Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sardohan Yildirim A.E., Akçamete A.G., "A family centered training model proposal to meet the needs of parents having multiple disabled child", International Journal of Early Childhood Special Education, vol.11, no.2, pp.168-182, 2019 (Link)
Gürel Selimoğlu Ö., Sardohan Yildirim A.E., "A GENERAL OVERVIEW OF EVIDENCE-BASED PRACTICES FOR AUTISM SPECTRUM DISORDER", European Journal of Special Education Research, 2019
Sardohan Yildirim A.E., Akçamete A.G., "Examination of views and suggestions about participation of families of children with special needs in individualised education programme", Cypriot Journal of Educational Sciences, vol.13, pp.31-40, 2018
Sardohan Yildirim A.E., Akçamete A.G., "Special Needs Students in Classroom Management Books", SDU International Journal of Educational Sciences, vol.4, pp.44-53, 2017
Akçamete A.G., Kayhan H.N., Sardohan Yildirim A.E., "Scale of professional ethics for individuals working in the field ofspecial education: validity and reliability study", Cypriot Journal of EducationalSciences, vol.12, pp.202-217, 2017
Akçamete A.G., Kayhan H.N., İşcen Karasu F., Sardohan Yildirim A.E., Şen M., "Professional Ethical Principles for Special Education Teachers", SDU International Journal of Educational Studies, 2016
Sardohan Yildirim A.E., Akçamete A.G., "Çoklu Yetersizliği Olan Çocuğa Sahip Annelerin Erken Çocukluk Özel Eğitimi Hizmetleri Sürecinde Karşılaştıkları Güçlüklerin Belirlenmesi", Cumhuriyet International Journal of Education, 2014
Akçamete A.G., Büyükkarakaya H.S., Bayrakli H., Sardohan Yildirim A.E., "EĞİTİM POLİTİKALARININ YANSIMALARI: GENEL VE ÖZEL EĞİTİM", Eğitim Bilimleri ve Uygulama, vol.11, pp.191-208, 2012
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Akçamete A.G., Kayhan H.N., Sardohan Yildirim A.E., "Bep Süreçlerine Aile Katılımına Yönelik Öğretmen ve Aile Görüşleri: Eğitim Kademelerine GöreKarşılaştırmalı Bir Çalışma", Vth INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, ANTALYA, TÜRKIYE, , pp.1288-1290
Sardohan Yildirim A.E., Akçamete A.G., "AİLE MERKEZLİ EĞİTİM YAKLAŞIMI İLE ÇOKLU YETERSİZLİĞE SAHİP ÇOCUĞU OLAN AİLELERİN GÜÇLENDİRİLMESİ SÜRECİNİN İNCELENMESİ", ICECI 2018, Antalya, TÜRKIYE,
Kayhan H.N., Akçamete A.G., Sardohan Yildirim A.E., "The opinions of college students with disabilities on the transition to working life.", International Conference on Special Education, 07-09 December 2017 Thessaloniki, Greece, SELANİK, YUNANISTAN, , vol.1
Sardohan Yildirim A.E., Akçamete A.G., "Examination Of Opinions And Suggestions On Legal Rights Of Families Who Has Children With Special Needs, ", 6th International Conferences on Education,, Zagreb, HIRVATISTAN, 29 Haziran - 1 Temmuz 2017, pp.1-1
Akçamete A.G., Sardohan Yildirim A.E., Alak G., "“The Investigation of Effect of Multiple Disabilities Children on Their Families in Terms of Social Life and Finance” ", International Conference on Sustainable Development, Roma, ITALYA, 25 Eylül - 26 Ekim 2014, pp.1-2
Akçamete A.G., Alak G., Sardohan Yildirim A.E., Bahçeci B., "Determination of Mentally Disabilities Teacher’s Opinions Regarding The Special Field Competence", International Conference on Sustainable Development, Roma, ITALYA, 25 Eylül - 26 Ekim 2014, pp.2-2
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Atbaşi Z., Çakiroğlu O., Ünay E., Aldemir Firat Ö., Melekoğlu M.A., Şahbaz Ü., et al., "Özel Eğitimde Ortamlarında Ekip Çalışması ve İşbirliği", Özel Eğitim, Meral MELEKOĞLU - Mine SÖNMEZ KARTAL, Ed., Vize Akademik, ANKARA, ss.283-296, 2019
Deniz K., Canbulat M., Kutluca Canbulat A.N., Güven A.Z., Bozkurt B.Ü., Karabay A., et al., "Türkçe Öğretiminde Kullanılan Yöntem ve Teknikler", in: Türkçe Eğitimi, CANBULAT Mehmet, Eds., Nobel, Ankara, pp.67-95, 2019
Melekoğlu M., Yildirim Doğru S.S., Yildirim Doğru S.S., Yildirim Doğru S.S., Yildirim Doğru S.S., Yildirim Doğru S.S., et al., "Çoklu yetersizliği olan bireyler", Özel Eğitim, Meral Melekoğlu Mine Sönmez Kartal, Ed., Vize Akademik, ss.235-256, 2019
İşcen Karasu F., Sardohan Yildirim A.E., Demir Ş., "“Kısım III Temel Yapı Taşları Sistemine İlişkin Önemli Konular”", in: Özel Gereksinimli Okul Öncesi Çocukların Öğretiminde ve Kaynaştırılmasında Temel Yapı Taşları, Hatice Bakkaloğlu, Eds., Pegem Akademi, Ankara, pp.165-195, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi