Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Keskin F., "Çevik, (Ağustos 2002). Konaklama İşletmelerinde Iso 14001 Çevre Yönetim Sistemine Geçiş Sürecinin Planlanması, Sayı:488, S.17-20", Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, ss.17-20, 2002
Keskin F., "Çevik, (Ağustos 2001). Sürdürülebilir Turizme Hizmet Eden Çevre Dostu Konaklama İşletmelerindeki Çevreci Uygulamalar, Sayı:476,S.73-79 ", Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, ss.73-79, 2001
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Keskin F., "Çevik ,E Kaynakcı ( 14-16 Mayıs 2007 ). Antalya Yöresindeki Konaklama İşletmelerinin Stajyer Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Bakışı Ve Kariyer Planlama Çalışmaları-Stajyer Öğrencilerin Konaklama İşletmelerini Değerlendirmeleri,", 4.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 14-16 Mayıs 2007, ss.111-111
Keskin F., "Çevik,(2-3 Kasım 2000).Türkiye’De Konaklama İşletmelerine Verilen Çam Ve Plajlara Verilen Mavi Bayrak Ödüllerinin Sürdürülebilir Turizm Politikasının Sağlanmasındaki Etkinliğinin Değerlendirilmesi, Türkiye Turizmini Araştırma Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Tebliğ Kitapçığı, S.259-275 ", I.Ulusal Türkiye Turizmi Sempozyumu , İZMİR, TÜRKIYE, 2-3 Kasım 2000, ss.259-275
DİĞER YAYINLAR
Keskin F., "Çevik,(Temmuz 2003). Antalya’Da Bulunan Dört Ve Beş Yıldızlı Şehir Otellerinin Pazarlama Faaliyetlerinin Benchmarking Yöntemiyle Analizi", Sunum, ss.1-10, 2003
Keskin F., "Çevik, (Aralık 2001). Konaklama İşletmelerindeki İş Tatmini Ve Motivasyon, Atso ", Diger, ss.9-10, 2001
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi