic Research Congress 2017, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-28 Ekim 2017, vol.6, pp.487-487
Nalçacigil Çopur E., "Okçuzâde Mehmed Şahî ve Manzum Kırk Ayet Tercümesi", II. Academic Research Congress 2017, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-28 Ekim 2017, pp.410-410
Nalçacigil Çopur E., "Eski Türkçede Ar- ve Tur- Fiilleri", 1. International Conference On Studies İn Turkology, Barcelona, ISPANYA, 13-20 Ekim 2016, pp.11-11
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Nalçacigil Çopur E., "Klasik Türk Edebiyatı Mesnevilerinde Düğün", in: Gelin Kitabı, Naskali G. E. Güneş A. , Eds., Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.183-232, 2019 (Link)
Nalçacigil Çopur E., "Sembollerle İfade ve Deh Murg-i Şemsî", Kuş Dili , Gürsoy Naskali Emine, Ed., Dergah Yayınları, İstanbul, ss.185-213, 2017
Nalçacigil Çopur E., "Çeşm-i Âfet Dîvânı'nda Şehirler", Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın, Köse Osman, Ed., Canik Belediyesi, Samsun, ss.1371-1384, 2016
DİĞER YAYINLAR
Nalçacigil Çopur E., "İslâm'da Kadın Ve İlim", Diger, ss.10-11/2, 2019
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi