Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Uçak Motoru Türbin Kanatçıklarının Hassas Dökümünde Nikel Esaslı Süper Alaşımların Katılaşma Yapısının Sayısal Yöntemlerle İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2016-1180, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Dental İmplant Dayanakları Ve İyileşme Başlıklarında Kullanılan Ti6al4v Alaşımı İçin Antimikrobiyal Sol Jel Kaplamaların Üretilmesi Ve İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 113S328, Araştırmacı, 2017